Home

Nízkoenergetický dům definice

Co je to Nízkoenergetický dům Realitní slovník Banky

Nízkoenergetický dům - Wikipedi

 1. Nízkoenergetický dům a jeho definice [] Studené podlahy, maximální průvan okolo dveří a oken a jinak velmi nehostinné bydlení. Takto si asi vlastní dům, ve kterém budete trávit pohodové chvíle, nepředstavujete. Jakýmsi standardem dneška jsou ovšem nízkoenergetické stavby, které se staví čím dál tím častěji
 2. Nízkoenergetický rodinný dům je charakteristický pro svou nízkou potřebu tepla na vytápění. U nízkoenergetických rodinných domů se posuzuje měrná roční potřeba tepla na vytápění (stanovena max. možná hodnota), průměrný součinitel prostupu tepla, průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby
 3. Na nízkoenergetický standard tedy mohou dosáhnout všechny typy budov. Při správném návrhu a provedení zde není žádný limitující faktor. Pro větší stavby je nízkoenergetický standard v určitém ohledu dokonce snáze dosažitelný než pro rodinné domy (v jejich rozpočtu je navýšení prvotních nákladů procentuelně.
 4. Jako nízkoenergetický rodinný dům se podle této metodiky označuje dům, který splňuje požadavky č. 2 a 5 podle tab. 7 a hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění má nejvýše 50 kWh/(m 2 a). Požadavky 1a, 1b, 3 a 4 jsou doporučené. Požadavek 7 se nehodnotí
 5. Co je to pasivní dům Pasivní dům je jednoduše řečeno, dům s ještě nižší spotřebou energie na vytápění, nežli má nízkoenergetický dům. Jednoznačná definice pasivního domu je spotřeba energie pod 15kWh/m2 a rok. Domy s tímto označením se řadí ve stavebnictví k absolutní špičce
 6. . V následujícím článku naleznete základní definice násedujících typů domů: Nízkoenergetický dům; Pasivní dům; Nulový dům; Nezávislý dům; Aktivní dům; V současné době jsou nejčastěji stavěnými domy ty nízkoenergetické. Z nich se.
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie - TZB-infoStavět nízkoenergetický nebo pasivní dům? - ČESKÉSTAVBY

nízkoenergetický dům - Geniální dů

 1. Definice nízkoenergetického domu říká, že takováto stavba má spotřebu maximálně 15-50 kWh/m² za rok. Takovéto domy kladou výrazně vyšší důraz na standard energetické účinnosti. Konkrétně to tak znamená, že nízkoenergetický dům ročně protopí zhruba třetinové náklady
 2. Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře. Na rozdíl od pasivního domu potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, čímž se ve výsledku vyrovnávají investiční náklady, ale provozní zůstávají o poznání vyšší než u domu pasivního
 3. ací tepelných mostů, ale také optimalizací budovy z hlediska umístění na pozemku, orientace prosklených ploch na jih a tvaru budovy tak, aby ochlazovaná obálka byla vůči vytápěnému objemu co nejmenší
 4. Úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022. Současnému nastavení budovy s téměř nulovou spotřebou jsme se věnovali v samostatném článku (Zhodnocení současného nastavení požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (pro rodinné domy)). Z hodnocení vychází, že budova s téměř.
 5. Nízkoenergetický dům. Definice ve slovníku čeština. Nízkoenergetický dům. Příklady Přidat . Zastavit. Zápas Všechno přesný žádný slova . vzhledem k tomu, že nízkoenergetické domy jsou přitažlivé, moderní a nákladově efektivn.
 6. Co je nízkoenergetický dům. Definice nízkoenergetické budovy není žádná věda. Aby se jí stavba stala, nesmí její roční spotřeba na vytápění přesáhnout 50 kilowatthodin na metr čtvereční. Což už v roce 2010 není nijak zvláštní hranice
 7. Nízkoenergetické a pasivní domy Co je pasivní dům. Definice pasivního domu je jednoznačná. Jde o dům, který splňuje několik základních předpokladů ohledně potřeb energie. měrná potřeba tepla je maximálně 15 kWh/(m2a), neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřena tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6 1/hod

domě je podíl ještě větší (obr. 1). 2.2 Nízkoenergetický dům Definice nízkoenergetického domu Ačkoliv se definice nízkoenerge-tického domu nezakládá na žádném právním základě, dá se vycházet z toho, že spotřebu energie maxi-málně přípustnou podle nařízení o ochraně tepla z roku 1995 (WSchV Jaký je rozdíl mezi pasivním a nízkoenergetickým domem? Podle definice je pasivním domem nadstandardně zaizolovaný dům s kvalitními okny, s řízeným větráním, tedy s rekuperací a spotřebou tepla na vytápění do 15 kilowatthodin na metr čtvereční plochy

Může k tomu dojít i u dobře izolovaného domu, kterým je nízkoenergetický dům z definice, například v místě, kde okna tvoří nároží. Termovizní snímek odhaluje tepelný most tvořený nadokenním překladem. Foto: J. Truxa. Zimní zahrada jako komunikační prostor nízkoenergetického domu. Foto: K. Murtinge Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu.Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí

Levne domky,

Nízkoenergetický dům - definic

Stavět nízkoenergetický nebo pasivní dům? - ČESKÉSTAVBY

Jaký je rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem

2.3 Nízkoenergetický dům Definice nízkoenergetického domu Ačkoli definici nízkoenergetického domu není možno odvodit z žádného právního základu, dá se říci, že maximální přípustná spotřeba energie v nízkoenergetickém domě bude snížena ještě o 25 až 30 %. Tím má nízko-energetický dům pro jednu rodinu potřeb Běžně stavěný nízkoenergetický dům přitom dle definice spotřebuje 50 kWh/m2 za rok. Energeticky pasivní dům využije maximálně 15kWh/m2 energie za rok. Další články k tématu. 28. 7. 2021. Budovy musí být úspornější. Je potřeba zrychlit renovace a navýši

Nízkoenergetické domy ALFAHAU

Modelový nízkoenergetický dům. Roční spotřeba 50 kWh/m 2, vytápěná plocha 120 m 2 (Nízkoenergetický dům je dle definice dům s roční spotřebou 20-50 kWh/m 2) Zkapalněný plyn Tepelné čerpadlo Elektřina; Požadavky na instalaci: Projekt Územní souhlas: Projekt: Projekt Modelový nízkoenergetický dům. Roční spotřeba 50 kWh/m 2, vytápěná plocha - 120 m 2 (Nízkoenergetický dům je dle definice dům s roční spotřebou 20-50 kWh/m 2) Zkapalněný plyn Tepelné čerpadlo Elektřina; Požadavky na instalaci: Projekt Uzemní souhlas: Projekt: Projekt Ve vašem košíku nejsou žádné další položky. Přihlásit se. Izolační materiál Co říkají definice. Definice nízkoenergetického domu je jasně stanovena zákonem, který říká, že energetická spotřeba musí být poloviční i menší než u běžných novostaveb.Pro představu novostavbám určují české technické normy spotřebu v rozmezí 80 - 150 kWh/m² 3. Nízkoenergetický dům využívající vakuové kolektory; 4. Příjemná dvoupodlažní dřevostavba spořící energie; 5. Pasivní dům podpořený dotací; 6. Přestavba venkovského domu; 7. Pasivní stavba ve svahu; 8. Bydlení a podnikání v přírodní zahradě; 9. Nízkoenergetický dům s prosklenou jižní stěno

Co mají mít nízkoenergetické domy Náš dů

Jaké rodinné domy se budou stavět od roku 2020 - Náš dů

Nízkoenergetický dům. Parametrů nízkoenergetického domu dnes v podstatě běžně dosahuje většina domů. Navíc se tyto domy nijak dramaticky neliší od toho, co požaduje norma. Nízkoenergetický dům by měl za rok spotřebovat maximálně 50 kWh tepla na m2 plochy Definice Nízkoenergetický dům = 50 kWh/(m2.a) Pasivní dům = 15-20 kWh/(m2.a) Nulový dům = méně než 5 kWh/(m2.a) Plusový dům = vyrobí více energie, než sám spotřebuje, přebytky do sítě či akumulac Chytrý a zdravý PASIVNÍ DŮM + technologie = dům NULOVÝ nebo PLUSOVÝ 1984 0 50 100 150 200 250 Zástavba 20.století. Definice pasivního domu. Pasivní domy se v českých normách objevily ještě mnohem dříve než byl na našem území vůbec nějaký postaven. Norma ČSN 73 0540 jej popisuje následovně: Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/ (m2a) Nízkoenergetický a pasivní dům. Po dlouhá léta se člověk snaží ve svém obydlí zajistit co nejlepší podmínky pro život. Díky našim snahám na zlepšení této úrovně, se nám konečně podařilo projít dlouhou cestu k vytvoření obydlí, kde se cítíme opravdu příjemně

Definice Koumak.cz - udělej si sá

Definice pojmu pasivní dům. Termín pasivní dům pochází z německého slova Passivhaus a označuje stavbu, která splňuje přesně stanovená přísná kritéria na energetické úspory při provozu domu.Nejedná se o stavební systém, ani o architektonický styl, ale o samostatnou část při navrhování a projektování nemovitostí, ať už jde o novostavby či rekonstrukce Nízkoenergetické domy jsou v poslední době fenoménem, v České republice je jich již několik tisíc a také v nadcházejících letech se očekává nárůst tohoto počtu. I u tohoto typu staveb je však potřeba dobře promyslet, jaký způsob vytápění zvolit tak,..

Metodika hodnocení nízkoenergetických rodinných domů - TZB

Pro nízkoenergetický standard je třeba vykázat až hodnotu U=0,18 až 0,12 Takový materiál lze podle této definice označit za izolační materiál, který splňuje všechny požadavky pro konstrukce obvodových zdí. (10) jednovrstvé zdivo (7) komín (6) nízkoenergetický dům (6) pasivní dům (16) Porotherm (45). Definice různých energetických standardů budov Nejrozšířenějším zástupcem konceptu energeticky efektivního domu je nízkoenergetický dům (NED), jehož zdokonalováním se dospělo ke standardu energeticky pasivního domu (EPD). Výjimkou nejsou ani energeticky nulové, energeticky nezávislé nebo plusenergetické domy Nízkoenergetický dům Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Tepelný odpor . Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím

Vzhledem ke složitosti legislativy týkající se energetických standardů budov jsme se rozhodli pro Vás připravit přehlednou infografiku, která vysvětluje rozdíly mezi pojmy jako jsou: pasivní dům, nízkoenergetický dům, budova s téměř nulovou spotřebou energie, plusová budova apod Nízkoenergetický dům podporovaný moderními technologiemi a elektronickými službami. Bakalářská práce Zbyněk Martínek 2013 13 1 Co je to nízkoenergetický dům 1.1 Definice Už v dávných dobách se lidé snažili stavět svá obydlí tak, aby je chránila před chladem Definice Nízkoenergetický dům = 50 kWh/(m2.a) Pasivní dům = 15-20 kWh/(m2.a) Nulový dům = méně než 5 kWh/(m2.a) Plusový dům = vyrobí více energie, než sám spotřebuje, přebytky do sítě či akumulac Nízkoenergetický dům 5+kk o velikosti 115,3 m2 se zahradou o velikosti 624 m2 se nachází ve Viladomě IV. nového rezidenčního projektu Lesopark Čeperka. Přízemí domu nabízí obývací pokoj s místem pro kuchyňský kout a jídelnu, pracovnu, toaletu, technickou místnost a předsíň Tato stránka je o zkratu LECS a jeho významu jako Nízkoenergetický koncentrátor spektrometr. Uvědomte si prosím, že Nízkoenergetický koncentrátor spektrometr není jediný význam pro LECS. Může existovat více než jedna definice LECS, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam LECS jeden po druhý

Pasivní a nízkoenergetické domy . Definice pasivního domu: Pasivní domy se v českých normách objevily ještě mnohem dříve než byl na našem území vůbec nějaký postaven.Norma ČSN 73 0540 jej popisuje následovně: Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a) Studie sníţení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický aţ pasivní standart Mojmír Krejcha 2013 _____ - 4 - Podkování Tímto bych rád poděkoval vedoucímu diplomové práce prof. Ing. Jiřímu Koţenému, CSc. za rady, připomínky a vedení práce, konzultantovi Václavu Švábovi.

Dům ke koupi znám už velmi dlouho a byla bych tedy moc ráda, kdyby zůstal zachovaný v co nejvíce původní podobě. Ve své bakalářské práci chci tak trochu dokázat, že bourání domu by bylo zbytené. Ráda bych, kdyby vyhodnocením práce bylo jednoznaþné ano pro zachování domu. Chci tedy vyhodnotit návratnost vložen Definice komfortu, stylu a luxusu. Privátní prostory, světlo, výhledy a třeba i možnost rozvinout na maximum nízkoenergetický koncept domu. To jsou atributy vil ve druhé etapě úspěšného projektu. Druhá etapa projektu nabízí moderní vily s plochou 160 - 230 m2 a dispozicemi 4+kk - 5+kk Tato stránka je o zkratu LPRF a jeho významu jako Nízkoenergetický rádiové frekvence. Uvědomte si prosím, že Nízkoenergetický rádiové frekvence není jediný význam pro LPRF. Může existovat více než jedna definice LPRF, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam LPRF jeden po druhý

Nízkoenergetické rodinné domy v Letňanech - iDNES

Nízkoenergetický dům - vývojový stupeň k pasivnímu domu, obsahuje v podstatě stejné komponenty, pouze v menší míře. (Potřeba energie - do 50 kWh/m 2 za rok) Téměř nulový dům - definice podle nové vyhlášky, normy přibližně na polovině požadavků pro pasivní dům Podle definice Energy Star první nízkoenergetický nebo klidový režim. eur-lex.europa.eu As defined by the current Energy Star definition of ' f irst low power' o r ' sl eep' mode Energeticky soběstačný dům, nízkoenergetický dům, pasivní dům, aktivní dům, energetická bilance, součinitel prostupu tepla, obnovitelné zdroje energie Abstract This Bachelor´s thesis deals with the energy self-sufficient houses compared with the low-energy, passive and active construction

Cin pajka - nakupte pájky a páječky na alza

Text je věnován areálu Dům přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou. Interpretuje ho jako sochařský park s díly, která jsou originální, zároveň však zařaditelná do souvislostí dobového umění. Stejně tak ho lze chápat jako areál centra ekologického vzdělávání a návštěvnického střediska přilehlé rezervace, jehož posláním je kultivace především. Nízkoenergetický dům byl jejich sen. Stavba z katalogu jim neprošla 21. listopadu 2014 K životu potřebuji prostor, jsem tu rád, prohlíží svou zahradu s výhledem na šumavské kopce..

Nízkoenergetický dům - Dřevostavb

Za nízkoenergetický dům je považována stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Řídí se dle normy ČSN 73 0540 Nízkoenergetický dům v angličtině češtino - angličtina slovník. Nízkoenergetický dům překlady Nízkoenergetický dům Přidat . low-energy house en any type of house that uses less energy than a traditional or average contemporary house . wikidata. Zobrazit algoritmicky generované překlady

domy běžné v 70.-80. letech současná novostavba nízkoenergetický dům pasivní dům nulový dům, dům s přebytkem tepla; charakteristika: zastaralá otopná soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující konstrukce, přetápí s Transkript. Moderní vytápění rodinného domu a bytu. Odborná řada Moderní vytápění rodinného domu a bytu Moderní vytápění rodinného domu a bytu Novostavbám s malou spotřebou tepla nabízí současná tepelná technika spoustu možností jak vyrábět teplo a teplou vodu. 2 Obsah 1 Úvod strana 4 2 2.1 2.2 Stavební standardy a.

Nízkoenergetický dům lze v zásadě postavit ze stejných materiálů jako pasivní. Vhodné materiály jsou plná nebo děrovaná cihla, tvárnice z nepálené hlíny, vápenopískové bloky, anebo například dřevo. Odborníci většinou nedoporučují stavět nízkoenergetické domy z pórobetonových tvárnic z důvodu malé akumulace. Nízkoenergetický nebo pasivní (ačkoli geometricky nejvýhodnějším tvarem domu by byla podle definice vlastně koule), ale především pečlivá práce prověřující zadání a vedoucí k maximální úspornosti a čistotě projektu, myšleno funkčně i esteticky.. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice 50 kWh/(m2a) a pro pasivní dům 15 kWh/(m2a). V zahraniční literatuře se objevuje i termín nulový dům (dům s nulovou spotřebou energie). Takto 2.1.2 Stručná definice pasivního dom

Základním kritériem pro nízkoenergetický dům je roční spotřeba na vytápění nanejvýš 50 kWh/m 2.rok. Existují i tzv. pasivní domy, kde je spotřeba tepla ještě nižší (15 kWh/m 2 .rok a méně), ty ale vyžadují mnohem náročnější postupy při projektování i výstavbě Běžně stavěný nízkoenergetický dům přitom dle definice spotřebuje 50 kWh/m2 za rok. Energeticky pasivní dům využije maximálně 15kWh/m2 energie za rok. Kromě toho lze na renovaci či stavbu energeticky úsporných domů čerpat dotace. Většina jich je právě otevřena žadatelům Podle kvality architektonického návrhu se potřeba energie na vytápění budovy s téměř nulovou spotřebou pohybuje v rozmezí 30 až 70 kWh/m2 za rok. Běžně stavěný nízkoenergetický dům přitom dle definice spotřebuje 50 kWh/m2 za rok. Energeticky pasivní dům využije maximálně 15kWh/m2 energie za rok. Zdroj: www.ekobydleni.e Peníze na nízkoenergetický dům. než jaká je obecně přijímaná definice nizkoenergetické stavby. Po komplexním zateplení bude stačit, když stavba vykáže roční spotřebu energie nanejvýš 70 kWh/m 2. V takovém případě majitel domu získá nárok na 1 300 Kč na každý čtvereční metr podlahové plochy, maximálně.

Běžně stavěný nízkoenergetický dům přitom dle definice spotřebuje 50 kWh/m² za rok. Energeticky pasivní dům využije maximálně 15kWh/m² energie za rok uvádí zpráva aliance Šance pro budovy. A nejde přitom vůbec o zanedbatelné množství energie. V rámci celé ekonomiky spotřebují nejvíce energie právě budovy stavěla už pouze kvalitní pasivní domy [1 str. 22]. Definice pasivních, nízkoenergetický a běžných domů Pasivní domy můžeme považovat za velmi dobře popsanou podskupinu mezi nízkoenergetickými domy. Jsou to budovy s roní měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 [kWhm-2] (Tab. 0.1). Velmi přísný požadavek. Nízkoenergetický dům spotřebuje jen polovinu energie, kterou potřebují standardní budovy. Energetické účinnosti je dosaženo lepší izolací a okny a ventilačním systémem rekuperace tepla. Aby se budova dostala na nízkou energetickou úroveň, není znatelně dražší než stavba standardního domu (0-5%)

Podle definice Energy Star první nízkoenergetický nebo klidový režim. eur-lex.europa.eu Entsprechend der derzeitigen Energy-Star-Definition des e rs ten Energiespar - o der Schlaf-Modus Definice Nízkoenergetický dům Je dům jehož celková spotřeba energie na vytápění je v rozmezí 15-50 kWh/m2 za rok. Takto nízké spotřeby energií se dosahuje promyšleným návrhem funkcí domu, důslednou izolací vnějších stěn i otvorů (oken, dveří) a opatřeními v oblasti topení, chlazení (rekuperace vzduchu, tepelná definice, požadavky a termíny musí být teprve řádně vydiskutovány. Tento dokument by měl sloužit jako podklad k další odborné diskusi a k případnému upřesnění jednotlivých požadavků. Shrnutí 2013 2015 2020 nízkoenergetický dům pasivní dům dům s téměř nulovou spotřebou NOVOSTAVB V současné době je platná definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie velmi blízko požadavkům na současnou novou výstavbu. Galerie 7 fotografií v galerii › Nízkoenergetický dům, Evroá unie, pasivní dům, stavebnictví.

Nízkoenergetický dům z vápenopískových cihel - TZB-info

Pasivní dům potřebuje 15 kWh/m2 ročně, nízkoenergetický dům 50 kWh/m2 ročně, dům s téměř nulovou potřebou energie podle novely vyhlášky, která se očekává v první polovině letošního roku, 30-45 kWh/m2 ročně V minulých dílech jsme rozdělili domy na nízkoenergetické a pasivní a ukázali si jak postavit nízkoenergetický dům. V tomto díle se zaměří na pasivní domy. Definice pasivního domu je opět pevně dána normou. Pro běžného uživatele je stěžejní, že pasivní dům je mimořádně zateplený objekt, jehož měrná potřeba. Popis nemovitosti. Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji moderní a úsporný rodinný dům typu Bungalov s dispozicí 4+KK,2G o užitné ploše 230 m2 v klidné lokalitě novostaveb pro rezidenční bydlení ve Staňkově - místní části Ohučov s výbornou dopravní dostupností do Plzně, Domažlic, Klatov i do Německa. Město Staňkov disponuje potřebnou občanskou. Co to vlastně jsou nízkoenergetické domy, proč se pro ně rozhodnout a vyplatí se sjednat si na stavbu odborníky? K čemu je nízkoenergetický dům Definice nízkoenergetického domu říká, že takováto stavba má spotřebu maximálně 15-50 . Betonová nebo anhydritová podlaha, co je lepší? 17.7.2019.

Vzhledem ke složitosti legislativy týkající se energetických standardů budov jsme se rozhodli pro Vás připravit přehlednou infografiku, která vysvětluje rozdíly mezi pojmy jako jsou: pasivní dům, nízkoenergetický dům, budova s téměř nulovou spotřebou energie, plusová budova apod Nízkoenergetický dům PRAHA. Nízkoenergetický dům PRAHA. Potřebujete poradit? Kontaktujte nás. RD DONAK. Díky osobnímu přístupu k zákazníkům, kvalitní a spolehlivé práci má firma RD DONAK svůj pevný základ již od roku 2006. Hlavní naše požadavky a to, co dělá naší firmu vyhledávanou je nejen důraz na zodpovědný. Nízkoenergetický dům je definován potřebou energie na vytápění 50 kWh/m 2 za rok, která víceméně odráží kvalitu obálky budovy. Vývoj naznačuje, že vytápění přestává být v mnoha budovách tím největším spotřebičem a chceme-li mluvit o nízkoenergetičnosti v pravém slova smyslu, je nutné vzít v úvahu i.

Známe i jiné pojmenování domů s nízkou spotřebou energie: Nízkoenergetický dům. Pasivní dům. Nulový dům. Aktivní dům. Zásadní rozdíl mezi jejich definicemi a definicí domu s téměř nulovou spotřebou energie je, že nejsou stanoveny zákonem, ale státní normou, TNI, nebo uznávanou úmluvou About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Po koupi pozemku (podzim 2016) jsme začali ztvárňovat podobu našeho vysněného domu. To byl docela oříšek, protože přítel chtěl podkroví, já byla zásadně proti. Naši malou válku jsem nakonec vyhrála a bude bungalov Dům je nízkoenergetický - třída B (PENB). V každém domě je 17 bytů. Pronájem přímo od majitele - neplatíte provizi! Majitelem domu A je společnost U lesoparku sro, IČ: 26214946, DIČ: CZ26214946, se sídlem Kadečkové 14

Rekonstrukce objektů bude řešena jako nízkoenergetický dům, vysokého standardu kvality za přísného dodržení všech technologických postupů během výroby a výstavby. Developerským záměrem je provedení od základů rekonstrukce stávajících dvou budov. Budova F1 bude mít 9 apartmánů a budova F2 bude mít 11 apartmánů