Home

Artikulační cvičení zvířátka

Zvířátka, která bydlí u naší babičky - RVP

  1. Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody. Očekávané výstupy: Schopnost chápat, že svět má svůj řád, že se mění a vyvíjí, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho zdraví a životní.
  2. Gymnastika mluvidel a artikulační cvičení; Tvoření množného čísla; MOTIVACE. Zvířátka se chystají do cirkusu. Mohou tam ale jen ta zvířátka, jejichž jméno má dvě slabiky, jako má dvě slabiky slovo cirkus. Zatleskej si jména všech zvířátek a počítej slabiky. Podle toho poznáš, která zvířátka mohou do cirkusu
  3. pexeso se zvířátky. určování začátečních a koncových písmen u zvířat žijících v zoo - vytleskávání. artikulační cvičení - napodobování zvuků zvířat - brum brum jako medvěd, syčení jako had, řev jako lev, křik papoušků, vytí jako vlk. sledování pohádky o opičce Žofce, která dělala ředitelku.

Šimonovy pracovní listy: Sluchové vnímán

Zvířátka v Zoo Mateřská škola Svat

Logopedické artikulační cvičení Hlasy zvířat Nácvik pohádky Hrajeme si na zvířátka Opakování pásma písní, básní a tanečků pro maminky; Nácvik nové básničky Básnička pro maminky Pohybová hra Na husičky Zvířátka a jejich mláďátka (rozhovory nad obrázky - samec, samice, mládě Zvířátka si začala vyčítat, že ten druhý má lehčí práci. Rozhodli se proto, že udělají zkoušku, kdo z nich bude mít pravdu. Šest zvířátek se ⚫ artikulační cvičení - napodobování zvuků: - kočka - mňau, mňau, mňau - pes - haf, haf Kočka leze dírou. Kočka leze dírou, pes oknem, Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,Nebude-li pršet nezmoknem. A když bude pršet zmokneme, zmokneme,na slu.. Artikulační cvičení - napodobování zvuků: kočka - mňau, mňau, mňau - špička jazyka je zapřená o spodní řezáky, střed se opírá o patro dutiny ústní, jazyk tvoří placku. Zvířátka ve vlaku se lekla a z vagónů se ozývaly různé zvuky Artikulační cvičení: se na cukroví, které nám chutná a říkáme mňam, mňam,. Gymnastika mluvidel: jazykem si děti olizují rty dokola. Dechové cvičení: foukání do plamínku svíčky (slabě x silně) Na procházce. Pozorování vánoční výzdoby domů, oken, zahrad, . Změny počasí, přírody, blížící se zim

Artikulační cvičení: Komunitní kruh- Pohádka o jazýku - (viz příloha č. 1) Využijeme kamaráda Filípka v pohádce. Vyvozování hlásky L: motivace: Filípek se seznámil s jazýčkem, byl s ním na procházce a teď přišel čas, podívat se, jak umí jazýček krásně cvičit a hrát si na medvěda. Pojďte to také děti. Artikulační cvičení: Jablíčko, švestka, třešinka, mrkvička (otevíráme ústa dle tvaru) Zvuky zvířat dle karty na obrázku: bééééé (ovce) Jéééé (údiv) pi-pi (ptáček) búúúú (kráva) mééééé (koza) T ttttt (motorka) D ddddd (traktor), Ďob- ďob (ptáček), Tik x tik (tikaj Artikulační cvičení; Dechová cvičení Distanční výuka - jaro a domácí zvířátka. 06.04.2021. Distanční výuka - jaro a domácí zvířátka. Distanční výuka - jaro a domácí zvířátka ke stažení - zde. Mateřská škola Velká Chuchle; Na Cihelně 456/17 - logopedická chvilka - artikulační cvičení - čertíci - výzdoba třídy, zdobení vánočního stromečku - báseň - Mikuláši, Mikuláši, říkadlo - Mikuláš, doplňková četba - motivované pohybové činnosti Mikulášská nadílka pro zvířátka do krmelc

  1. Jsou zaměřena na procvičení zejména jazyka a rtů. Cvičení s názornou ukázkou položení jazyka
  2. , Mateřská škola Sluníčko Distanční výuka 6.4.-9.4
  3. ku l mláďátku. pracovní list - priřaď správný ocásek pracovní list - zvířátka a jejich domečk
  4. Inspirace pro praxi: artikulační cvičení, dechová cvičení, fonační cvičení, sluchová a rytmická cvičení. Nejpohyblivějším a prakticky nejdůležitějším orgánem řeči jako motorického výkonu je jazyk. Při tvoření samohlásek (a, e, i, o, u) se pohybuje celý, při souhláskách se pohybuje jen některá jeho část

Distanční výuka. Distanční výuka je tzv. výuka na dálku. Je ze zákona povinná pouze pro předškoláky a je poskytována pouze v důsledku mimořádných a krizových opatření nebo nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí, pro které je školní docházka povinná • Která další zvířátka mohou bydlet doma s pejskem a kočičkou? - nechte děti jmenovat další zvířátka, která mají např. doma. Mohou také napodobit jejich zvuky dorozumívání 3) Zahrajte si na zvířátka (artikulační cvičení) Chodí, chodí zvířátka, v té ohrádce zvířátka Lokomoční cviky - zvířátka; Protahovací cviky; Rovnováha - stoj na jedné noze - plameňák; Opičí dráha; PH: lovec zvířat, PH: najdi si svůj domeček, PH: pan lev ztratil čepičku; Cvičení s Míšou; Relaxace; Literární činnosti: Dechová a artikulační cvičení; Básnička žirafa; Žirafa je tuze dlouhá, do nebe. Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 21. - 25. 6. 2021. autor Eva Hovorková | publikováno dne 21/06/2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 21. - 25. 6. 2021. Seznámení se s tématem (rozvíjení slovní zásoby) a vyjádření vlastního názoru: druhy dopravních.

Zpěv, přednes, hry, dechové cvičení, artikulační cvičení, Sluchové cvičení, smyslové hry, hudebně pohybové hry, četba, Rozhovory, grafické cvičení, cvičení jemné motoriky, kreslení Další aktivity pro děti v MŠ. kroužek zobcové flétny; kroužek fotbalu; kroužek moderního tance COD Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, 198 00 s odloučeným pracovistěm Sadská 530

cvičení, jejichž prostřednictvím si děti mohou připravit artikulační . orgány ke snadnějšímu zvládnutí výslovnosti artikulačně náročných hlásek. Zvířátka jsou rozdělena do dvou sad: zvířátka domácí, hospodářská, exotická a zvířátka lesní, vodní a luční úmyslně přeháníme artikulaci ( artikulační cvičení). Přečtu dětem příběh : Byl krásný slunečný den a na louce blízko statku se jako vždy setkala zvířátka, aby si spolu popovídala. Nesetkávala se tu jen zvířátka z louky, ale i z lesa a z blízkého statku. Každé zvířátko se vždy velice těšilo - Artikulační cvičení - Řeč zvířátek: kočka - mňau, pes - haf, slepička - kokodák atd. Pozoruj na dvorku nebo u babičky domácí zvířátka, zajděte se společně podívat k potoku, viděla jsem tam kačera, kachnu a malé kachničky :o)) 7 Zvířátka se s chutí napila. (mlaskání) Jednou chlapec onemocněl a nemohl ven. Slyšel za oknem žíznivá zvířátka.(hlasy zvířat) Pak uslyšel, jak jim maminka pumpuje vodu, jak voda teče .(úsměv, zuby u sebe- ssssssssss) a radostné mlaskání zvířátek.(mlaskání) • Dechová cvičení: o foukáme kočce do kožíšk

Cvičení pro děti - Čarodějnice - JAZYKOVÁ ROZCVIČK

  1. - artikulační cvičení - zvuky zvířat ze Zoo - četba - O smutném tygrovi - modelování zvířátek - počítání zvířátek, určování méně x více, určování písmen na začátku slova ( Žirafa, Hroch, Klokan, aj.) - vytleskávání slov (zvířátka ze Zoo) - Tv - PH Na ocásk
  2. artikulační cvičení, dechová cvičení, fonační cvičení, sluchová a rytmická cvičení. zvířátka v ZOO. Cviky provádíme pravidelně i několikrát za den. Všechny cviky vyzkoušíme nejdříve na sobě, aby dítě mělo správný vzor! Dechová cvičení: - správný nádech nosem a výdech úst
  3. Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte

Video: Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte - Klub nejmenšíc

· Artikulační cvičení - jazykolamy: Jelen se nese po lese, Pan Kaplan v kapli plakal, Klára králova hrála na klavír, Otoč tu tyč, Šidíš mě ty nebo nešidíš. Cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby Náměty na dechová cvičení od Jaroslavy Pachlové. DU M -Obrázkový materiál k artikulaci samohlásek. DUM - Prezentace určená k vyvození samohlásek. DUM - Logopedický list B. DUM - Logopedický list P. DUM - Sluchová paměť. DUM - Logopedie - hrajeme si B. DUM - Logopedie - hrajeme si P. DUM - Logopedie - hrajeme si M

Pracovní listy pro předškoláky - zsmszimutice

Mají zvířátka taky rodinu? Děti kromě výchovně-vzdělávacích, poznávacích, vývojových a manipulativních činností a procesů experimentovaly s výtvarným materiálem. artikulační cvičení; zavařujeme jako maminky - otiskování ovoce do papírové zavařovací sklenice -Artikulační, dechová, sluchová cvičení -hra na zvířátka- napodobování zvuků-Rytmizace slov -názvy zvířátek-Poslech básniček o zvířátkách-Práce s poezií a prózou -rozlišení Kuřátko v obilí-Četba před odpočinkem -J. KolářZ deníku kocoura Modroočk - dechová a artikulační cvičení,procvičování mluvidel a mimických svalů - napodobování zvířátek - přednes říkadel s pohybem zvířátka / názvy předmětů/ - časoprostorové pojmy - co,kdy děláme -ráno,poledne,večer - kresba tuší na křídový podklad - naše rodina/postava/. Kartičky na artikulační cvičení Str. Pohádka o jazýčku žirafy Žofky 11 Procvičte si pusinku s Toníkem - artikulační cvičení 13 Hláska Název Autor Str. A Líza a Kvak Ringmaierová Michaela 15 E O Eskymačce Emilce Dvořáková Tereza 25 I/Y Jak myška Ivanka hledala nové bydlení Bařinová Jitka 3 - dechová a artikulační cvičení Pracovní list: 1. žáci pracují podle pokynů na pracovním listě - Řešení: b, d, ď, v z, ž, h (znělé souhlásky), ostatní neznělé 2. žáci pracují podle pokynů na pracovním listě - Řešení: Lev je král zvířat. Ježci jsou hezká zvířátka. Volavka vypadá jako čáp

nápady a tipy pro všechny | Základní a mateřská škola K

Dechová a artikulační cvičení: - jaký zvuk vydává slepička kokokodák - jaký zvuk vydává kravička bůbůůů - jaký zvuk vydávají- pes, kočka, beránek, prasátko - nádech nosem, výdech pusinkou - foukáme do peříčka - zavoláme halóóó Zazpívej si písničku Cvičení s hudbou Leze, leze pavouček, poslech pohádky Houbová pohádka, modelování hub. Pátek 25.9..Logopedická prevence - artikulační cvičení - hlásky B, stonožka Bety. Procvičení zrakového vnímání, pracovní list. Delší vycházky do přírody - do lesa /dle počasí/ Téma: Jaro, vítej k nám - ZVÍŘÁTKA NA JAŘE. Jaro začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, za země vyrážejí nové rostlinky

Logopedická prevence: zrakové, sluchové a dechové hry, cvičení oromotoriky, artikulační cvičení (viz. materiály z UHK) Předčtenářská gramotnost: • recitujeme básničky na téma jaro, zvířátka • rytmizujeme slova hrou na tělo, rytmické a netradiční nástroj Zvířátka v lese a na poli DECHOVÉ CVIČENÍ: v lese je spousta vůní, hluboký nádech nosem, bez zvedání ramen a pomalý výdech ústy-něco krásně voní - áááá, zavoláme do lesa HALÓÓÓ, foukáme si do dlaní. ARTIKULAČNÍ CVIČENÍ: v lese . uslyšíme

Medvědi 10. - 14.5. 2021 - msulabuti.skolkyslansko.c

Máš před sebou pracovní list? Poznáš zvířátka z pohádky? Zkus opakovat jaký vydávají zvuk. Až je všechny pojmenuješ, můžeš zvířátka vystřihnout, nalepit na špejli a zkusit si s rodiči zahrát celou pohádku. Dechové a artikulační cvičení (pro celý týden) artikulační cvičení . Artikulační cvičení - je soubor cvičení zaměřených na pomoc dítě zlepšit artikulační orgány, zvyšuje sílu a rozsah pohybu, aby vytvořila přesnost polohy jazyka, rtů při vyslovování některých zvuků. Artikulační cvičení pro děti 3-4 let trénovat zvukoproiznosheniya úřadů Zvířátka a mláďátka + Na zahrádce u babičky a dědy (Červená lentilka. 12.4. - 23.4. 2021) Školička - Skládání obrázků ovoce a zeleniny z rozstříhaných tvarů. Básnička s pohybem. Kočička. Já jsem šelma kočičí, volej na mě či . či. čí. Tichounce se plížím vpřed, šedou myšku chytnu hned. Schovám si ji.

Artikulační cvičení pusinku hezky rozhýbají a dechová cvičení krásně zklidní. Myslím si, že je důležité, aby děti zvládly fonematicky rozlišovat hlásky a dále je v tom podporovat. Zvířátka ve hře, písni a tanci + CD. Kulhánková, Eva Artikulační cvičení - napodobuj mě - usměj se, zamrač se, jak dělá auto a indián, ryba, zamrkej...(rodiče mohou předvést a děti napodobují, můžete se v roli vystřídat) Dechové cvičení - z chomáčků vaty si uděláme sněhové kuličky a vytvořené kuličky si můžeme foukat na stole mezi sebou, kdo dofoukne dál. Od té doby slaví zvířátka Velikonoce každý rok! 2.Dechová cvičení-nácvik správného dýchání /Využijeme lísteček,balonek,větrník,peříčko,papírový ubrousek,vata,stuha../ 3.Artikulační cvičení . A-otvíráme hodně ústa,zíváme,vzdycháme. E-otevřená ústa,úsměv. O-divíme se,otevřená ústa. U. Přípravná cvičení: - dechová cvičení - dbáme na to, aby ţáci při nadechování nezvedali ramena a nenadechovali se do hrudníku - artikulační cvičení - zívání, olizování rtů, špulení úst, nafukování tváří, kloktání -pexeso slabik - ţáci skládají ze slabik slova a ze slov vty. N které zapisují na tabuli

Artikulační cvičení: Kap, kap, kap, fíííííííí, fúúú, Soprando no caracol. Peuter & kleuter activiteiten; 365 ideeën van knutselen tot sport en spel actieve spelletjes binnen en buiten voor kinderen van 2, 3, 4 jaar - Mamaliefde.n - pohádka Zvířátka a loupežníci /poslech textu, odpoví na zadané otázky, při možnostech tisku vypracuje úkoly/ - vždy po týdnu vypracuje deníček, krátce. porozumění pokynu, artikulační cvičení, prostorová orientace. Author: Slabochová Created Date Pracovní sešit, který obsahuje 56 stran a je zaměřen na procvičování hlásek R, Ř.-jsou zde obsaženy artikulační a fonační cviky na motoriku mluvidel,-obrázky, které procvičují danou hlásku,-malované čtení O drakovi Mrakovi-autorské básničky a úkoly k básničkám-obrázky k vymalování a další pracovní úkoly

s vaším dítkem nacvičí, resp. vyvodí, hlásku, předvede artikulační cviky, správné postavení mluvidel a také předá domácí úkol. Vaše velká dřina začíná! Každá kapitola začíná příběhem, který uvádí do děje a obsahuje procvičovanou hlásku. V příbězích vystupují zvířátka a jejich životní strasti Protože největší obtíže vznikají záměnou ŤĎŇ za TDN, je třeba doplnit artikulační cvičení sluchovým cvičením rozlišování těchto dvou hláskových skupin. Artikulace měkkých slabik je základem pro nácvik sykavek tupých (ČŠŽ), a proto předchází jejich nácviku. BĚ, PĚ, VĚ, MĚ: Někdy dochází. - Artikulační cvičení - špulení rtů - nápodoba zvuků zvířat Básně a říkadla: Čistotná kočka Naše bílá kočka čilá, na stoličku vyskočila (výskok, zůstaneme stát) Pak si očka vyčistila, aby byla celá bílá. (naznačíme umývání očí) Černá čichá pod pokličku, očichává, co je v mlíčku

Z obsahu knihy Rozhýbej svůj jazýček. Předmluva. Jak pracovat s knihou. Pojďte s námi do školičky pro kluky a pro holčičky. Ze zahrádky vitaminy bez kašle a žádné rýmy. Zvířátek plný dvoreček, stará se o ně dědeček. Zítra jedu, johoho, za zvířátky do zoo Školní vzdělávací program naší školky je zpracován přímo na míru dětem a je aktualizován každý školní rok. Kdo v přírodě čaruje aneb putování se skřítky je školní vzdělávací program zaměřený na enviromentální výchovu, ekologii, poznávání světa, přírody, zvířat, lidí i lidových tradic. Jazykové rozcvičky (dechové, hlasové, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel 5. Grafomotorika, rytmizace, zpěv, rytmické nástroje 6. Didaktické hry 7. Pracovní a výtvarné činnosti 8. Vyvrcholení celku, závěr - dramatizace pohádky 9. Použitá literatur přínos stromů pro lidi, pro zvířátka; umíš vyjádřit své úvahy, pocity, myšlenky? vyprávěj o svém oblíbeném stromu v zahradě, co o něm víš? Poslech - Četba z knihy Duhové pohádky D. Fišerové Jak se javor strakatil viz. příloha Kaštánek ; Dechová cvičení-dýcháme na prokřehlé ruce; Artikulační.

Četba : Boudo, budko. Říkanka: Co se děje na dubu, Básnička: Les. Artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechové cvičení, rytmizace slov. Odpovídej na jednoduché otázky z pohádky. Jak se chováme v lese, co tam patří x nepatří, kdo tam žije. Co se děje na louce. Kdo se stará o zvířátka. Jaké známe stromy Artikulační cvičení: Myška: plazení jazyka rovně v před, při pohybu zpět jazyk uvolníme za dolní zuby - Garáž: jazyk přidržíme za dolními zuby, ústa jsou otevřená - výdrž na počítání do 5 - Zvoneček: protažení jazyka ze strany na stranu, rytmické opakování, pak s výdrží v koutk Zvířátka v ZOO 223 Kč Ke každé hlásce je uvedená nápodoba hlásky, motivační příběh, následují aktivity na dechová a artikulační cvičení, zrakové a sluchové vnímání a samozřejmě aktivity a zásobník slov a vět na rozvoj slovní zásoby Popis. Pracovní sešit, který obsahuje 24 stran a je zaměřen na procvičení hlásek Ď, Ť, Ň.-jsou zde obsaženy artikulační a fonační cviky na motoriku mluvidel

Kočka leze dírou - Písničky pro děti a nejmenší - YouTub

Logopedické artikulační kartičky - BAREVNÉ. Sada obsahuje 30 kartiček s pusinkami, které dětem pomohou při trénování výslovnosti hlásek české abecedy. BAREVNÁ SAD Dechové cvičení: - z papíru si vyrobíme vánoční prskavku a foukáme - pomůcky: barevný papír, nůžky, lepidlo Artikulační cvičení: - jazykem vytváříme střídavě bouličky na pravé a levé straně tvářš - ťukáme špičkou jazyka za horní zuby - olizujeme tvrdé patro zezadu dopředu s plácnutím jazyk Zvířátka a zima. 2. - 5. 2. 2021. Cíle tématu: Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí nejen chránit, ale i ohrožovat. Rozšiřovat si znalosti o zvířatech žijících ve volné přírodě, jejich způsobu života, aktivní pomoci (krmítka, návštěva krmelce,) Umět nabídnout pomoc. 2) Artikulační cvičení • Opakujte si tato slova několikrát za sebou - travička zelená, zahradní náčiní, jarní kytička → snažte se, co nejvíce otevírat pusinku a můžete měnit i intenzitu hlasu = je to vlastně gymnastika mluvidel A teď se konečně můžete pustit do zpěvu

Mateřská škola Dělnická 74 - Vrchlabí 3 - Aktuální

vyslovuje, vytleskává, artikulační a dechová cvičení, pravolevá a prostorová orientace, sluchová diferenciace 2. ročník ČESKÝ JAZYK: - Čte a píše naučená písmena a slabiky - Čte Slabikář do str. 70 - Píše velká tiskací písmena dle předlohy, nebo diktát Ať už hledáte inspiraci pro vlastní výuku z pozice pedagoga nebo sháníte inspirační materiály, naše webové stránky jsou místem, které vám může pomoci a inspirovat vás při vlastní tvorbě nových materiálů nebo obohatit svoji výuku o další podněty a prvky Projevy: dítě nemluví, ukazuje, nemá potřebu mluvit. Vhodné způsoby práce: navázání kontaktu a adaptace prostředí. rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby (rozšiřování oblasti pojmů a poznání) - pohádky, příběhy, obrázky. rozvoj motoriky mluvidel, dechová a artikulační cvičení. podporovat mluvní apetit Jazyková a sluchová cvičení: Pojmenuj a vybarvi domácí zvířata a urči jejich mláďata. Vytleskej názvy zvířat a urči počáteční písmeno. Artikulační cvičení: jak se zvířátka dorozumívají HAJNÝ ROBÁTKO - poznáváme lesní zvířátka 1) procvičování pojmů před, nad, pod, za - počet do 10 - labyrinty 3) HRAJEME SI S ŘEČÍ A ZVUKY - artikulační cvičení -jazyk: Vypláznout jazyk - olizovat spodní ret, doprava, doleva (jako když se houpe houpačka

SLŮŇAT

- artikulační cvičení - procvičování mluvidel, jazyka, dechová cvičení - foukám jako vítr - hodně x málo - zvířátka v ZOO - šmejdění jazýčku v zavřené pusince sem a tam - zvířátka běhají ve výběhu - maminka vařila - pochutnáváme si na dobrotách - olizujeme rty nahoře a dole, v obou směrech. 3. Artikulační cvičení 1. Děti pantomimou předvádí zvuky zvířat - otvírají pusu jako ryba, štěkají jako pes, mňoukají jako kočka, pípají jako kuře, vrkají jako holub Děti mohou sami vymýšlet další příklady. Pohyby úst jsou přehnané pro uvolnění dolní čelisti. Děti můţou sedět nebo stá

Distanční výuka - jaro a domácí zvířátk

rozhovor: Jaké zvířátka chováme doma - starost a péče o ně pomalý nádech, rychlý výdech s rtikulací či, či, či.....( voláme na kočičku) artikulační cvičení - napodobování zvuů zvířat: kočka - mňau, mňau. pes - haf, haf. prase - chro, chro zvířátka i rostlinky čekají až sluníčko začne víc a víc hřát. My se nemůžeme dočkat, až se opět Artikulační cvičení Krteček si zacvičil a najednou uslyšel další podivné zvuky. V tom mu to došlo. Vždyť je jaro, rodí se mláďátka. Pomoz Krtečkovi napodobit zvuky mláďat DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA. Zazpívejte si s dětmi písničku. Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem, nebude-li pršet nezmoknem. Artikulační cvičení, cvičení hybnosti jazyka. Kočička/pejsek se olizuje (jazykem kroužíme kolem úst, olizovat rty dokola

Zkusíme napodobit hlasy zvířat, které se také probouzí ze zimního spánku (artikulační cvičení), rodiče hádají, jaké zvíře to je. Zkuste s rodiči vyhnat zimu a přivolat jaro básní : Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič! Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. až se vrátím nazpátek, svleču zimní. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení. Svoboda, Pavel. 159 Kč 135 Kč. Skladem. Zvířátka ve hře, písni a tanci + CD. Kulhánková, Eva. 319 Kč 271 Kč. Rozebráno. Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá. Voščeková, Hana. 199 Kč 169 Kč. Skladem. Třída plná barev. Vondrová, Petra. 249 Kč 212 Kč. Skladem. ŠPL 13. 8.00 - 8.45 individuální hry, dechová a artikulační cvičení; 8.45 - 9.00 tělovýchovná chvilka; 9.00 - 9.30 hygiena a svačina; 9.30 - 10.00 jazykové aktivity, čtení pohádek, hudební, výtvarné a pracovní činnosti přiměřené věku dle Školního vzdělávacího programu; 10.00 - 11.30 pobyt venku; 11.30 - 12.00.