Home

Rehabilitační ošetřovatelství

Ošetřovatelství - Výuka - Terapi

Rehabilitační ošetřovatelství . Rehabilitační ošetřovatelství je součástí základního ošetřování nemocných v rámci ošetřovatelského procesu u pacienta. Pohybová léčba a celková aktivace pacientů se stala významnou součástí léčebného přístupu v souladu s ošetřovatelskou péčí u řady onemocnění Rehabilitační ošetřovatelství je součástí běžné ošetřovatelské péče o P/K (Pacienta/Klienta). Tento pojem zahrnuje způsob péče, kdy používáme naučené pohybové vzorce P/K, zachováváme tím rozsah pohybu, obnovujeme funkci a posilujeme jejich užívání

Rehabilitační ošetřovatelství/SŠ (sestra) - WikiSkript

 1. Rehabilitace je návratná péče, jejímž cílem je optimální zařazení člověka do plnohodnotného života. Je to snaha o zachování nebo zlepšení porušených funkcí v oblasti biologické, psychické a sociální. SOUHRN: Rehabilitační ošetřování je aktivní ošetřování, kdy sestra všemi dostupnými prostředky zamezuje vzniku komplikací a sekundárních změn
 2. Rehabilitační ošetřovatelství - úvod do konceptu Bazální stimulace Rehabilitační ošetřovatelství - léčebná rehabilitace zaměřená na profylaxi sekundárních komplikací a poškození (pneumonie, dekubitů, kontraktur, heterotopických osifikací atd.), které ohrožují pacienta při jeho základním onemocnění-
 3. Rehabilitační ošetřovatelství Slovo rehabilitace vzniklo z latinského slova habilitas, tj. schopný, a z re, což znamená obnova. Rehabilitační ošetřování (ošetřovatelství) je postup léčebné rehabilitace, jehož hlavním úkolem je prevence komplikací, které mohou vzniknout na podkladě základního onemocnění
 4. Z hlediska účelu zaměření lze terapeutické koncepty rozdělit do dvou základních oblastí - léčebná rehabilitace zaměřená na ovlivnění funkčního (hlavně motorického) deficitu a rehabilitační ošetřovatelství. Rehabilitační ošetřování je uplatnění rehabilitačních principů během provádění.
 5. Rehabilitační ošetřovatelství je postup léčebné rehabilitace, který se zabývá prevencí komplikací, jež by mohly vzniknout v souvislosti se základním onemocněním. Hlavními preventivními prostředky jsou včasné užití léčebných poloh, polohování, mobilizace a vertikalizace nemocného. Sestra se při ošetřování pacienta po implantaci totální endoprotézy (TEP.

Rehabilitační ošetřovatelství Přihlášení ke vzděláván Praxe dle svých časových a pracovních možností (16 hod.) rehabilitační oddělení KNTB, a.s., Zlín - ambulantní a lůžková část. Náplň kurzu. stručné základy anatomie, fyziologie pohybové a nervové soustavy. Rehabilitační ošetřovatelství Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 500 03 Hradec Králové, Komenského 234, herma@zshk.cz Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWar Bakalářská práce se zabývá problematikou rehabilitačního ošetřovatelství v praxi. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké mají všeobecné sestry povědomí o rehabilitačním ošetřovatelství a zda spolupracují v rámci multidisciplinárního týmu. Jako Dílčí cíle jsem si stanovila zjistit, co všeobecné sestry.

Kurz Rehabilitační ošetřovatelství I. je určen především pro zdravotní sestry, zdravotnické asistenty, pracovníky v sociálních službách a osoby pečující o: aktivní seniory a seniory využívající terénní služby; seniory v pobytových a ambulatních zařízeníc Forma odborného ošetřovatelství, zařazující některé prvky fyzioterapie do ošetřovatelské péče zdravotních sester na ICU Rehabilitační ošetřovatelství je důležitou integrální součá stí komplexní a holistické ošetřovatelské péče poskytované pacientům hospitalizovaným na IC

rehabilitační ošetřovatelství. Ošetřovatelství speciality invovled v diagnostice a léčbě lidských reakcí jednotlivců a skupin na skutečné nebo potenciální zdravotní problémy s charakteristikami změněnou funkční schopnosti a změněného životního stylu. Kód deskriptoru: H02.478.676.789 Dále mě zajímalo, zda se rehabilitační ošetřovatelství využívá v praxi a nakonec, zda nelékařský zdravotnický personál má zájem o další vzdělání v této problematice. Získané údaje byly statisticky vyhodnoceny. Na základě zjištěných dat jsem uvedla doporučení pro praxi v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství Ošetřovatelská rehabilitace Cílem ošetřovatelské rehabilitace je udržet uživatele v co možná nejlepší fyzické a psychické kondici, zachovat nebo zlepšit jejich mobilitu, samostatnost a soběstačnost, předcházet vzniku imobilizačního syndromu, dekubitů a možným kontrakturám Tematická oblast: Rehabilitační ošetřovatelství Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 4.6. 2013 Ověřující učitel: Bc. Irena Sklenářová, Mgr. Lenka Čoudková Třída: ZDA 2. B Popis způsobu použití materiálu ve výuce: Výuková elektronická prezentace slouží jako podpůrná a názorná pomůcka výklad 2 Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitaþní ošetřovatelství je souástí ošetřování nemocných, přiþemž zamezuje vzniku imobilizaþního syndromu, deformitám a kontrakturám svalů a šlach. Do rehabilitaþního ošetřovatelství spadá vertikalizace, mobilizace a polohování. Při provádění rehabilitaþníh

Rehabilitační ošetřovatelství v práci sestry - Zdraví

 1. Rehabilitační ošetřování v intenzivní péči je způsob aktivního ošetřování, kdy se sestra snaží všemi dostupnými prostředky zamezit vzniku komplikací a sekundárních změn. Je součástí práce všech sester pracujících na jakémkoli oddělení tedy i na oddělení intenzivní péče
 2. Autor knihy: Filip Dosbaba; Dagmar Křížová; Martin Hartman; kolektiv, Téma/žánr: léčebná rehabilitace - ošetřovatelství - pečovatelství, Počet stran.
 3. Rehabilitační ošetřovatelství, vliv imobility a inaktivity na lidský organizmus. (2 hodiny) Rehabilitační ošetřovatelství - vybavení pokoje pro nemocného s omezením hybnosti, rehabilitační prostředky v sesterské praxi a výcvik a výchova k soběstačnosti. (8 hodin) 20.01.2022 Závěrečná zkouška Pá FE, PM,HP 26.10.2021 Ú
 4. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Přírodní vědy > Biologie > Ošetřovatelství

LF2 > Fakulta > Ústavy a kliniky > Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol > Rehabilitační ošetřovatelství 2014/2015 > Rehabilitační ošetřovatelství 2014/2015 Rehabilitační ošetřovatelství 2014/2015 Bakalářský studijní program Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, 3. roční Koncepce ošetřovatelství je základním východiskem pro tvorbu koncepcí ošetřovatelství v jednotlivých klinických oborech. (1, s. 3) Novodobá ošetřovatelská péþe musí vyplývat z tzv. EBN, tedy ošetřovatelská praxe založené na důkazech, což znamená, že praktické výkony, postupy i standardy musí bý Převazy ran, rehabilitace, aplikace tepla a chladu, odběry biologického materiálu a řadu dalších témat naleznete ve 3. dílu pracovních sešitů pro 2. ročník. Obsažená témata navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník a vhodným způsobem i moderními aktivizačními metodami podporují. Kniha Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi přináší všem se zájmem o tuto problematiku návod jak pracovat s lidmi, které mají deficit v této oblasti, a jak je ošetřovat. Kniha Vás naučí, jakým způsobem lze deficit odhalit, jak pracovat s funkčními testy pro posuzování stavu kognitivních funkcí, jak. Novosádová Marie - rehabilitace, ošetřovatelství, masáže. Rehabilitace léčebná, fyzioterapie, fyziatrie a balneologie; 0 (0 hodnocení) +420 603 499 786. Ohodnotit Přidat fotku Navrhnout úpravu Kontaktujte nás Navigovat. Novosádová Marie - rehabilitace, ošetřovatelství, masáže +420 603 499 786

 1. Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: REHABILITAČNÍ SESTRA, nejvyšší mzda. Pro pracovní pozici REHABILITAČNÍ SESTRA eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem
 2. VSREO2361 Rehabilitační ošetřovatelství Vysoká škola zdravotnická léto 2021 Rozsah 8k+16s. 2 kr. Ukončení: z. Vyučující PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející) PhDr
 3. Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační ošetřovatelství je součástí základního ošetřování nemocných v rámci ošetřovatelského procesu u pacienta. Pohybová léčba a celková aktivace pacientů se stala významnou součástí léčebného přístupu v souladu s ošetřovatelskou péčí u řady onemocnění
 4. Rehabilitace. Rehabilitační ošetřovatelství. je součástí základního ošetřování nemocných v rámci oš.procesu. Zahrnuje v sobě prevenci sekundárních imobilizačních změn, podporu pohybových činností a celkovou aktivaci nemocného. Vzhledem k nutnému kontinuálnímu působení nelze rehabilitaci provádět
 5. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKL / DREOŠ - Rehabilitační ošetřovatelství, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
 6. Divize Ošetřovatelství se specializuje na dodávky zdravotnické techniky v oblasti nemocnic, domovů důchodců, a sociální péče. Nedílnou součástí divize je projekce a servis s nezbytným zázemím včetně skladu náhradních dílů a spotřebního zboží. Rehabilitační lékařství se specializuje na prevenci, diagnostiku.
Rehabilitační přístroj Levitas | Nemocnice Svatá Anna

Rehabilitační ošetřovatelství - teorie a praxe (číslo 11

Rehabilitační ošetřovatelství - ošetřování pacienta po

Tento obor patří na trhu práce bezesporu k těm nejžádanějším. Pokud se zajímáš o péči o zdraví a chceš odborně pomáhat nemocným lidem, je pro tebe po maturitě studium tohoto oboru jasnou volbou. Během studia se budeš vzdělávat jak v moderně vybavených odborných zdravotnických učebnách, tak během praxí v nemocnicích a klinikách Následná péče / Ošetřovatelství. Nemocnice následné péče Svatá Anna slouží pacientům, jejichž stav nevyžaduje pobyt přímo na standardních lůžkách akutní péče, ale přitom potřebují odborně doléčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou lékařskou, terapeutickou nebo ošetřovatelskou péči. Rehabilitační ošetřovatelství u pacientů na oddělení >Theses jiczk

Rehabilitační ošetřovatelství — SZŠ a VOŠZ Zlí

Úvodní část. Léčebná rehabilitace - diagnostické a terapeutické postupy. Rehabilitační ošetřovatelství. Léčebná rehabilitace zaměřená na ovlivnění funkčního deficitu. A. DIAGNOSTICKÉ POSTUPY. 1. VYŠETŘOVACÍ POSTUPY ZAMĚŘENÉ NA FUNKCI POHYBOVÉ SOUSTAVY. 1.1. Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření Rehabilitační ošetřovatelství v domácím prostředí. Rehabilitační a ošetřovatelské služby provádí pouze odborně vyškolené sestry.V rámci rehabilitačního ošetřovatelství provádíme prevenci imobilizačního syndromu, který vzniká dlouhodobým omezením pohybu.Velmi se nám také osvědčily techniky respirační fyzioterapie Rehabilitační ošetřovatelství [] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeny 3 materiály. rehabilitační ošetřování. pasivní a aktivní rehabilitace. Rehabilitační ošetřovatelství [] PowerPoint (263 kB) 25. 10. 2009. Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. Lůžková část oddělení je dočasně uzavřená pro epidemiologickou situaci při Covid-19. Ambulantní část v provozu. - poukazy FT jsou přijímány pouze s doporučením na vodoléčebné a elektroléčebné procedury. Léčebnou.

Role všeobecné sestry v rehabilitačním ošetřovatelství

Připravuje, podává a aplikuje léčivé přípravky a kontroluje jejich působení. Na našem oddělení klademe důraz na rehabilitační ošetřovatelství, kdy je ošetřovatelský tým součástí rehabilitačního týmu a společně s terapeuty pracuje na dosažení konkrétních cílů pacienta

Rehabilitační ošetřovatelství Škola zad s Marií Zemánkovo

Rehabilitační ošetřovatelství. Provádí zdravotní sestry za pomoci dalšího personálu. Trvalá blízkost sestry napomáhá také časné identifikaci případného problému, prevenci zhoršování a rozvoji sekundárních komplikací. Součástí je poskytování psychologické podpory nemocnému a jeho blízkým Výuka oboru Všeobecná sestra 2. ročník, předmět Rehabilitační ošetřovatelství v prezenčním studiu a předmět Rehabilitační ošetřovatelství v dálkovém studiu. Výuka mediků 2. ročníku v rámci Fyziologie (přednáška Neurofyziologie hybnosti a rehabilitace). Výuka v kurzu biologie člověka Univerzity třetího. Den ošetřovatelství 2015 Hamzova odborná léčebna v Luži - Košumberku připravila ve spolupráci s Agenturou Amfora na pondělí 11.5.2015 tradiční Den ošetřovatelství. Po úvodu náměstkyně Jaroslavy Zavoralové zazpívala za doprovodu kytaristy Stanislava Chmelíka dáma s tajemně zastřeným hlasem - Jitka Vrbová

Služby mimo úhradu zdravotních pojišťoven. Zdravotní domácí péči - především rehabilitační ošetřovatelství je možno poskytnout i za přímou úhradu klientem. Cena ½ hod. vč. cestovného 180,- Kč, 1 hod. v.č cestovného 360,- Kč. Za přímou úhradu je možno poskytnout: měření TK, odběr glykemie, ošetřovatelské. Rázové vlny ale dokážeme vytvořit i v menším měřítku než je bouře s blesky. Postačí k tomu mnohem menší přístroje - generátory pracující na různých fyzikálních principech (elektromagnetický, elektrohydraulický, piezoelektrický..), pomocí nichž dokážeme rázové vlny směrovat a regulovat jejich hloubku průniku do lidského těla

Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragu Seznam obsahuje všechny poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří mají platné povolení k využívání přírodních léčivých zdrojů (anebo se nachází ve vnitřním území lázeňského místa s klimatickými podmínkami vhodnými k léčení) a současně jsou držiteli souhlasu Ministerstva zdravotnictv Rehabilitace. Rehabilitace. V rámci fyzioterapie poskytujeme v návaznosti na doporučení lékaře individuální techniky, skupinová cvičení, konzultace, edukace a pomoc s výběrem kompenzačních pomůcek, ve spolupráci s pracovníky přímé péče a aktivizačními pracovníky poskytujeme rehabilitační ošetřovatelství. VSREO7517 Rehabilitační ošetřovatelství Vysoká škola zdravotnická léto 2016 Rozsah 1/2. 2 kr. Ukončení: z. Vyučující PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. (přednášející) Garance PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D. Vysoká škola zdravotnická - Vysoká škola zdravotnická Předpoklad

Fyziatrie, rehabilitace, balneologie Neurologie Fyzioterapeut, rehabilitační pracovník Ošetřovatelství - klinické obory Nakladatel Grada. Datum vydání 23.11.2006. Cena tištěné knihy 479 Kč. Organizace rehabilitace. Rehabilitační ošetřovatelství a fyzioterapie se provádě­jí již v akutnímu stadiu na neurologickém nebo inter­ním oddělení. Jen malý počet těchto pacientů se dostane na rehabilitační oddělení tzv. včasné rehabilitace. Počet rehabilitačních lůžkových oddělení sice narůstá, ale stále.

i) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální. Nabídka práce na pozici Všeobecná sestra - rehabilitační ošetřovatelství ( úvazek 0,5 - možnost úpravy pracovní doby) pro Zlín od zadavatele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizac péče, rehabilitační ošetřovatelství fyzioterapeut léčebná rehabilitace, pohybové aktivity, edukace ergoterapeut ergoterapie - nácvik ADL, kompenzační pomůcky, edukace nutriční poradce nutriční a dietní péče, edukace sociální pracovník sociální péče psycholog psychologická péče a podpora, pomoc s odvykáním.

Rehabilitační ošetřovatelství . S2-1. Rehabilitační ošetřovatelství . S2-1. Oš. péče o nemocné s onkologickými chorobami, paliativní péče . SP1. Oš. péče o nemocné s onkologickými chorobami, paliativní péče . SP1. Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami . SP1 Kód oboru. Vzdělávací program. 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. 53-41-N/11. Dosažený stupeň vzdělání: Vyšší odborné vzdělán Rehabilitační oddělení ambulantní bylo v Nemocnici Vyškov otevřeno v r. 1953. V r. 1977 bylo přestěhováno do nově zbudovaných prostor jako samostatný primariát. V dubnu r. l996 byla otevřena lůžková část a oddělení bylo zařazeno mezi Centra léčebné rehabilitace, která mají poskytovat komplexní rehabilitační péči Uplatnění najdete u poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb, ve výchovné, poradenské a edukační činnosti, případně i ve výzkumu v ošetřovatelství. Můžete pracovat v akutní lůžkové péči, ale i v péči následné, ambulantní, domácí, lázeňské a léčebně-rehabilitační

Vysoká škola zdravotnická - frontend -

Oddělení ortopedie Rehabilitační kliniky Malvazinky nově hledá posily do týmu zdravotních sester, které pečují o pacienty od A do Z a patří k těm, kdo u pacientů často vidí zlepšení jejich zdravotního stavu jako první, a to někdy i v relativně krátké době Certifikovaný kurz - Rehabilitační ošetřovatelství Máte-li zájem o více informací či o kontakt na zákazníka, vyplňte formulář níže a my se Vám co nejdříve ozveme zpět. Vaše jméno * Váš telefon * Odesláním souhlasíte s podmínkami. Milí přátelé, vážené kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme na třetí ročník České konference neurokognitivní rehabilitace, která se bude konat 1. a 2. října 2020 v Ostravě. Letošní ročník se nese ve znamení hodnot, které vzešly z celosvětové coronavirové sitace a z nich vycházejících opatření napříč resorty Zajišťujeme: lůžkovou i ambulantní následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR, rehabilitaci po cévní mozkové příhodě, rehabilitační ošetřovatelství v rámci dlouhodobé léčebné péče, léčbu dětských i dospělých pacientů po míšním poškození Rehabilitační ošetřovatelství u pacienta po endoprotéze kyčelního kloubu: Další názvy: Rehabilitation nursing care of a patient after total hip replacement: Autoři: Bambásková, Tereza: Vedoucí práce/školitel: Poková Petra, Mgr. Oponent: Hummelová Jana, Mgr. Datum vydání: 2016: Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni.

Počátky má v ošetřovatelství, ale razantní změna ve vývoji oboru nastává až ve druhé polovině 20. století, kdy se při diagnostice a léčbě využívají poznatky dalších oborů medicíny (neurologie, ortopedie, biomechaniky atd.) V rámci předmětu OSE (téma rehabilitační ošetřovatelství) jsme navštívili s třídou 2. ZA dne 28. 6. 2017 Rehabilitační centrum v Nemocnici Na Pleši. Cestovali jsme autobusem a vlakem. Po příchodu do Nemocnice Na Pleši nás srdečně přivítala hlavní sestra Mgr. Monik

Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích lékařů a zdravotníků Rehabilitační ošetřovatelství: Jarmila Kristiníková: Rok: 2012: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy) Test Amputee mobility Predictor jako nástroj objektivního hodnocení funkční kapacity pacientů po amputaci dolní končetiny: Jarmila Kristiníková: Rok: 2012: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy Rehabilitační ošetřovatelství v sociálních službách - základní prvky geriatrické fyzioterapie 21.-22.3.2015 Brno - Šlapanice - zcela obsazeno, další termín bude upřesněn Ergoterapeutická péče u seniorů v zařízeních sociálních služeb - 3-denní školící akce 5.-7.2.2015 - plně obsazen LF:BDUR041 Rehabilitace v ošetřovatelství . Soubory Dokumenty Úřední deska Studijní materiály. Více. Soubory; Dokumenty; Úřední deska; Studijní materiál

rehabilitační ošetřovatelství SCHWARZ, Daniel, KOMENDA Martin, ŠNÁBL Ivo, DUŠEK Ladislav. Webový portál LF MU pro multimediální podporu výuky klinických a zdravotnických oborů [online], [cit.28 Dlouhodobá péče v ošetřovatelství Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Poté následuje druhá fáze, kdy proběhne intenzivní aktivní rehabilitace s cílem obnovit do nejvyšší možné míry funkční schopnosti klienta. V této fázi je nutné zajistit koordinaci se so

Elerning ve výuce ošetřovatelských postupů na ZSF JČU

b) se slova rehabilitačního ošetřovatelství, nahrazují slovy léčebně rehabilitační péče, paliativní péči, a na konci písmene b) se doplňuje věta Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních. Léčebná rehabilitace. Nemocnice následné péče Svatá Anna slouží pacientům, jejichž stav nevyžaduje pobyt přímo na standardních lůžkách akutní péče, ale přitom potřebují odborně doléčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou lékařskou, terapeutickou nebo ošetřovatelskou péči. Pacienti k nám.

Muzeum ošetřovatelství

Druhé přepracované a rozšířené vydání. Publikace je určena pro specializační studium nelékařských oborů a studujících LF. Text je rozdělen do kapitol,které obsahují od organizace ošetření poranění míchy v České republice, patofyziologie traumatického poškození míchy, Prvotní-přednemocniční a nemocniční péče, míšní poranění u polytraumatizovaného. vŠeobecnÁ sestra pro rehabilitaČnÍ oŠetŘovatelstvÍ - PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na další rok, nástup možný ihned nebo dle dohody - Podmínky přijetí: doložení dokladu o dokončeném studiu v oboru všeobecná sestra (diplomovaná všebeocná sestra, zdravotní sestra), doložení dokladu o očkování. Platný indikační seznam pro lázeňskou péči - Ministerstvo zdravotnictví. S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221. V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný. Klusoňová, E., Pitnerová, J. , 978-80-7013567-9, 2014. Tato publikace je určena zdravotním sestrám. Již dříve si však našla uplatnění na zdravotnických školách při výuce rehabilitace v ošetřovatelství, na pracovištích léčebné rehabilitace i u pečovatelů, asistentů a v rodinách zdravotně postižených Nacházíte se zde: Úvod / Věda a výzkum / Doktorské studium / Kancelář pro doktorská studia / Doktorské programy / Studijní program Ošetřovatelství Info Studijní program Ošetřovatelstv

Péče o pečující: Tipy, jak se starat o své tělo, z pohleduOšetřovatelství - Výuka - TerapieRehabilitace – Klatovy | netkatalogOšetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnózy

Kognitivní rehabilitace se postupně stává součástí standartu péče o pacienty se vzniklým postižením mozku. Dochází k čím dál většímu propojování světa medicíny, neuropsychologie, rehabilitace, ošetřovatelství, logopedie a speciální pedagogiky se světem technologií a počítačů Vedoucí: Mgr. Květa Polenová Kontaktní adresa: J.Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Kontaktní telefon: +420 38903 7730 Kontaktní e-mail: polenova@zsf.jcu.cz Poštovní adresa: J.Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovic Praktická sestra (dříve zdravotnický asistent) je střední odborný zdravotnický pracovník.Pracuje bez dohledu všeobecné sestry nebo porodní asistentky, poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, podílí se na získávání informací nutných k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené všeobecnou sestrou.