Home

Cenzura v literatuře

Knižní publikace Cenzura v literatuře a umění ve střední Evropě navazuje na publikaci editorů Tomáše Kubíčka a Jana Wiendla Moderna/Moderny (2013) a pokračuje tak ve zpřítomňování odborných debat vedených na olomouckých sympoziích pro širší badatelský okruh. Na olomouckýc Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo se cenzuru snaží obejít. Cenzura je součástí praktik mocenských struktur prakticky celou lidskou historii Kolektivní monografie Cenzura v literatuře a umění ve střední Evropě se věnuje fenoménu cenzury napříč dějinami v širších společensko-kulturních souvislostech. Cenzura zde není pojata pouze jako omezení svobody psát a publikovat ze strany státní/politické diktatury

Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta (Václav Smyčka) ČÁST DRUHÁ. 1810-1848 / V ZÁJMU NEVZDĚLANÉHO ČTENÁŘE. LITERÁRNí CENZURA V DOBĚ RESTAURACE A ROZMACHU NÁRODNíHO HNUTí 165 179 195 207 (Petr Píša) 221 Ochrana intelektuálně nezletilých 226 Rozvoj gramotnosti a jeho důsledk Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Kdo napsal knihu Cenzura v literatuře a umění střední Evropy? Autorem je Autor nezjištěn. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Citation: VÍTOVÁ, Lenka: [Jiří Hrabal (ed. ), Cenzura v literatuře a umění střední Evropy...]. Porównania. R. 2015, č. 16, s. 209-212 Podoby cenzúry v súčasnej ruskej literatúre World Literature Studies 4 vol. 10 2018 (38 - 57) Valerij KuPKa Cenzúra v súčasnom Rusku oficiálne neexistuje. Ústava Ruskej federácie z roku 1993 v článku 29 zaručuje každému občanovi slobodu myslenia, slova i slobodu mas-médií a zakazuje cenzúru

Češi a sametová revoluce

Cenzura - Wikipedi

Cenzura v literatuře a umění střední Evropy - kolektiv

Cenzura v americké dětské literatuře? | Přednáška . Uložit do . Kdy: 2016-04-14 15:30 - 2016-04-14 16:30 Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 - Malá Strana Vstup: Volný (prosím registrujte se kliknutím na Přihlásit se nad obrázkem). různorodost dělit podle několika kritérií. V literatuře bývá nejastěji uváděno dělení cenzury na cenzuru předběžnou, následnou a průběžnou. Předběžná cenzura, oznaþovaná někdy také jako cenzura preskriptivní, se uplatňuje před vytištěním, případně uveřejněním informace. Následná, tedy exekutivní cenzura

2 Prohlašuji, ţe svoji disertační práci jsem vypracoval samostatně, pouze s pouţitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, ţe v s Sýkora M. Vladimir Nabokov a cenzura v tisku ruského meziválečného exilu. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014 V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749-2014. Praha: Academia - ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv. [vědecký redaktor]. Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia, 2009 V rámci řešení projektu vznikne knižní edice soupisů zakázaných knih, na jejichž podkladě probíhala v letech 1948-1953 cenzura knihoven, a rukopis komponovaného souboru studií, analyzujících situace, praktiky a strategie, jež byly příznačné pro jednání účastníků literární komunikace v počátečním období komunistického režimu v Československu (spisovatelů, nakladatelských redaktorů, funkcionářů Svazu československých spisovatelů)

Cenzura v literatuře a umění střední Evropy (Autor

 1. Kokešová A. Vyřazení neoficiálního umění ze Svazu československých výtvarných umělců v letech 1956-1970. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014
 2. 3. ročník . Ve dnech 26. a 27. března 2013 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční 3. ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bude Cenzura v literatuře a umění ve střední Evropě.. Fenomén cenzury se v posledních letech dostává do centra pozornosti badatelů v oblasti.
 3. imální a nemá žádný dopad na příběh, což ostatně prohlásil i tvůrce Dan Salvato. Přesto je zajímavé sledovat, co ve skutečnosti Sony vadí. SPOILER V OBRÁZKU. V jedné scéně autoři museli změnit krev z červené na šedou. Hra je přitom uváděná jako titul 18+, má několik varování před.
 4. V Nebezpečné literatuře je podrobně rozebrán případ jednoho španělského augustiniána ze 16. století, profesora jazyků na univerzitě v Salamance. Inkvizice jej nařídila uvěznit za to, že biblickou Píseň písní přeložil z nečistého hebrejského originálu, a nikoli z kanonizované latiny..

Description: [Jiří Hrabal (ed

 1. V roce 2009 vydal knihu Soustružníci lidských duší, byl jedním z redaktorů monografie V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. Od roku 2003 působí jako šéfredaktor časopisu pro literární vědu Česká literatura
 2. 58 58*Worldl L8ŠTÚDIE / ARToIclitrEes literární cenzura a autocenzura v Číně: Dvě případové studie* Počínaje Mao Ce-tungovým1 (毛泽东) projevem2 (Mao 1955) na fóru o literatuře a umění na komunistické základně v Jen-anu v květnu 1942 byla v oblastech spravo
 3. V knize V obecném zájmu se uvádí o období 1918 až 1938, že cenzura proti literatuře často zasahovala. Přes 60 procent cenzurních zásahů směřovalo proti německým textům. Přitom když se dnes řekne prvorepubliková literatura, mnoho čtenářů s ní neasociuje pojem cenzura, ačkoli především radikální levice.
 4. Cenzura v písemnictví s. 9 písemnictví, tedy periodické a kniţní literatury, v jednotlivých oddílech se zde také zmiňuji o kolaboraci z řad novinářů, ilegální, periodickém tisku, dále pak zakázaných knihách a také o knihovnictví, kterého se likvidace i zabavování knih dotklo především a které je.
 5. historické literatuře.3 Jak zapadá tato událost mezi další zaznamenané cenzorské zásahy, ke kterým došlo v$Československu během šedesátých let
 6. V přehledu cenzoři konstatovali nesprávně chápanou nebo dokonce odmítanou vedoucí úlohu strany v umění a v literatuře, požadavky na svobodu kulturních pracovníků. Vyčíslili delikty v jednotlivých titulech - Literární noviny 125 deliktů, časopis Plamen 34, časopis Tvář 17 aj. s tím, že stejná tendence je i v divadlech.

Cenzura v literatuře a umění střední Evropy / 978-80-244

CENZURA PŘED ROKEM 1989 Vzhledem k tomu, že jsem začal publikovat v půli 60. let, bral jsem cenzuru jako samozřejmou součást literárního provozu. Dodnes nevím, zda u nás fungovala systémová cenzura, anebo osobní či skupinové likvidační strategie namířené proti lidem, kteří tak či onak překáželi držitelům moci Předběžná cenzura kvetla v našich zemích nejviditelněji za Rakouska-Uherska či za 1. republiky; od časů Havlíčkových po časy Haškovy můžeme dohledat množství začerněných či vybělených novinových stránek, z nichž cenzura odstranila nevítané obsahy. Byla v tom ale jaksi poctivější, protože konala transparentně

Cenzura, censura Slovník cizích slo

 1. Kniha na prodej: Hrabal, Jiří (ed.): Cenzura v literatuře a umění Střední Evropy, 2014. Cena 320 Kč. Antikvariát U Kalich
 2. ării informației către public de către un grup de control. De obicei, cenzura este realizată de guverne, grupuri religioase sau de mass-media, dar există și alte forme de cenzură. Păstrarea informațiilor secrete oficiale, secretelor comerciale, proprietății intelectuale și comunicațiilor privilegiate avocat-client nu sunt de obicei descrise ca.
 3. Cenzura nadřízených a autocenzura podřízených dnes kvete snad jako nikdy předtím. Stačí se podívat na praxi některých nakladatelství: může snad někdo upřímně tvrdit, že učebnice nejnovějších dějin, které se používají v hodinách dějepisu nebo literatury, nejsou cenzurovány
 4. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749−2014 formulují hlavní autoři publikace Pavel Janáček, Michael Wögerbauer, Petr Píša a Petr Šámal v úvodní kapitole mj. takto: ideologie jako kulturní systém, politika jako prosazování skupinových zájmů, peníze jako odraz ekonomických vztahů a.
 5. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014: Ochrana proti spamu. Kolik je 15 + 8? Autor: Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček ISBN: 9788088069119 NKP-CNB: cnb002663428 OCLC Number: (OCoLC)923582416 OKCZID: 118350780..
 6. Moderní cenzura - selekce informací a informačních zdrojů, stranická a zájmová interpretace, agenda setting (nastolování agendy) v soukromých i veřejnoprávních médiích, vliv vlastníků a vydavatelů, korupce novinářů a médií, placená inzerce vydávaná za standardní novinářskou, publicistickou aktivitu

Cenzura v Majoru Zemanovi: Podívejte se na vystřižené scény! Ota Sklenčka, rehabilitovaný farář z Plánic, káže v Týnském chrámu. Jan Přeučil čte v Týnském chrámu z Kafkova románu Proces (Kafka byl na indexu zakázané literatury). | Foto Aha! - Martin Hurda, ara Ilja. Cenzura se nezrodila až v totalitních režimech 20. století. Její historie je stará více než půl tisíciletí. Už krátce po vynálezu knihtisku zlatníkem Johanesem Gutenbergem koncem první poloviny 15. století ustavil roku 1486 mohučský biskup cenzurní úřad Násilné- inkvizice, hon na čarodějnice, cenzura V roce 1559 vyšel Index librorum inhibitorum (Seznam zakázaných knih). Evropu poznamenala 30ti letá válka, která nejdříve náboženská poté barbarská, dlouhá a ničemná. Od 16 století se začíná prosazovat nový umělecký směr Baroko -Vzniklo v Itálii. Znaky Baroka I v socialistické literatuře tak přirozeně sílil zájem o konflikt člověka s každodenností, jakkoli míru a hloubku tohoto konfilktu hlídala cenzura. Spartakiády byly nejmasovější akcí režimu, poslední proslavil sériový vra Historické súvislosti a meniace sa podmienky pôsobenia cenzúry. Slovo cenzúra je latinského pôvodu a je spojené s funkciou censora, úradníka, ktorého úlohou bolo sčítanie obyvateľstva a dozor nad morálkou, neskôr sa s ním stretáme v cirkevnom práve, kde pôvodne znamená kontrolu písaných diel.. S cenzúrou ako s bežne používaným prostriedkom sa stretávame až po.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v

 1. 06.05.2012 23:45:30 : Ve filmech, v literatuře máš vše vyhrocené do extrému - jedná se o únik z reality, těch reálných snímků je velmi, ale velmi málo, protože by to byla nuda - nuda dívat se, jak člověk v pět hodin vstane, nasnídá se, hygiena, škola/práce, domů, jídlo, televize, osprchovat se a spát, den za dnem pořád dokola - vše se musí vyhrotit, vytvořit.
 2. isterstvu kultury a islámskému vedení. Nezámí Gandžaví (1141-1209) patří k nejvýznamnějším básníkům perské literatury
 3. Bez jeho pochopení se samozřejmě nezorientujeme v žádném historickém ohlížení, ani v tom na téma cenzury. Pálení Hrabala. Zajímavou linií, na níž si autoři dali záležet, je paradox, že v různých obdobích cenzura vykazovala svým způsobem i pozitivní rysy
 4. Soustružníci lidských duší - cenzura a mocenské využití veřejných knihoven v poúnorovém Československu Publikováno: 26.4.2013, Aktualizováno: 6.5.2013 18:24 Rubrika(y): Padesátá léta 20. století , Československo v letech 1948-196
 5. Když se vrátíme k roku 1968, tehdy osobnosti pražského jara proklamovaly, že cenzura u nás v novinách, v literatuře a filmu skončila. Bylo to tak? A nakolik se situace změnila v roce 69? Cenzura v krátkém období od ledna do srpna 68 byla zrušena, ale v rámci filmového průmyslu cenzura vždycky fungovala - uvolňovala se.
 6. • cenzura, její historický vývoj a potřeba, rozdíl mezi předběžnou a dodatečnou cenzurou; • vznik kongregace posv. Indexu a vydávání soupisů zakázaných knih; • důsledky indexování, možnost číst a držet zapovězené knihy; • zrušení Indexu v roce 1967 a současná praxe kontroly publikování. Doporučená literatura

PDF | Počínaje Mao Ce-tungovým 1 (毛泽东) projevem 2 (Mao 1955) na fóru o literatuře a umění na komunistické základně v Jen-anu v květnu 1942 byla v... | Find, read and cite all the. 1941 - kuratorium - přísná cenzura, likvidace české inteligence ((1942 popraven Vl. Vančura, Jos. Čapek v koncentračním táboře) - němci napadli Sovětský svaz - ve Stalingradu se průběh války otočil LIT - Literatura - Baroko v literatuře, česká pobělohorská literatura, osobnost a dílo J.A.Komenského; LIT.

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Bednaříková, Božena: Cvičebnice z morfologie, PDF Bednaříková, Božena - Mrozková, Ivana: Introduction to Leadership Communication, PDF Bednaříková, Božena: Praktická cvičení z tvarosloví, PDF Bláha, Ondřej: Jazyky střední Evropy, PDF Hrabal, Jiří (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, PD Např. Michel de Montaigne napsal text proti cenzuře a zakazování erotiky v literatuře. Proto roku 1625 ve Francii vzniká libertianství, jehož propagátoři opěvovali sexuální svobodu. V polovině 17. století n.l. se objevila první ryze pornografická literatura, která měla vzbbudit vzrušení u čtenáře. Jmenuje se Dívčí. V některých zemích je blokováno vyhledávání určitých slov, například sex, nahota nebo osel. V České republice je veškerá cenzura, tedy i internetová, zakázaná! Dopad. V současnosti a v minulosti bylo v souvislosti s cenzurou internetu trestně stíháno několik desítek lidí BAROKO: (1600 - 1750) Výtvarné umění: křivky, zaoblené tvary, nadsázka pohybů a tvarů => dojem (Literární vývoj v období baroka a rozvoj české literatury v době Národního Obrození, Literatura referát 1842 - 44 vychovatel v Moskvě (rodina váženého profesora) otřesen tamějšími poměry, vrací se domů. Obrazy z Rus (1843 - 46) - publicistické prózy- kritika: zaostalost, soc. problémy, cenzura, carský absolutismus. epigramy - krátké veršované útvary, nečekaná pointa, satira, kritika, výsměch- věnovány: Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu- za autorova.

Nhl aktualne | aktuálním šampionem nhl jsou hokejisté

Když nepomůže cenzura, prostě to zakážeme

55 Salah Salim Ali: Ideologija, cenzura in literatura: Irak kot študija primera 63 Aleš Gabrič: Cenzura v Sloveniji po drugi svetovni vojni: od komunističnega Index librorum prohibitorum do ukinitve »verbalnega delikta« 79 Aleksandra Jovićević: Cenzura in dramske strategije v jugoslovanskem gledališču (1945-1991) III Cenzura kvetla v každém věku Pondělí, 14 Září 2015 05:15 Jan Jaroš Sotva se lidstvo naučilo psát, už mocní tohoto světa potírali vše, co by jim mohlo uškoditt, co by narušovalo jejich zájmy Příběh Anny Frankové je vlastně denikový zäpis události, které prožívala v úkrytu nizozemského domu, kdy bylo celkem osm osob schovaných před německým zvěrstvem a zatýkáním Židů. Deník začala Anna psát v červnu 1942. Formou dopisů fiktivní Kitty zachycuje co se děje nejen v úkrytu, ale i mimo dům a informace doplňuje vlastními úvahami Pattersonová obhajovala ve své knize Censorship and Interpretation (Cenzura a interpretace, 1984) ještě radikálnější tezi, že za sám koncept ‚literatury' jako diskurzu s.

InfoČesko je poznávání a relaxace v Česku a na Moravě. Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko. Novinky InfoČesk v oblasti humanitních věd. Nejinak tomu je i v případě politické propagandy a cenzury. S nadsázkou se dá říci, že právě propaganda a cenzura má v nejlidnatějším státu naší planety mnohaletou tradici. Cílem této práce ale není zkoumání masové mediální manipulace v historickém kontextu majetek zkonfiskován. ýeská literatura byla rozdělena na dvě þásti, domácí katolickou a emigrantskou evangelickou. Z tohoto důvodu, na rozdíl od jiných zemí, je v þeské literatuře 17. století postrádán vliv šlechty. Ve snaze o návrat obyvatelstva ke katolické víře přivedli Habsburkové do země jezuity V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014, I.-II. Praha, Academia / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015, 1661 s. Studium vnějších i vnitřních regulačních tlaků na literární pole, různých podob cen-zury, autocenzury a dalších omezení, m Řecká krize a odliv mladých Řeků (brain drain) v uplynulém desetiletí Česká společnost novořeckých studií vás zve na přednášku historika PhDr. Kostase Tsivose, Ph.D. o řecké ekonomické krizi a odchodu mladých, především vysokoškolsky vzdělaných, Řeků do zahraničí

Česká literatura - Wikipedi

(cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014) Předmětná hesla Česká literatura - 18.-21. stolet í. Lebdušková, Zuzana Fakulta: Fakulta sociálních studií Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika (kombinace/zaměření: Žurnalistika), Politologie Obhajoba bakalářské práce: Černý lev 777.Reflexe kauzy jedné odbojové skupiny v dobových tištěných médiích (1949 - 1955. Téma kolektivizace a obraz venkova v literatuře a filmu (12.4.2010) Česká avantgarda a propagace socialismu (28.1.2010) Zdeněk Nejedlý - projev v Lucerně 29.5. 1945 (5.9.2009

Elektronická učebnice literatury

Cenzura v americké dětské literatuře? Přednáška

V čele KSČ stanul Alexander Dubček, jehož jméno je spojeno právě s oním demokratizačním procesem. Cenzura zcela vymizela, zanikl tedy samizdat, noviny otiskly Prohlášení 2000 slov, které zřetelně naznačilo, že v těchto reformách je třeba nadále pokračovat a to i tehdy, kdyby se KSČ postavila proti Cenzura v literatuře a umění střední Europy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 91 - 103. KOLLÁROVÁ, Ivona: Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze Cenzura - úřední dohled nad vším, co je určeno k zveřejnění, a to s ohledem na zájmy státu. Cestopis - lit. dílo popisující autorovu cestu do neznámé země (forma lit. věcné) Civilismus - (civilizační, civilní poezie), tendence v poezii přelomu 19. - 20

Kontakt: Univerzita Palackého v Olomouc

Cenzura vězeňské korespondence v Československu v letech 1948-1955 [Censorship in the Prison Correspondence in Czechoslovakia in 1948-1955] Jiří Hrabal (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Generace májovců v české literatuře . Čítanka 1. Jan Neruda 2. Vítězslav Hálek a Jakub Arbes 3. Karolina Světlá . I. Základní vymezení. 1. Kulturní a literární situace 50. let 19. století A) Cenzura B) Konzervativní autoři C) Snaha o změnu - Lada Nióla. 2. Almanach Máj A) Charakteristika B) Obsahová specifika. Jedná se o období Bachova absolutismu. Zavedena přísná cenzura a potlačená svoboda slova. České země procházely násilnou germanizací. V této době se také dostává ke slovu generace Národního divadla. V literatuře se prosazují dva směry - realismus a idealismus. AUTOR. Život autora: Jan Neruda (1834-1891 V literatuře převažuje próza - román, povídka, novela. Zlatý věk románu (zejména společenský a historický) - někdy má podobu kroniky, románového cyklu nebo epopeje. Román-fejeton - vliv rozvoje publicistického stylu, román vychází na pokračování v novinách - řada uzavřených epizod Takže i když najdete v odborné literatuře nějaký článek, který ukazuje, že antabus léčí nemoc X na laboratorní úrovni, nic to neznamená. Např. se často nepracuje s tím, že disulfiram (účinná látka antabusu) po požití antabusu v těle prakticky neexistuje, píše Boris Cve

Rok 1848 v anglii | revoluce roku 1848, známé také jako

Cenzura byla velmi striktní v literatuře, na divadle, ve všech uměleckých projevech, snad kromě hudby. Naši mladistvou představivost tedy živily hlavně filmy, a naštěstí velmi dobré filmy ze zlaté éry kinematografie. Podle mě se nejlepší filmy točily ve 30. a 40. letech,. O literatuře; Ostatní umění a světových Kniha osmá obsahuje proroctví o Dni posledním Kniha devátá obsahuje vzkaz všemu lidstvu Cenzura v době pobělohorské prakticky znemožnila, aby proroctví, která Sibyla vyjevila králi Šalamounovi byla jakýmkoliv způsobem publikována. Poslední opis byl vydán v roce 1890 a byl. Kritický realismus ve světové literatuře. umělecký směr 2. poloviny 19. stol. (vzniká ve Francii) navazuje na realistické předchůdce v Anglii 17. a 18. stol. - Defoe, Fielding. plně se rozvíjí v 50. letech 19. stol. slohové období i tendence v umění, která se objevovala už od pravěku. je reakcí na romantismus, který. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých 20. století, byl jedním z redaktorů monografie V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře (2015). Působí jako šéfredaktor časopisu pro literární vědu Česká literatura. Tomáš Pavlíček. Literární historik a archivář ní odráží v literatuře? Objevila se v tomto období v oblasti psaného slova nějaká omezení či cenzura? Jaká byla naše očekávání a do jaké míry se naplnila? Debaty se účastní Jan Faktor (Německo), Ignác Rom-sisc (Maďarsko) a Erik Tabery (ČR). Moderuje: Ra-chael Jolley, editorka časopisu Index on Censorship Magazine

Sestřih reportáže ze setkání umělců v Národním divadle (28. ledna 1977) a Divadle hudby (4. února 1977). se seznámí s pojmem cenzura v praxi totalitního režimu; umějí vyhledávat, zpracovávat a dále využívat dobové informace Propaganda v literatuře a ve výtvarném umění. Vítejte. Internetový marketing se ve své podstatě ve všem shoduje s klasickým marketingem, jedná se o celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržením vztahu se zákazníky. Marketing, který se odehrává na internetu, se soustředí především na komunikaci Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 276-291. ISBN 978-80-244-4359-8. Odkazy na prameny a literaturu se umisťují do poznámek pod čarou. Opakované odkazy se přitom zkracují (např. NOVÁK, A. op. cit

Bílá hora v české literatuře; in Na Bílé hoře, 2., přepracované a rozhojněné vyd. (Praha: A. B. Černý), s. 107-145 [23] CHARYPAR, Michal, 2013. V zájmu širší a užší vlasti. Literární cenzura v éře měšťanského liberalismu a modernismu (1863-1918) [pracovní text (Auto)cenzura tří angažovaných kamerunských romanopisců: Ferdinand Oyono, Mongo Beti a Patrice Nganang Vojtěch Šarše, p. 124-138: Hledání zbytků historické paměti v afroých identitách v díle Léonory Miano Petr Vurm, p. 139-147: L'Histoire vue de « l'Autre côté » dans les récits d'Amin Maalouf Soukaina Elmoudden. Trvá vedoucí úloha komunistické strany (také v literatuře) A trvá i doktrina o omezené suverenitě zemí tzv. socialistického tábora. 21. srpna 1968 u nás zasahující země tzv. Varšavské smlouvy označují za jeden z podnětů, který tuto agresi inicioval, liberalizaci kulturního a politického života zřejmou z prohlášení. První část práce vysvětluje termíny cenzura a aktivismus v literatuře, dále popisuje skupiny lidí, které cenzuru vyžadují a jejich důvody k protestům proti knihám. Následující část připomíná přijetí knihy v době, kdy byla vydána a charakterizuje různé přístupy kritiků k románu O co jde, prozrazuje podtitul: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české literatuře 1749-2014. Cenzura je téma vděčné, ale zrovna tak opřádané různými mýty a obvykle svázané jen s představou politického a mocenského násilí. A právě s tímhle fenoménem se autoři velké práce o cenzuře odvážili utkat

Vizitka - Katedra bohemistik

Internetová propaganda a cenzura v Čín ě Kamil Beneš Vedoucí práce: PhDr. P řemysl Ros ůlek, Ph.D. Katedra politologie a mezinárodních vztah ů Fakulta filozofická Západo české univerzity v Plzni Plze ň 201 v Sovětském svazu ve třicátých letech. Výraz byl poprvé použit Ivanem Gronským v þasopise Litěraturnaja gazeta v roce 1932. Do oblasti literatury významně zasáhl prostřednictvím projevu Andreje Ždanova v srpnu roku 1934 na prvním Sjezdu sovětských spisovatelů, který nesl název O nejpokrokovější literatuře světa Eva Kantůrková:(1930); prozaička, filmová scénáristka, Za činnost v Chartě 77 pronásledována a vězněna.-Díla. Smuteční slavnost, přítelkyně z domu smutku (osudy žen v Ruzyňské věznici) Bohumil Hrabal:(1914); prozaik, autor tragikomických básnických příběhů o osudech svérázných lidských postav České národní obrození - úžasný pramen poznání a inspirace k záchraně našeho národa 9. V odborné literatuře jsou čtyřicátá léta 19. století považována za vrchol českého národního obrození, kdy vlastní iniciativa národa dosáhla takového stupně kulturní modernizace, která by se musela zvrátit jedině násilím, o což se rakouská vláda po poražených. obrazů života v literatuře 19. století Václav Maidl bamvam@seznam.cz Název publikace zní věcně, je však víceznačný (což je dáno již významovým ukotve-ním pojmu obraz v literární teorii) — lze si pod ním představit jak studie věnované frekventovanému žánru obrazu v literatuře 19. století (např

Funny captions for instagram | funny instagram captions

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749- 2014 , 2 sv., Praha 2015; stejně tak by se jako inspirace mohlo hodit dílo polské filmové vědkyně Anny Misiak publikované částečně i v angličtině, Anna Misiak, The Polish Film Industry under Communist Control Baroko v literatuře: vznik jako reakce na renesanční optimismus, důvěru v neomezené možnosti člověka => malý význam člověka . nedůvěra v rozum, absolutizace víry . nevíra v pozemský svět víra v nadzemský svět . zdůrazňuje se citovost. do umění proniká v podobě alegorií, mysticismu (víra v božství Tudi v vatikanski knjižnici tako kot v mnogo drugih obstaja nedostopna zbirka, do katere lahko pridejo le ljudje s posebnimi dovolilnicami in v njej je prava zakladnica erotične literature. Seveda so jo poleg drugih prebirali mnogi cerkveni možje, ki je ne bi smeli, čeravno so tam dela zbirali predvsem kot dokazno gradivo přínos v podobě inovativního a inspirativ-ního protnutí historiografi e a sociologic-ko-statistického zpracování údajů. Lucie Háková Michael Wögerbauer, Pavel Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014, I.-II

České baroko - Komenský, BriedelPoprava a kauza – Tvar

Informace a akcích a pořadech pro žáky 2. stupně základních škol, které moho být realizovány v dětském oddělení ve Dvorech nebo v pobočce na Lidické. Návštěvnu knihovny a konkrétní pořad můžete objednat: odd. pro děti Dvory 354 222 840 pobočka Lidická 702 296 517 nebo emailem na adrese knihovna@knihovnakv.c Popkultura, ať už ta alternativní nebo ta mainstreamová, komerční, masová, vždy pro totalitní režimy představuje určitou hrozbu díky svému společenskému vlivu a subverzivnímu. Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar Srdečně vás zveme na přednášku arabistky Kataríny Beškovej spojenou s p ředstavením monografie s názvem Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar.Přednáška proběhle online v aplikaci Zoom Cenzura v umění: Kdy je to vhodné? Umění inspiruje, provokuje a dokonce i uráží, mělo by to být někdy cenzurováno? Figurativní malba pro 007 Událost přes člen Craftsy Karl Andrews. Historie je plná příkladů cenzury v uměleckém světě, od debaucherous sochy Bacchante a Infant Faun od Fredericka Williama MacMonniesho. Od 23. října do 1. listopadu proběhne v Praze, Brně a Bratislavě již devátý ročník festivalu severské kultury Dny Severu. V centru jeho zájmu se objeví témata, o nichž se ve společnosti nemluví - návštěvníky čeká setkání s tabu v literatuře, na divadle i ve filmu. Dny Severu pořádá kulturní centrum Skandinávský.