Home

Onemocnění duodena

nemoci duodena - příznaky a léčb

  1. Onemocnění, které se týká žaludku, nejčastěji horní části žaludku zvané kardie. Při tomto onemocnění se část žaludku dostává do nepřirozeného postavení a způsobuje obtíže jako je pálení žáhy nebo bolest
  2. Onemocnění charakterizované výskytem jednoho nebo více vředů ve stěně žaludku nebo duodena. vřed (ulcus) - slizniční defekt, zasahující do submukózy i hlouběji, erose - slizniční defekt omezený na mukózu (neproniká skrze muscularis interna do submukózy)
  3. Popis vředové choroby gastroduodenální. Vředová choroba gastroduodenální, jak již vyplývá z názvu, je choroba žaludku (gaster) a dvanáctníku (duodena). V dnešní době, je to velice časté onemocnění. Mnohdy má dlouhodobý průběh a nemocného může obtěžovat po dlouhé roky nebo i po celý život
  4. Onemocnění duodena je velmi různorodé a někdy i poměrně s hojným výskytem. Některé nemoci přitom mohou být i závažné, obtížně diagnostikovatelné i léčitelné. K těm nejčastějším patří vředová choroba gastroduodena, celiakie, divertikly, záněty, nádory, cévní léze i Crohnova choroba..

Duodenogastrický reflux není onemocnění v pravém slova smyslu ale spíše příznak zhoršené funkce pylorické chlopně, který se projevuje zpětným tokem zásadité trávicí šťávy a duodena do žaludku. Článek popisuje hlavní příčiny, příznaky a možnosti léčby duodenogastrického refluxu Duodenum je orgán, který je součástí trávicího traktu. Jde o podkovitě stočenou počáteční část tenkého střeva, který navazuje na žaludek Nemoci duodena. duodenum jeprvní část tenkého střeva . Začíná přímo pod pyloru v dolní části žaludku a zasahuje do jejuna , druhé části tenkého střeva . Je součástí trávicího systému a pomáhá rozkládat potravu a odstraňuje živiny pro jejich uvolňování do krevního oběhu . Zatímco tam jsou nemoci , které. Prevence zánětlivých onemocnění duodena. Primární prevence duodenitidy spočívá v správném a pravidelném krmení, s vyloučením nadměrné konzumace kořeněných potravin a alkoholu, jakož i včasné detekci a léčbu gastrointestinálních patologií, odstranění parazitů, ohnisek infekce v jiných orgánech

Většina karcinomů je lokalizována periampulárně duodenálně. Duodenální periampulárně lokalizované karcinomy způsobují obstrukci choledochu a mohou se prezentovat obstrukčním ikterem již v časných stadiích, kdy jejich velikost nepřesahuje 2 až 3 cm v průměru. Obecně však bývají nádory tenkého střeva v časných stadiích asymptomatické, bývá přítomno okultní krvácení, bolesti břicha, později způsobují obstrukční příznaky Vředová choroba gastroduodena je charakterizovaná lézí žaludeční nebo duodenální sliznice, při které kyselina solná a pepsin hrají rozhodující roli Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., MUDr. Jan Gregar Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika Obr. 1 - Helicobacter pylori - mikroskopický obraz baktérie Klíčová slova vředová choroba gastroduodena. Vředová choroba žaludku a duodena Definice . Peptický vřed je psychosomatické onemocnění při kterém vzniká slizniční léze v dosahu působení žaludeční šťávy. Povrchní léze sliznice se označuje jako eroze. Peptický vřed proniká do hlubších vrstev a hojí se jizvou

Video: Vředová choroba gastroduodena - WikiSkript

peptického vředu a vředové choroby duodena společ-ně s uplatňováním nových terapeutických prostředků umožnily významný pokrok v konzervativní léčbě to-hoto onemocnění. Dostupnost diagnostických metod včetně průkazu H. pylori a široké palety léků umož-ňuje realizaci moderní terapie v terénní praxi. V Nemoci žaludku (a duodena) Léčebná výživa. Dieta č. 2. Praktická část. Anatomie a fyziologie žaludku. Žaludek je nejširší, vakovitá část GITu Nemoci žaludku a duodena . Potíže, které nemocný uvádí jako žaludeční, patří mezi nejčastější poruchy zažívání v ambulantní praxi. Je také známo, že ne vždy jde o nemocnění žaludku, ale většinou se jedná o dyspeptický syndrom, zahrnující celou škálu onemocnění orgánů s lokalizací v nadbřišku

TRITON, 2015. 870 s. ISBN 978-80-7387-885-6. Pracoviště. IV. Interní klinika 1.LF UK a VFN v Praze. Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu ÚVN v Praze. Odkazy. MEFANET portál gastroenterologie, hepatologie. Portál: Vnitřní lékařství 2014 2014-6-1 148-150 Vzhledem ke skutečnosti, že dvanáctník anatomicky velmi těsně přiléhá k okolním částem trávicí trubice, většina nemocí duodena souvisí se žaludkem nebo zbytkem tenkého střeva. Naopak izolovaná onemocnění duodena jsou poměrně vzácná. Onemocnění dvanáctníku tvoří velmi různorodou skupinu onemocnění, v některých případech s poměrně. Kromě toho existuje řada závažných situací, kdy vyhledávací sérologie i histologie sestupného duodena jsou normální, přesto onemocnění probíhá a je vyjádřeno atypicky na sliznici duodena, žaludku nebo extrémně v rektu. Výhledovou možností je zapojení moderních endoskopů do screeningu celiakální sprue, a to. Vředová nemoc žaludku a duodena Nemoci střev Přednáška z patologické fyziologie pro zubní lékař Léčba nebyla jednoduchá, ale zabojovala a nemoc se jí nakonec podařilo překonat. Nevěnovala jsem příliš pozornosti drobným potížím, které se objevily na podzim roku 2003. Začalo to tmavou močí, poté mi přestávalo chutnat jíst a měla jsem odpor k masu, cítila jsem únavu. K lékaři jsem zašla až se žlutavým bělmem

V oblasti duodena jde zejména o adenokarcinom s vysokou převahou v oblasti Vaterské papily, zřídka se vyskytující gastrointestinální stromální tumor (GIST) mezenchymálního původu, neuroendokrinní tumory, non-Hodgkinův lymfom, vzácná maligní forma paragangliomu a další raritně se vyskytující nádory (103) Peptický vřed gastroduodena je velmi časté onemocnění snižující kvalitu života, jehož komplikace mohou postiženého člověka ohrozit na životě. Jako vřed v oblasti žaludku a dvanáctníku označujeme takový defekt sliznice, který zasahuje pod lamina muscularis mucosae. Mělčí léze označujeme jako eroze.Příčin často přítomny i jiné poruchy nervové činnosti - nervozita, nespavost, zvýšená únava, vegetativní projevy (pocení). Diagnóza - anamnéza (charakteristická symptomatologie), poruchy motility žaludku (RTG, endoskopie), vyloučení organického onemocnění Podíl stresu, stravování, ostatních složek životního stylu Speciální část je rozčleněna na nemoci duodena, tenkého střeva, slepého střeva a Bauhinovy chlopně, červovitého přívěsku, tračníku, konečníku a řiti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. ileózním stavům, stomiím, infekcím střeva, včetně sexuálně přenosných a parazitárních onemocnění, AIDS. Fakt, že poranění duodena je vzácné onemocnění, navíc zpočátku doprovázené jen mírnými příznaky, ztěžuje včasnou diagnostiku. V našem případě bylo vše komplikováno nejasnou anamnézou způsobenou amnézií a alkoholovou ebrietou. Vzhledem k závažných následkům poranění duodena, i podezření na něj, by mělo.

tubulární adenom sliznice duodena s dysplazií epitelu - diagnóza, příznaky, léčba. Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci tubulární adenom sliznice duodena s dysplazií epitelu. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí tubulární adenom sliznice duodena s dysplazií epitelu. 

Popis. Vředová nemoc žaludku a duodena postihuje přibližně 10 % populace - jde tedy o onemocnění, se kterým setká každý praktický lékař. Obtíže jsou ve většině případů dobře zvládnutelné moderní, velmi účinnou medikamentózní léčbou, přesto u některých nemocných mohou být projevy velmi závažné a. Nemoci střev - Karel Lukáš . Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální.Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii duodena. Informace o existenci této nemoci se objevují již dávno v minulosti. V dnešní dob ě se problematika výskytu v řed ů gastroduodena týká zna čného procenta populace po celém sv ětě a ve všech v ěkových skupinách. V pr ůběh

Rentgen žaludku

Vředová choroba gastroduodenální - Nemoc

Vřed žaludku a duodena. Vyhledávání. Menu. Anatomie a fyziologie Charakteristika a průběh onemocnění Příčiny Příznaky Komplikace Rizikové faktory Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský plán Vlastní zkušenosti Odkazy Zdroje informací. Primární vřed v rámci tzv. vředové choroby žaludku a duodena je v posledních letech podstatně méně častý (cca 20 %). Mortalita na masivní krvácení z peptického vředu se v posledních 50 letech výrazněji nemění a pohybuje se mezi 5 a 12 %, přičemž se dramaticky změnilo věkové složení postižených z pátého do. Nemoci. Lázeňská léčba je nedílnou součástí péče o zdraví.Při léčbě v našich lázeňských hotelech se opíráme o léčebné účinky zdejších přírodních minerálních vod a příznivých klimatických podmínek v kombinaci s odbornou lázeňskou rehabilitační péčí a dlouholetých zkušeností našich lékařů a fyzioterapeutů

výživa a nádoRové onemocnění kontrastem prokazuje stenózu duodena na 0,5 cm, kontrolní CT břicha popisuje setrvalou pro - gresi onemocnění. Za hospitalizace je upraveno vnitřní prostředí, do medikace přidány proki-netika ainhibitory protonové pumpy. Pacien V konečném úseku se pak žlučovod spojuje s vývodem slinivky břišní a ústí do prvního oddílu tenkého střeva - dvanáctníku (duodena). Žluč je produkována v množství cca 0,7 - 1,2 litru/den. Její základní složky jsou žlučové kyseliny, cholesterol a bilirubin ( žlučivý pigment-barvivo) Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi. 21: P, K: Komplexně lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích. Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby

Duodenum - uzdravim

Duodenogastrický reflux: příčiny, příznaky a léčb

Nemoci duodena - uzdravim

roby duodena vede k dlouhodobému vyhojení léze a malé rekurenci onemocnění (5 %). Léčba HP infekce u dětí vychází z režimů užívaných u dospělých. Základem je trojkom-binace PPI a dvou antibiotik (tabulka 2), která podáváme minimálně týden. U dětí se jednotý-denní léčba ukazuje jako dostatečná. Úspěš o poměrně časté onemocnění. Projevuje se různě těžkým malabsorpčním syndromem. Při endo skopii duodena nacházíme u těžkých forem vyhlazený reliéf a políčkování sliznice. Histologické vyšetření tenkého střeva je určující pro diagnózu onemocnění. Charakteristická je atrofie klků, hyperplázie krypt

Nádorové onemocnění žaludku a jícnu je zjištěno u 1 až 3% vyšetřených. Na vzniku peptického vředu se podílí několik faktorů. Mnohé studie potvrdily vliv bakterie Helicobacter pylori, užívání nesteroidních antirevmatik a zvýšení sekrece žaludečních štáv obsahujících kyselinu a pepsin střevní polypóza. Růst střevních polypů. Růstové procesy patří nádorová (adenomu a karcinomu) a non-neoplastické (hyperplastická, slizniční, protizánětlivé a další polypy). Kód deskriptoru: C06.405.469.578. Nemoci. C06 - nemoci trávicího systému. C06.405 - gastrointestinální nemoci žaludku a duodena. Navazují kapitoly obsahující informace o vzniku a příinách v ředové choroby, diagnostice a léþbě vředové choroby. Další kapitola se zabývá komplikacemi vředové choroby žaludku a duodena. Závěr teoretické þásti je věnován popisu ošetřovatelského procesu a modelu Marjory Gordonové

Nemoci duodena >> Trávicí zdrav

Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika (MKCH-10) K20 - K31: Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy . Položka nezahŕňa hiátovú herniu (K44.-) Klinický význam má stanovení sérové hladiny pepsinogenů A a C. Pepsinogen A je markerem slizniční atrofie a je používán v genetických studiích jako subklinický marker vředové choroby duodena Divertikulitida, neboli zánět střeva, je civilizační onemocnění, které je zapříčiněno především nedostatečným příjmem vlákniny.Jde o poměrně závažné onemocnění, kterému však lze dodržováním správných stravovacích návyků předcházet. Stejně tak i během nemoci je nutná dieta.. Divertikulitida je stále častěji vyskytující se onemocnění, které je. Erozivní bulbitida Bulbitida Medicína, nemoci, studium na 1 . Bulbitida je označení pro zánět bulbu duodena.Zánět může mít celou řadu příčin, velmi často jde o infekci bakterií Helicobacter pylori, a zvyšuje riziko vzniku duodenálního vředu.Více informací o zánětech dvanáctníku najdete v příslušném text

ulcerace bulbu duodena F llc. Po vyšetření, kde byl zjištěn tento nález se chci informovat jaké jsou příčiny vzniku tohoto onemocnění. Dále bych uvítal informaci preventivního opatření proti dalšímu zhoršování současného stavu. Lze toto onemocnění léčit alternativní cestou např. léčivé byliny. Rád byh se vyhnul. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie žaludku a duodena. Navazují kapitoly obsahující informace o vzniku a příčinách vředové choroby, diagnostice a léčbě vředové choroby. Další kapitola se zabývá komplikacemi vředové choroby žaludku a duodena

Zánět duodena (duodenitis): příznaky duodenálního zánětu

V posledních 20 letech došlo k zásadní změně v pochopení etiopatogeneze vředové choroby žaludku a duodena, zejména přiznáním zásadní role H. pylori. Tradiční spektrum léků užívaných u vředové choroby tak bylo rozšířeno - kromě blokátorů protonové pumpy - rovněž o antibiotika Nemoci střev, Karel Lukáš, Jiří Hoch, e-kniha . Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální. Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii 1.1 Definice v ředové choroby žaludku a duodena Vředová choroba žaludku a duodena pat ří k častým onemocn ěním trávicího traktu a má chronický recidivující charakter. Objevuje se ve všech v ěkových skupinách, mén ě v dětském, čast ěji v adolescentním a b ěžn ě v dosp ělém v ěku. V ředová choroba j

Gastrinom – endokrinní nádor žaludku (zollinger-ellisonův

Karcinomy tenkého střeva se zaměřením na nádory duodena

c Nemoci plic způsobené kouřením, léčba nikotinismu 5 a Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy b Autoimunní trombocytopenie c Léčba vředové choroby žaludku a duodena 6 a Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi b Febrilní neutropenie c Léčba diabetu 7 a Chronické srdeční selhání se sníženou a zachovanou. čauky, je to víceméně CSV, takže žádná další data tam asi nebudou. Mělo by to jít načíst do Excelu, akorát, že krom oddělovače sloupců je to ještě v uvozovkách, ale to by nemělo vadit. Akorát to má divné kódování - zkoušel jsem CP1250 a UTF-8 a ani jedno to není nemoci duodena - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Hiátová hernie. Onemocnění, které se týká žaludku, nejčastěji horní části žaludku zvané kardie V září se nám narodil chlapeček s diagnózou Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí (Q420) Pokračovat Co to pro vás znamená? O nic nepřicházíte! Své e-knihy, kredity a seznam přání nyní naleznete na Palmknihy.cz Pro přihlášení použijte svůj e-mail a heslo z eReading.c

Anestezin - návod k použití, dávka, indikace

Hlavní vyhledávání. Hledat vše v knihovnách a BMČ knihy a časopisy pouze článk Šťáva se dostává vývodem do dvanáctníku (duodena, první části tenkého střeva), enzymy zde přecházejí do aktivní formy a umožňují trávení jednotlivých složek potravy. V případě akutního zánětu slinivky se enzymy aktivují už v tkáni pankreatu a napadají vlastní tkáň

Žaludek hraje důležitou roli v práci celéholidského zažívacího systému. Víme, co je žaludek a kde to je, ale málo lidí ví, jak žaludek funguje, co se v něm děje, v jakých hodinách je aktivní a v jakém se to týká Alkohol. a) je mimo jiné metabolizován enzymy z rodiny cytochromu p450, alkohol dehydrogenázou . b) toxicky poškozuje játra prostřednictvím svého meziproduktu acetaldehydu . c) inhibuje redukci NAD+ na NADH . d) způsobuje zvýšenou redukci NAD+ na NADH a následné zvýšení. syntézy mastných kyselin (oproti beta-oxidaci) . 658 Vředová choroba gastroduodena je multifaktoriální onemocnění, při kterém dochází k nerovnováze mezi agresivními a protektivními faktory žaludeční sliznice. Ochranné faktory . to vede ke zvýšené náloži žaludeční kyseliny přitékající do duodena, postupně se rozvíjí duodenitida s možnou gastrickou metaplázií..

Vředová choroba gastroduodena - Zdraví

CT a MR | Zhoubná onemocnění foregutu

Žaludeční vředy jsou chronické vředové onemocnění s častým výskytem akutních obtíží, nejčastěji na jaře a na podzim. U druhotných vředů se sezónní závislost zpravidla nevyskytuje. Mezi hlavní příznaky žaludečních vředů patří bolesti břicha a žaludku, projevy překyselení, nechutenství a nevolnost Onemocnění zažívacího traktu a především funkční gastrointes-tinální poruchy představují téměř 25 % případů, které řeší ve svých ordinacích praktičtí lékaři. Nemocný přichází s dyspepsií, potížemi vyprazdňování, refluxem, pálením žáhy, bolestmi bři-cha nebo dráždivým tračníkem

Divertikulitida je civilizační onemocnění, jehož vznik často souvisí se způsobem stravování a je následkem chronické zácpy. Toto onemocnění způsobuje zánět malých váčků, takzvaných divertikul. Tyto váčky (divertikuly) se nacházejí na vnitřní straně trávicí soustavy, zejména v tlustém střevu, přesněji na jeho. Druhá část obsáhlého celku Nemoci a výživa zahrnuje vybraná onemocnění chirurgická, infekční a onkologická. Jednotlivé skupiny onemocnění jsou vždy doplněny o jejich léčebnou výživu. Poslední část tohoto textu je věnována umělé výživě. Text poskytuje studentům ucelený přehled o dané problematice Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální. Obecná část obsahuje genetiku, embryologii, anatomii a histologii, fyziologii a patofyziologii. Další kapitoly v obecné části pojednávají o střevním mikrobiomu, velmi podrobně o symptomatologii a vyšetřovacích. Onemocnění jehož typickým projevem je vředový defekt žaludku, duodena nebo konečné části jícnu, kde se produkuje nebo protéká kyselina chlorovodíková, kyselina solná, pepsin. Vřed je reakcí na působení kyselé žaludeční šťávy, která natráví nejdříve sliznici, ale postupně i stěnu

Karcinoidy jsou neuroendokrinní nádory, které tvoří 30% všech nádorů s maximem výskytu mezi 50-60 roky života a lokalizací především v kyčelníku. Lymfomy tenkého střeva jsou třetí nejčastější skupinou tvořící 15 % všech malignit. Jedná se o různorodou skupinu nádorů, které mají společné rysy Otázka: Vředová choroba gastoroduodena (VCHGD) Předmět: Lékařství a ošetřovatelství Přidal(a): JaničkaSestřička Vředová choroba gastoroduodena (VCHGD) Psychosomatické onemocnění; defekt vzniká na částech trávicí trubice, která přechází do přímého styku s žaludeční šťávou Vlivem poruchy rovnováhy neuro-endokrinní regulace dochází k porušení.

Ošetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnóz

Polypy v žaludku mají podobu malých výrůstků (jejich velikost pouze ojediněle přesahuje 2 cm), které se mohou vyskytovat na povrchu žaludeční sliznice buď solitérně, nebo v seskupení do útvarů. Jak bylo uvedeno v úvodu, s přítomností polypů nejsou spojovány žádné typické příznaky, a proto dochází k jejich nálezu. S moderním endoskopickým vybavením (rigidní fibroskopy fy Storz a flexibilní fibroskopy a videoendoskopy fy Olympus) jsme schopni stanovit definitivní diagnózu četných onemocnění jícnu, žaludku, duodena, příp. proximální části jejuna, tlustého střeva, event. ilea

Nemoci jícnu a žaludku - Zdraví

27. NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY. Neuroendokrinní nádory mohou vznikat z neuroendokrinních tkání, jako je epifýza, příštitná tělíska, paraganglia a dřeň nadledvin. Častěji se vyskytují neuroendokrinní nádory vycházející z difúzních neuroendokrinních buněk diseminovaných v různých orgánech a systémech, jako je. Jaká je příčina onemocnění? Důvodů, proč k tomuto stavu dochází, může být hned několik, postupně si je tedy pojmenujeme: Biliární pankreatitida - k této situaci dochází tehdy, je-li uzavřen žlučovod v oblasti vývodu ze slinivky kamenem a enzymy se tím pádem nemohou dostat ze slinivky do duodena, ale působí již ve.

PPT - Acidopeptická onemocnění PowerPoint Presentation

Portál:Gastroenterologie - WikiSkript

18. Onemocnění v graviditě (hypertenze, diabetes mellitus, trombembolické komplikace). Dysmenorea. 19. Antikoagulační terapie a profylaxe v graviditě. Prevence nádorových onemocnění v gynekologii (prebioptické vyšetřovací metody). 20. Infekční onemocnění v těhotenství a jejich prevence. Poruchy sexuálního vývoje. 21 Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu See: nemoci dvanácterníku See: nemoci duodena See also: dvanáctní

Objednávání pacientů. Objednání ke genetické konzultaci je možné telefonicky na číslech (+420) 224 433 564 a (+420) 224 433 567 v pracovních dnech v 7.15-8.00 a 14.00-15.00. Pro objednání párů s poruchami plodnosti, dárců reprodukčních buněk, k embryologické konzultaci či k vyšetření spermiogramu voletje na číslo. Rakovina - karcinom - duodena. Rakovina duodena pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky. Řazení. Doporučené Dle českého názvu A-Z Dle čínského názvu A-Z Dle čísla produktu NO - duodena. Cordyceps (housenice čínská, Cordyceps sinensis) patřil ve starověké Číně a Tibetu Popis terapeuta: Coriolus neboli outkovka pestrá je trochu rebel. Přestože ho úředníci Hericium (korálovec ježatý, v angličtině je známý jako lví hříva, Hericium erinaceus) Chaga (nebo čaga) je po staletí. Ti, kteří pociťují jakékoli potíže zažívacího traktu - od pálení žáhy, přes bolesti břicha po různé další obtíže - měli by se objednat k vyšetření žaludku. A není důvod se obávat, neboť existuje šetrnější metoda nazvaná transnasální gastroskopie Objednávejte knihu Vředová nemoc žaludku a duodena v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Nemoci duodena, diagnostika a léčb

Title: Případ 24 Author: kolarz Last modified by: prokopová Created Date: 2/24/2013 3:51:42 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 Vředová nemoc žaludku a duodena Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře 7.3. 2005 Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. Patofyziologie žaludku Žaludek plní 2 základní funkce: motorickou: - žaludeční relaxace - adaptace žaludku na příjem potravy (parasympatikus, gastrin, cholecystokinin) - kontrakce žaludečního těla a antra - k promísení potravy. Ošetřování nemocných s onemocněním žaludku a duodena anatomicko-fyziologický úvod, onemocnění žaludku a duodena; vředová choroba žaludku a duodena (příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s krvácejícím vředem duodena. 4

Rutinní biopsie z duodena prováděná během gastroskopie

Privátní gastroenterologické centrum Liberec Laserové centrum pro léčbu hemoroidů Specializované poradny Proktologická poradna Poradna pro chronická onemocnění jater Poradna pro onemocnění slinivky a žlučníku, žlučových cest Poradna pro zánětlivá onemocnění střev - IBD Poradna pro refluxní nemoc jícnu, vředovou chorobu žaludku, duodena Poradna pro celiakii. Zánětlivá střevní onemocnění Autoimunitní onemocnění 2. dekáda života Crohnova choroba, ulcerosní kolitida Průjem, krev a hlen ve stolici, tenesmy Nechutenství, bolest břicha, afty Únava, zástava růstu, neprospívání Perianální píštěle, toxické megacolon Striktury, píštěle, perforac 5. Ošetřování nemocných s onemocněním žaludku a duodena anatomicko-fyziologický úvod, onemocnění žaludku a duodena; vředová choroba žaludku a duodena (příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace) Specifika ošetřovatelské péče o nemocného s krvácejícím vředem duodena

2 Šetřící - horečnatá onemocnění a trávicího ústrojí, strava lehce stravitelná. 3 Racionální - respektuje zásady racionální výživy, správný poměr živin. 4 S omezením tuku - choroby žlučníku, pankreatu, hepatitida, lehčí onemocnění střev (T 65g) 5 Bezezbytková - při mírném průjmu, omezuje se vláknina, mlék 26. a) Nemoci tenkého střeva b) Endokrinní hypertenze. 27. a) Urgentní stavy v pneumologii b) Onemocnění nadledvin . 28. a) Chronické selhání ledvin b) Myokarditida, onemocnění perikardu . 29. a) Onemocnění aorty b) Onemocnění hypofýzy a hypotalamu . 30. a) Diabetes mellitus 1. typu b) Funkční poruchy GIT . 31. a. Onemocnění jícnu; Gastroezofageální reflux; Nádory plic a hrudní stěny; Choroby mediastina; Nádory jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva; Teratomy; Nádory jater a pankreatu; Nádory ledviny a nadledviny; Neuroblastom; Fimóza, parafimóza, balanitida, nádory varlete; Akutní skrotální syndrom; Onemocnění žaludku a duodena a) Nemoci žaludku a duodena . b) Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce. Hemaferesy v klinické hematologii a transfuzním lékařství; principy imunohematologie . 8. a) Nemoci tlustého střeva . b) Hypokalémie a hyperkalémie . 9. a) Arteriální hypertenz a Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění b Nádory žaludku a duodena c Konzervativní léčba chronické renální insuficience a jejích komplikací 76 a Anemie megaloblastové, perniciozní anemie b Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest c Prevence a léčba malnutrice, umělá výživ