Home

Platforma doktorského studia

Platforma doktorského studia/ Doctoral Study Hub V rámci Platformy DS spolupracují různá univerzitní pracoviště, například UK Point, Oddělení doktorského studia a Oddělení vědy RUK, Ústřední knihovna UK, Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum pro přenost poznatků a technologií a další LF1; Doktorandi; Aktuality; Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů; Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů. Platforma doktorského studia (portál vzdělávacích kurzů pro doktorandy) připravuje nabídku akcí pro nový akademický rok Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů číst dále > Kurz Testování ve vysokoškolské výuce I., II. číst dále > Platforma postdoktorandů / Postdoctoral Hub číst dále > Kurz Buněčné a molekulární základy imunologie 2021 číst dále >.

Platforma doktorského studia/ Doctoral Study Hub - UK Poin

Platforma doktorského studia na UK Zde studenti doktorského studia naleznou pestrou nabídku kurzů zaměřených na osobní rozvoj, pedagogickou činnost, prezentační dovednosti atd. Pro více informací klikněte zde. FAQ. Často kladené otázky. Zůstaňme v kontaktu. Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů Platforma doktorského studia připravuje nabídku vzdělávacích akcí pro nový akademický rok. počet zobrazení: 27119 poslední aktualizace: 13.08.202

Cílem je pomocí nově vybudované platformy na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií zefektivnit spolupráci, podpořit mobility domácích akademických pracovníků a studentů doktorského studia a dosáhnout propojení výuky s vědeckými poznatky prezentovanými v zahraničí na evroých aj. univerzitách O Centru doktorských studií IPS. Centrum doktorských studií (CDS) funguje od roku 2012 při Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).CDS je koordinačním pracovištěm doktorského studia politologie a mezinárodních vztahů, které má přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace. Program platformy CEFRES na podporu doktorského studia (termín pro podání přihlášek do 15. 3. 2019) Platforma CEFRES nabízí finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky Uzávěrka pro podávání přihlášek: 31. března 2021 (17:00) Období: 1. září 2021 - 31. srpna 2022 V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a. Obecné informace pro studenta doktorského studia. Univerzita Karlova - DOKTORSKÉ STUDIUM . Informace o zahraničních studijních pobytech (Erasmus, Fond mobility a další) jsou k dispozici na stránkách Oddělení pro zahraniční vztahy. UK Point - Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorand

Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů. Platforma postdoktorandů / Postdoctoral Hub. Kurz Buněčné a molekulární základy imunologie 2021 . I rodiče mohou úspěšně studovat. Sdělení UK pro studenty a uchazeče o studium v souvislosti s covid-19 Hodnocení doktorského studia probíhá v souladu se Statutem Univerzity Karlovy, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, čl. 8, a na základě dalších stanovených kriterií schválených kolegiem rektora. Výsledky hodnocení doktorského studia byly provedeny na základě informací, které poskytly fakulty Univerzity Karlovy

Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů - 1

Doktorské studiu

Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, 301 00 Plzeň. email: info@lfp.cuni.cz tel.: +420 377 593 400 fax: +420 377 593 449 datová schránka: piyj9b Je studentkou doktorského studia Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde je absolventkou oboru Kurátorská studia na téže fakultě. Bakalářské studium absolvovala v oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze Platforma pro podporu studia. Kontaktní osoba: Bc. Aleš Górecki (CourseWare, Moodle), Dominika Kouba (FELSight) Zahájení: červen 2014. Dokončení: leden 2017. Provedli jsme analýzu, návrh i vývoj kompletní platformy pro podporu studia. Platforma zahrnuje fakultní Moodle, systém CourseWare, centrální aplikaci FELSight, ale také.

Platforma doktorského studia na UK Lékařská fakulta UK v

 1. Jsme Institut kariéry a rozvoje, z. s. a zaměřujeme se na projekty v oblasti kariérového poradenství a osobního rozvoje mladých lidí s cílem je inspirovat, podporovat a motivovat. Naší ambicí je, aby se mladí lidé rozhodovali o své kariéře vědomě a s ohledem na své jedinečné nadání a talenty, a aktivně získávali.
 2. Zvláštní cena Platformy CEFRES je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd
 3. V rámci svého nedokončeného doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se zabýval etnografickým a historickým výzkumem politik bydlení a antropologií města. Vedle Platformy pracuje téměř čtyři roky jako poradce pro oblast sociálního bydlení a ukončování bezdomovectví na Odboru sociální.
 4. Platforma Studio, Rzeszów. 308 likes. Witajcie na PLATFORMA STUDIO ART DESIGN Zapraszamy do współpracy z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy wykonają Twoje zamówienie tanio oraz w..
 5. Absolvent doktorského studia bude hluboce erudovaným inženýrem, s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu. Platforma vznikla díky projektu Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a vytvoření nových.
 6. Vědecko-výzkumný potenciál VŠCHT Praha je podpořen silným badatelským zázemím, které tvoří vědecká knihovna, centrální laboratoře a vydavatelství. Vedle stálých zaměstnanců ve výzkumných týmech je také nepřehlédnutelný potenciál studentů doktorského studia a talentovaných studentů magisterského studia

Základní informace o doktorském studiu 2

AVU má akreditovanou prezenční a kombinovanou formu doktorského studijního programu Výtvarná umění se standardní dobou studia tři roky. Doktorské studium je realizováno v těchto studijních oborech: Obor: Teorie a dějiny současného umění (8101V008) - v akademickém roce 2021/2022 se neotvírá. Obor: Volné umění (8206V108 - Lucie P., studentka doktorského studia, VŠCHT Praha Doteraz nemôžem uveriť tomu, že to bolo zadarmo. Na podobných konferenciách som už bol, takže väčšina informácii pre mňa nebolo nových, ale na žiadnej nebola tak dobrá atmosféra ani nevime ako to ušlo Na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vznikla v rámci doktorského studia interdisciplinární práce spojující aplikovanou elektroniku a pedagogiku. Hlavním tématem bylo vytvoření elektronické platformy pro vývoj didaktických pomůcek. Prác Online setkání s nově přijatými studenty doktorského studia. Setkání se uskuteční v úterý 6.10. v 9:00 pomocí platformy ZOOM. V rámci této události se studenti nejen seznámí s garanty oborů, ale také se dozví nejdůležitější informace pro úspěšný start jejich dalšího studia. Všem novým studentům přejeme do. Další možnosti studia Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Vzdělávání po celý život Studium na MU Jak zvládnout přijímačky . TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na MU Náš výzkum.

Průmyslové dědictví – současné výzvy a limity | k129

• Obecné informace pro studenta doktorského studia • Univerzita Karlova - DOKTORSKÉ STUDIUM • Informace o zahraničních studijních pobytech ( Erasmus , Fond mobility a další) jsou k dispozici na stránkách Oddělení pro zahraniční vztahy • UK Point - Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorand Česká membránová platforma, z.s. Mánesova 1580 470 01 Česká Lípa. IČ: 22688218 DIČ: CZ22688218. tel. +420 724 959 544 e-mail: info(at)czemp.cz. Akademická sféra Průmyslová sféra Akademická sféra, Průmyslová sféra. Přihlášky do magisterského a doktorského studia podávejte do 30. 11. 2020. Magisterské studium Doktorské studium Sdílet Facebook Twitter LinkedIn E-mail. Více článků. 13. 9. Orientační týden na Katedře divadelních studií 2021 . Jak bude vypadat začátek akademického roku na KDS?. Pravidla pro organizaci doktorského studia na FaVU VUT Datum vydání: 11. září 2019 Závaznost: všechny součásti fakulty Účinnost: dnem vydání Vydává: děkan FaVU VUT Zrušuje se: směrnice děkana č. 4/2017 (SD4/2017, č. j. FaVU/316/2017).

studium a celoživotní vzdělávání v oblastech bakalářského, magisterského navazujícího studia, magisterského studia a celoživotního vzdělávání, a proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení v oblasti doktorského studia. 2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty Science Watch (profily vědců, rozhovory, přednášky) platforma pro 7 databází: Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd, cca 5 900 periodik, od r. 1945) Social Sciences Citation Index (společenské vědy, cca 1 800 periodik, od r. 1977. Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby. --:--. Přijímací řízení. Termíny zkoušek - přihlašování. Státní závěrečné zkoušky. Předměty. Témata prací (Výběr práce) Anketa Petr se programování v Pythonu věnuje v rámci svého doktorského studia, kde ho využívá jako nástroj k tomu, aby naučil stroje komunikovat. Python využil i pro optimalizaci doporučování článků v Seznamu a obecně je fascinován jeho jednoduchostí, intuitivností a širokou použitelností

Univerzita spouští platformu doktorského studia Fakulta

Mendelova univerzita v Brně, aula, 26.9.2013Excelence doktorského studia na AF MENDELUpro navazující evroou vědecko - výzkumnou kariéruCZ.1.07/2.3.00/20.000 Po dokončení kurzu Publikační platformy bude absolvent/ka znát. odborné časopisy zaměřené na performativní umění a jejich profily; publikační standardy a principy recenzního řízení; Forma studia. Přednáška se seminářem. Předpoklady a další požadavky. Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského. 4) Obory doktorského studia podléhají akreditanímu ízení. Akreditované obory doktorského studia na FF UP jsou uvedeny v píloze tohoto studijního ádu, dkanem FF UP podle poteby aktualizované nejmén jednou ron do závru kalendáního roku podle stavu akreditace obor doktorského studia na FF UP Experimentální část doktorského studia probíhala na švýcarské univerzitě EPFL v Lausanne, se kterou dodnes spolupracuje. Od roku 2014 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze, kde se mimo jiné vede Platformu pro zdravé osvětlování

Poskytovatelé kurzů - Doktorské studium

Doktorské studium Fakulta sociálních věd U

 1. Zkušenosti zahraničních kolegů využívá také k diskuzi o vývoji vize uměleckého doktorského studia, a rozhodně neopomíná ani na domácí prostředí. K virtuálnímu kulatému stolu zve zástupce lokálních institucí, aby navzájem sdíleli konkrétní zkušenosti z uměleckého výzkumu, který je v Česku realizován
 2. Tato platforma bude zahrnovat vytvoření a komplexní propojení nově vzniklých jak výpočetních, tak technických prostředků v laboratořích na FJFI ČVUT v Praze. Vybudování této platformy umožní úspěšnou přípravu a realizaci doktorského programu a jeho úspěšné naplňování
Zahraniční pobyty a stáže - Doktorské studium

Aktuality - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlov

3.4.Délka doktorského studia a jeho úspěšné ukončení; vytvořením platformy k sdílení dobré praxe v rámci Informačního systému VŠFS Rozvíjet metody zajišťování kvality vzdělávací činnosti a ověřování výsledků učení, a to již ve fázi tvorby novýc Oborově-vědecký seminář studentů doktorského studia oboru Hudební teorie a pedagogika (roč. 3, č. 1, 2007) Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků - sborník studií - grantový projekt PdF MU (roč. 2, č. 1, 2006) Soutěž studentských vědeckých prací - Leoš Janáček a hudba XX.století (roč. 1, č. 1, 2004 Školitel doktorského studia pro obor Výrobní stroje a zařízení; Vědeckovýzkumná činnost. Zpracování obrazů; Postprocesní a inprocesní měření; Automatizace; Řídící systémy; Funkční bezpečnost strojů; Akademické stáže v zahraničí. 1995-1997, TUT Tampere, Finsko, výzkumný pracovník; 2000, ESIEE Paris, Francie.

Platforma na podporu mobilit akademických pracovníků a

Úvod do doktorského studia Na této stránce naleznou začínající doktorandi informace o tom, jak a kde publikovat, do čeho se zapojit viz SGS, SVK aj. Studium v doktorském studijním programu na Katedře filozofie FF ZČU v Plzni v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů ZČU a jejích fakult Informační zdroje doktorského studia Agronomické fakulty Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Termín a místo konání: 8. listopadu 2012, od 13.00 hod, v čítárně časopisů (budova A, suterén) Je absolventkou Disability Studies na Syracuse University, doktorského studia na Masarykově univerzitě a Dramatické výchovy pro neslyšící na divadelní fakultě JAMU. Právě při výuce ve znakovém jazyce mezi neslyšícími spolužáky nejintenzivněji zažila, jaké to je - být v menšině, být jiná Výsledky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2019/2020 315.29 KB doktorské studium přijímací řízen

Fakulta sociálních věd - Centrum doktorských studi

Otevřená věda je přístup zdůrazňující transparentnost výzkumného procesu a dostupnost jeho výstupů. Tradiční vědecké publikace obsahují pouze zpracované výsledky výzkumu, které nejsou dostatečné k zajištění replikovatelnosti výzkumu. Otevřená věda oproti tomu volá po dostupnosti všech mezistupňů vědecké práce: Předregistrace značí zveřejnění hypotéz. Program 2020 - Učitel IN. 6. ročník konference Učitel IN poznamenala epidemie COVID-19 a vzhledem k mnoha epidemiologickým opatřením jsme se rozhodli pro realizaci on-line. Dne 10. října 2020 se tedy více než 230 učitelů z celé České republiky setkalo ve virtuálním prostoru tří místností v aplikaci ZOOM

Program platformy CEFRES na podporu doktorského studia

 1. člen Oborové rady doktorského studia religionistiky, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK; školitel doktorského studijního programu v oboru Filozofie, Katedra filozofie FF UP, Olomouc. člen redakční rady nakladatelství ExOriente, Praha. člen The International Association of Buddhist Studies
 2. Complex research and Management of Technological and Environmental Risks - Results of doctorals Project Šárka Horehleďová1, Šárka Bernatíková2 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Oddělení prevence rizik a ergonomie, horehledova@vubp-praha.cz 2 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Laboratoř výzkumu a.
 3. CFA: Zvláštní cena platformy CEFRES 2019. Všichni zájemci mohou do 26. dubna 2019 odevzdat svůj příspěvek v rámci Zvláštní cena platformy CEFRES 2019. Všem studentům ibero v dlouhodobé perspektivě: Termíny odevzdání diplomových prací ve Středisku ibero amerických studií: pro termíny obhajob v červnu do 10. května, v.
 4. Možnost podat přihlášku do doktorského studijního programu: Bioanalytická chemie Od 17. prosince 2019 do 16. ledna 2020 lze podat e-přihlášk u do nově akreditovaného doktorského programu Bioanalytická chemie (začátek studia jarní semestr 2020

Video: Výzva - Program Platformy CEFRES na podporu doktorského

DOKTORANDI - Pedagogická fakult

Studenti a absolventi doktorského studia . V ateliéru dlouhodoběji studovali, ale studium neukončili, nebo mají přerušené studium Počet studentů výzkumně orientovaných studijních programů a studentů doktorského studia (všech studijních programů), kteří se zúčastnili alespoň jednosemestrální stáže na domácí či zahraniční instituci (odlišné od mateřské vysoké školy) nebo realizovali juniorský grant. osoby 5 47 01 Počet nově poskytovanýc

Hodnocení doktorského studia - Univerzita Karlov

5/2012-2/2014 - vedoucí Centra asijsko-pacifických studií MUP; 2009-2/2014 - vedoucí katedry asijských studií, MUP; 2008-2009 - odborný asistent, katedra Mezinárodní vztahů a evroých studií, Metropolitní univerzita Praha; 2001-2003 - výuka indonéštiny na FF UK v rámci doktorského studia Election Platform - Department of Anglophone Literatures and Cultures Ústav anglofonních literatur a kultur Koncepce rozvoje pracoviště 2014 - 2017 prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. kandidát na ředitele ústavu Zhodnocení realizace předchozí koncepce Obecně lze říci, že strategie pedgaogického a vědeckého rozvoje pracoviště, uplatňované od mého předchozího jmenování. Student zpracuje svůj disertační projekt v rozsahu 20 - 30 stran v hloubce a struktuře odpovídající vědecké práci. Projekt může být předložen v anglickém jazyce. Projekt musí obsahovat: a) jasné stanovení cíle a jeho relevanci, b) podrobnou rešerši k dané oblasti výzkumu vycházející z mezinárodního prostředí, c.

Doktorské studijní programy 2

Požadavky k přijímacím zkouškám do studijních programů doktorského studia (zahájení studia od podzimu 2019) U akreditovaných programů je uvedena nabídka studijních plánů - jednooborový prezenční (P) či kombinovaný (K), jednooborový se specializací prezenční (P) či kombinovaný (K) Podej si přihlášku do doktorského studia Doktorské studijní programy (dále jen DSP) jsou zaměřeny na vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost studentů v oblasti výzkumu a vývoje. VŠCHT Praha nabízí studium v akreditovaných doktorských studijních programech (DSP) Elektronická výuka. Možnosti náhradní výuky v době platnosti zvláštních omezení dle nařízení vlády a rektora UK (viz. 1, 2 ). Všechny učebny v budově děkanátu 3. LF UK jsou vybaveny potřebným hardware, rezervace učeben (v budově A) pro vytvoření záznamu přednášky se provádní přes aplikace elektronického rozvrhu

Contipro Farmaceutická fakulta U

Hodnocení studentů doktorského studia ČVUT Fakulta stavební. Přihlásit s Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK, Praha. 410 To se mi líbí · Byli tady (11). Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací na FF UK zajišťuje kompletní agendu.. Přijímačky. Do studia přijímáme poměrně málo studentů, nejsme tedy v žádném smyslu masovou školou. Naopak, zakládáme si na osobním přístupu, a proto chceme uchazeče poznat osobně. Na bakalářském stupni se držíme osvědčené praxe dvoukolového přijímacího řízení, tj. nejdříve písemného a následně ústního. doktorského studia, odchodem na stáž nebo nástupem do zaměstnání. V ojedinělých případech došlo i k tomu, že některý z členů týmu z něho byl pro malou aktivitu vyřazen. Celkem se řešení projektu v průběhu pěti let zúčastnilo 33 vytvoření platformy bezpečnostního výzkumu v ČR navázané na evro Studenti doktorského studia 311 381 411 405 360 360 412 417 450 467 % 7,93 8,00 8,27 7,90 6,85 6,77 7,18 6,83 6,65 6,42 Procentové zastoupení studentů doktorského studia v celkovém počtu studentů MZLU v Brně v letech 19952004. 48 AULA, roč. 13, 02 / 2005 Z P R Á V

Architektka Marie Joja v rámci doktorského studia na Fakultě architektury představuje nově vznikající webovou databázi pod názvem archipop. Databáze mapuje úspěšné realizace pop-up v rámci Evropy. Zaměřuje se na dočasné využití opuštěných objektů v rámci jejich opětovné aktivace 13.4.2021 Pozvánky na akce a události. Ústav slavistiky FF MU, seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky srdečně zve na přednášku Ladíte outfit s drinkem? aneb Klasifikace a formální adaptace anglicismů v češtině a srbštině v módním diskurzu Anglicismy se velmi aktivně používají jak v moderní češtině, tak i. Vybraná specifika doktorského studia Compiled Feb 8, 2021 1:43:32 PM by Document Globe ® 1 Doktorské studium Rozmanitost doktorských oborů, které se na Fakultě humanitních studií provozují, je nesmírně široká, každý obor má svá vlastní studijní specifika, která nejsou přenositelná z oboru na obor Obzvlášť významný je tento požadavek u vyučujících na počátku kariéry (často zároveň studenti doktorského studia) a u těch, kteří poprvé používají nové vzdělávací technologie nebo postupy, popřípadě inovují obsah a organizaci studijních předmětů či programů Centrum pedagogického výzkumu. Centrum pedagogického výzkumu vzniklo především jako platforma pro spolupráci akademiků PdF podílejících se na pedagogickém výzkumu na fakultě. Pedagogický výzkum je zde chápán v celé své šíři, tj. zahrnující výzkum v oblastech konstituovaných pedagogických disciplín (výzkumy obecně. Seminář - ÚVOD DO DOKTORSKÉHO STUDIAAgronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brněkonaný v pátek 30. září 2011 v aule MENDELU