Home

Chemie a fyzika pevných látek VŠCHT

Pevné látky (krystalické a amorfní, jejich vznik). 2. Geometrie a symetrie krystalů. 3. RTG struktura ideálních krystalů. 4. Krystalochemie a kategorizace strukturních typů. 5. Reálný krystal. 6. Reaktivita pevných látek. 7. Syntéza pevných látek. 8. Chemická vazba v pevných látkách - pásový model. 9. Struktura a. Chemie a fyzika pevných látek Teoretické základy materiálového inženýrství a materiálových věd. Důraz je kladen na inženýrský přístup při řešení problémů chemie a fyziky pevné fáze a na pochopení vztahu mezi strukturou, reaktivitou a vlastnostmi pevných látek Z: Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964 Z: Kratochvíl B. a spol., Základy fyziky a chemie pevných látek II, VŠCHT. Chemie a fyzika pevných léčiv t t s Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. n u é u Elektronická učební pomůcka verze 1 d t Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie pevných látek Praha, listopad 2006 T e n t o d o k u m e n t sl o u ž í se so u h l a e m i a u t o r a j a k o s o d p l k o v ý st d i j u n í m a.

Interaktivní pomůcky na internetu a jiné zdroje. X-ray crystallography na wikipedii The Interactive Structure Factor Tutorial e-Crystallography course (->applets) - interaktivní java aplet E-learning VŠCHT. Čeština ‎(cs)‎ Čeština ‎(cs)‎ Deutsch ‎(de)‎ English ‎(en)‎ Nejste přihlášeni (Přihlášení) Ústav chemie pevných látek. Titulní stránka; Metody určování struktury látek. Laboratoř oboru pro studenty oboru Výroba léčiv Předmět Fyzika B navazuje na předmět Fyzika A a je věnován vybraným partiím z teorie elektromagnetického pole, kvantové mechaniky, fyziky pevných látek, jaderné fyziky a fyziky elementárních částic. Náplň předmětu je modifikována s ohledem na potřeby navazujících předmětů bakalářského studijního plánu • Člen oborové rady chemie a technologie materiálů VŠCHT, Praha, pro obor metalurgie (od 2000) • Člen oborové rady fyzika MFF UK, Praha, pro obor fyzika kondenzovaných látek (od 2005) • Člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertací (DSc.) v oboru Materiálové vědy a inženýrství (od 2003 Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I a je věnován vybraným partiím z teorie elektromagnetického pole, kvantové mechaniky, fyziky pevných látek, jaderné fyziky a fyziky elementárních částic. Náplň předmětu je modifikována s ohledem na potřeby navazujících předmětů bakalářského studijního plánu

Chemie a fyzika pevných látek - vscht

Fakulta chemické technologie VŠCHT Prah

Teoretické základy materiálového inženýrství a materiálových věd. Důraz je kladen na inženýrský přístup při řešení problémů chemie a fyziky pevné fáze a na pochopení vztahu mezi strukturou, reaktivitou a vlastnostmi pevných látek Chemie a fyzika pevných látek [N108006] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 18 materiálů. 1. přednáška. Úvod. Chemie a fyzika pevných látek [N108006] VŠCHT v Praze PDF (210.13 kB) Chemie a fyzika pevných látek [N108006] VŠCHT v Praze PDF (210.13 kB) 27. 10. 2008. 1. přednáška. Sylabus.

Detailní poznámky z prezentací CHFPL (2020) ručně vypsané. to co bylo v prezentacích + to co říkali Chemie a fyzika pevných látek [N108006 1986 Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, specializace matematická fyzika. Diplomová práce v oblasti Fyzika pevných látek. 1989 Rigorózní zkouška se specializací Matematické metody a získání titulu RNDr. 1991-1995 Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Studenti budou mít teoretický i praktický přehled o souvislostech mezi přípravou, chemickým složením a užitnými vlastnostmi materiálů. Program má silný teoretický základ vycházející z chemie a fyziky materiálů, fyzikálněchemických a chemicko-inženýrských principů popisu materiálů a materiálových technologií

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - vscht

 1. Kratochvíl Bohumil: Chemie a fyzika pevných látek I.. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 1994. ISBN 80-7080-196-4 ISBN 80-7080-196-4 Citace elektronického zdroje
 2. Citace tištěné knihy: Kratochvíl Bohumil: Chemie a fyzika pevných látek I.. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 1994. P. 004.ISBN 80-7080-196-4 Citace elektronického zdroje
 3. Chemie a fyzika pevných léčiv je nově se profilující předmět, který je speciálním zaměřením chemie a fyziky pevných látek na farmaceutické materiály. Náplní předmětu je získání základních znalostí o struktuře a vlastnostech farmaceutických substancí od molekulární úrovně až po úroveň mikrostruktury pevného.
 4. Obecná a anorganická chemie II Předmět rozšiřuje znalosti získané v OACH I. Obsahem je symetrie víceatomových molekul a teorie molekulových orbitalů, vazba v koordinačních sloučeninách, teorie Lewisových kyselin a bází, vazba v pevných látkách, základy chemie pevných látek, chemická rovnováha, elektrochemie a vybrané.
 5. Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz. Kvantová chemie. Physical Chemistry I. Fyzikální chemie B +. Fyzikální chemie A +. Advanced methods for characterization of solids. Pokročilé metody charakterizace pevných látek. Úvod do moderní teorie fázových přechodů - D403025. Úvod do moderní teorie fázových přechodů
 6. 126 Ústav inženýrství pevných látek (A)354: Idriss Hazem, D.D.S. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek: Iemtsev Anton, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)131B +420 220 44 4150 Ilko Vojtech, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)311 +420 220 44 3248 Ilpars Emre, Ing. B.Sc. (DSP

Analytická chemie. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R. Analytická chemie 1. díl. Záruba Kamil a kol. Analytická chemie 2. díl. VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 - Dejvice IČO: 60461373 DIČ: CZ60461373 Datová schránka: sp4j9c Fyzika I (N444001) a Fyzika II (N444006) Skripta Fyzika I (Hofmann, Urbanová, VŠCHT 2005) Chemie a fyzika pevných látek (N108006) Skripta Chemie a fyzika pevných látek (Kratochvíl, VŠCHT 1994) Skripta a minulé přednášky z TM skripta Technická mineralogie (Bartuška, VŠCHT 1987 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta chemické technologie, obor technická analytická a fyzikální chemie. Téma diplomové práce: Použití posunových činidel v NMR spektroskopii: 1978-1982: vědecká aspirantura na Fakultě chemického inženýrství VŠCHT v Praze 403 Ústav fyzikální chemie: Lacina Ondřej, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)156 +420 220 44 3272 Lacmanová Veronika, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)349 +420 220 44 5159 Ladislavová Nikola, Ing. 402 Ústav analytické chemie (A)235 +420 220 44 404

Chemie a fyzika pevných látek (magisterský předmět VŠCHT, vyučující Ing. David Koloušek, CSc., doc. Ing. František Kovanda, CSc., doc. Dr. Ing. Michal Hušák). Ze schůzky předsedů OR s proděkankou prof. Urbanovou vyjímám: a) (max. doba PhD studia) = (standardní doba studia) + 3 roky - Pro nás se nic nemění TO5 Fyzikální chemie pevných látek 1. Geometrie krystalové struktury, prostorová mřížka, krystalografické soustavy, operace symetrie, grupy symetrie. 2. Strukturní typy prvků a sloučenin. 3. Reálný krystal, poruchy krystalové struktury, jejich rovnováha a interakce, metody zjišťování. 4

Předměty - student

Fyzikální chemie I N403014 Fyzikální chemie II N403035 Fyzikální chemie A N403040 Fyzikální chemie B Fyzika B N108022 Chemie a fyzika pevných léčiv N110025 Registrace léčiv a patentová ochrana N106001 Degradace materiálů N106003 Koroze materiálů N107004 Metody charakterizace látek N107005 Technická mineralogi Kittel C. Úvod do fyziky pevných látek. Academia Praha, 1985. Atkins P., de Paula J. Fyzikální chemie, Vydavatelství VŠCHT: Praha, 2013. ISBN: 978-80-7080-830-6 ( Verze pro prohlížení on-line. Fakulta chemické technologie, obor technická analytická a fyzikální chemie, téma diplomové práce: Stanovení výparného tepla a tepelné kapacity monochlorderivátů uhlovodíků 1981-1985 katedra fyzikální chemie VŠCHT v Praze, práce zaměřena na experimentální stanovení stavového chování kapalin za vysokých tlak Tyto metody jsou citlivé na blízké okolí studovaných látek a umožní nám nejen detekovat interakci cukr-lektin, ale rovněž studovat konformaci ligandu i v přítomnosti objemného proteinu. Interpretace experimentálně zjištěných dat však není snadná, tudíž je potřeba využít nástrojů výpočetní chemie

Vydavatelství VŠCHT, 2014. Chemie a fyzika pevných léčiv je nově se profilující předmět, který je speciálním zaměřením chemie a fyziky pevných látek na farmaceutické materiály. Náplní předmětu je získání základních znalostí o struktuře a vlastnostech... Čítaj viac Předmět rozšiřuje znalosti získané v OACH I. Obsahem je symetrie víceatomových molekul a teorie molekulových orbitalů, vazba v koordinačních sloučeninách, teorie Lewisových kyselin a bází, vazba v pevných látkách, základy chemie pevných látek, chemická rovnováha, elektrochemie a vybrané postupy a syntézy z oblasti. 6. Matematika a fyzika. jeden volitelný okruh z okruhů 1. Chemické a procesní inženýrství* 3. Ekonomika a management* 4. Fyzikální chemie* 5. Analytická chemie* Volbu volitelného okruhu oznámí student ústavu, na kterém se budou SZZ konat Fyzikální měření Dnešní Ústav anorganické chemie (před rokem 1989 Katedra anorganické chemie) vznikl po osamostatnění VŠCHT v roce 1952 a zajišťoval výuku předmětu Anorganická chemie a Laboratorní cvičení z anorganické chemie. Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na výzkum struktury pevných látek a.

Studijní materiály - Ústav chemie pevných láte

 1. V nabídce antikvariátu AnchorShop.eu se nachází ke koupi tento titul s názvem Základy fyziky a chemie pevných látek I. (Bohumil Kratochvíl a kol.) Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, a analytické účely jsou využívány soubory cookies
 2. Fyzika pevných látek, VŠChT SNTL Praha 1977, 219 stran Fyzikální chemie heterogenních soustav 1. díl, Základy klasické a statistické termodynamiky VŠChT SNTL Praha 1977, 100 stran Příklady z fyziky pevných látek (autoři Šatava V., Kutzendorfer J.)
 3. Hardware: výpočetní klastr 4x Intel Core i7 / 8 Gb RAM / 500 Gb HD, openSUSE 12.2. Software:. WIEN2k - DFT program pro výpočty elektronových struktur pevných látek metodou LAPW / APW+lo. VASP - DFT program pro výpočty elektronových struktur pevných látek metodou pseudopotenciálů. Phonon - program pro výpočty fononových spekter a souvisejících termodynamických.
 4. Katedra fyzikální chemie tvořila od samého počátku základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku fyzikální chemie v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu studiu
 5. Osobní prezentace a řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Karla Friesse, Ph.D., pro obor Fyzikální chemie, Ústav fyzikální chemie, FCHI VŠCHT Praha; Osobní prezentace a řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Petra Slepičky, Ph.D., pro obor Materiálové inženýrství, Ústav inženýrství pevných látek, FCHT VŠCHT Prah
 6. Katedra fyzikální chemie tvořila od samého počátku základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku fyzikální chemie v bakalářském, magisterském studijním programu a doktorském studijním programu studiu

Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42--22044-4151 1. přednáška -Úvod do předmětu Technická mineralogie Úvod do předmětu Technická Mineralogie Kratochvíl B. Chemie a fyzika pevných látek I. Praha, VŠCHT Praha, 1994, ISBN 80-7080-196-4 (CS) William D. Callister.Materials Science and Engineering: An Introduction. New York, John Wiley and Sons Inc., 2000 (CS Prof. Klikorka vedl katedru obecné a anorganické chemie od roku 1951 nepřetržitě do roku 1986. Od roku 1980 zastával i funkci vedoucího Společné laboratoře chemie pevných látek VŠCHT a ČSAV. V roce 1990 předal vedení společné laboratoře do rukou doc. Tichého a odešel na vlastní žádost do důchodu Original title: A study of the kinetics, reaction and phase equilibria of the olefin - carboxylic acid - ester - alcohol syste

Ústav chemie pevných látek - E-learning VŠCHT Prah

Obsahově breviář pokrývá (a místy překrývá) základní kurz fyzikální chemie tak, jak je přednášen na VŠCHT v Praze: stavové chování plynů, kapalin, pevných látek a jejich směsí, základy chemické termodynamiky, fázové rovnováhy, chemické rovnováhy, základy elektrochemie, chemické kinetiky a kinetiky. Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR Praha a Ústav buněčné biologie a patologie, 1. Lékařská fakulta UK Prah

O všem lze nalézt podrobnosti: 1) Šnita D.: Chemické inženýrství I, skriptum VŠCHT Praha 2) Pašek J.: Syntéza procesu I, skriptum VŠCHT Praha. 3) Kratochvíl: Chemie a fyzika pevných látek I, skriptum VŠCHT Praha. 4) Kratochvíl: Chemie a fyzika pevných látek II, skriptum VŠCHT Praha. Editujte s odvaho Předmět fyzikální chemie fyzika: přírodní věda - zkoumá látky + pole (vše na bázi elementárních částic) - pohyb, chování, energie, síla chemie: fyzika valenční sféry - zkoumá látky a jejich přeměny - chemické reakce fyzikální chemie: zkoumání látek (od atomů po makroměřítko) pomoc Anotace. Záchyt CO 2 je v průmyslu častou potřebou, ať se jedná o čištění odpadních plynů, kde je tento plyn obsažen v malé koncentraci, či o součásti průmyslové výroby s vysokými koncentracemi CO 2, jako například výroba vodíku.Právě posledně zmíněný příklad odpovídá technologii v závodě Unipetrol, kde přetrvávají požadavky na jeho optimalizaci Beiser A.: Concepts of Modern Physics. Mc Graw Hill, New York 1995. (EN) Kratochvíl B.: Chemie a fyzika pevných látek I. VŠCHT Praha, Praha 1994 Original title: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxyl (TEMPO) jako oxidant pro ekologicky šetrnou selektivní katalytickou oxidac

Detail předmětu. Struktura a vlastnosti anorganických materiálů I. FCH-MCO_SAM1 Ak. rok: 2020/2021 Ak. rok: 2020/202 chemie pevných látek VŠCHT Pardubice a ČSAV. Od roku 1987 přešel ve funkci odborného asistenta zpět na katedru organické chemie, kde byl v roce 1993 jmenován docentem. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor organická chemie. V roce 1995 vykonával funkci předsedy akademického senátu univerzity. Od roku 1997 d Novák, Martin: Collection of examples from electronics and electrical machines and drives. This collection of examples is intended primarily for students of the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University (CTU) in Prague as support materials to the subjects: Electrical Circuits and Electronics, Electrical Machines a.. MFF UK, Obor: Fyzika Diplomová práce:Struktura vysokoteplotní fáze MgAlCu (M) 1969: Kandidát věd: 1969: MFF UK, Vědecká výchova, Obor: Fyzika pevných látek Disertační práce:Specifické teplo atomové mřížky slitin niklu s kobaltem. 1972: MFF UK - rerum naturae doktor (RNDr.

Studijní plány - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praz

 1. Tento překlad učebnice Anorganické chemie vznikl v rámci projektu OPPA Modernizace systému výuky obecné a anorganické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, č. CZ.2.17/3.1.00/34283. 2014, 1. vydání, formát 300 x 240mm, 1052 stran, plnobarevná, vázan
 2. Chemie ve Stanici přírodovědců. Jedinečná možnost rozšířit si své praktické znalosti a dovednosti. Laboratorní práce z chemie anorganické, analytické, organické, výběr z fyzikální chemie a biochemie. Laboratorní technika i pro 'nechemiky', např. biology, mediky
 3. 1.1.Úvod - charakterizace pevných farmaceutických látek a léčiv Fyzikální a fyzikálně chemická charakterizace pevných farmaceutických látek a pevných léčiv je nedílnou součástí procesu vývoje léčiv, a dále je také nezbytnou součástí kontroly výroby farmaceutických látek i léčiv v konkrétních formulacích
 4. absolvoval jsem všcht 1992-1997 a přednášky byly tenkrát úžasné- na anorgánu V. Flemr, orgánu I. Stibor, Fyzikální chemie P. Chuchvalec a V. Růžička, Chemie a fyzika pevných látek (rozděleno do 2 předmětů) V. Flemr a B. Kratochvíl, Anála M. Suchánek, Chemické inženýrství P. Hapal a M. Marek nebo E. Eckert, Biochemie.
 5. 1984 titul RNDr. v oboru fyzika pevných látek na MFF UK v Praze(téma: Rentgenografické studium vlivu poruch na dynamiku krystalové mříže nestechiometrického karbidu titanu) 1993 titul CSc. oboru fyzika pevných látek na MFF UK v Praze(téma: Studium protonace bazí nukleových kyselin) Zaměstná
 6. mechanismy rozpouštění pevných látek v taveninách, odvození rychlosti ubývání stěnžárovzdorného materiálu v důsledkunatékající kapaliny vlivem vnějšíchsil a hustotních rozdílů,hladinová koroze, vrtání stěna dna, vliv nucené konvekce vyvolané bublinami, zkoušky žárovzdorných materiálů
 7. Po návratu na VŠCHT v roce 1997 pracovala na katedře anorganické chemie. Posledních čtrnáct let působí jako vědecká pracovnice a tajemnice Ústavu pevných látek na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické

prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. - vscht.c

pevných látek (elasticitu, tj. pružnost), teplota skelného přechodu potraviny = viskoelastický materiál, při namáhání mají vlastnosti kapalin (viskozitu) i T g = charakteristická veličina přechodu z elastického (pružného) do sklovitého stavu chléb s cca 14 % vody (Pumpernickel Ústav anorganické chemie (doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.) budova A, 1. patro, laboratoř č. A212. Prohlídka laboratoře vrstevnatých nanomateriálů s výkladem k instrumentálnímu a technologickému vybavení, ukázka vakuového napařování a rentgenové difrakce. 9:50 - 10:30 Ústav inženýrství pevných látek (doc. Ing. Jakub.

108 ústav chemie pevných látek; organická, analytická a fyzikální chemie, včetně rozsáhlých laboratorních cvičení, Mimořádným vědeckým osobnostem v oblasti chemie a chemické technologie uděluje VŠCHT Praha jako nejvyšší ocenění Votočkovu medaili Chemické složení chmele je závislé na odrůdě, provenienci, ročníku a způsobu posklizňové úpravy. Průměrně obsahuje zhruba 10 % vody, 15 % celkových pryskyřic, 4 % polyfenolových látek, 0,5 % silic, 3 % vosků, lipidů, 15 % dusíkatých látek, 44 % sacharidických složek a 8 % minerálních látek Navrhnout úpravu. Ústav zajišťuje výuku v oblasti fyziky a měřicí techniky. Studium oboru zahrnuje teorii, měřicí postupy a přístroje. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Zúčastňuje se projektů jejichž cílem je zvyšovaní kvality vzdělávání. Zabývá se vědecko-výzkumnou činností

Předměty - vscht.c

Ústav inženýrství pevných látek prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. jindrich.leitner@vscht.cz: 5156 141 LAM Laboratoř anorganických materiálů Jana Hurniková jana.hurnikova@vscht.cz: 4134 143 LICH Laboratoř informatiky a chemie Ing Mimořádným vědeckým osobnostem v oblasti chemie a chemické technologie uděluje VŠCHT Praha jako nejvyšší ocenění Votočkovu medaili. Dne 21. června 1925 byl za účasti prezidenta T. G. Masaryka položen základní kámen ke stavbě první budovy zamýšleného areálu budov ČVUT v Dejvicích, který měl architektonicky ladit s. Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I a je věnován vybraným partiím z teorie elektromagnetického pole, kvantové mechaniky, fyziky pevných látek, jaderné fyziky a fyziky elementárních částic. Náplň předmětu je modifikována s ohledem na potřeby navazujících předmětů bakalářského studijního plánu. Sylabu

zesílení pïítomností pevných Cástic kavitace: velmi vysoké rychlosti — zmëny grad p lokální var a kondenzace — vytrhávání Cástic kovu a rekombinuje na 1-12, zachytí se ve strukture vibratní koroze: mechanické vlivy (vzájemný (H pasti), puchýfe, vodíkové kfehnutí, vznik hydridù pohyb kov. soutástí) + chemické vliv Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin a pevných látek. I. a II. zákon termodynamiky a jejich spojená formulace. Entalpie, entropie, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet. Energetika chemických reakcí, entalpická bilance. Gibbsova energie - význam a aplikace, chemická rovnováha. Chemická kinetika, rychlost reakce PALIVA 11 (2020), 3, s. 114-135 Kvalita vnitřního ovzduší a způsoby jeho čištění 114 KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ A ZPŮSOBY JEHO ČIŠTĚNÍ František Skácel a Viktor Tekáč Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, skacelf@vscht.cz V práci je přehledným způsobem popsán soubor ukazatelů kvality vnitřního ovzduší v různých typech bu Aplikovaná fyzika Fyzikální chemie - Tuhé látky: u nehomogenních látek odebíráme vzorek o hmotnosti ca 2% z celkové hmotnosti materiálu, následuje mletí, kvartace atd. Základní prvky procesního analyzátoru: - analýza spalin pevných, plynných i olejových. Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky Monografie je věnována vědám, které se v minulosti navzájem více či méně ovlivňovaly, pracovaly obdobnými metodami a v mnoha případech používaly stejné nebo podobné přístroje

Ústav inženýrství pevných látek - phd

Fakulta chemicko-technologická. Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Školy vysoké, Školství. 0 (0 hodnocení) +420 466 037 294. Ohodnotit Přidat fotku Navrhnout úpravu Kontaktujte nás Navigovat. Fakulta chemicko-technologická K popisu vazby v pevných látkách byl vytvořen tzv. pásový model elektronové struktury tuhých látek. K jeho vzniku přispěli především Bloch, Brllouin, Wigner, Seitz, Kronig a Penney. Pro objasnění tohoto modelu vyjdeme z představy překryvu dvou orbitalů p atomů A 1 a A 2 (obr. 1). Takto vznikne dvojice orbitalů π b a π b Soubusta, J. Fyzika pevných látek. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3095-9. Rozšiřující: Kittel C. Úvod do fyziky pevných látek. Academia Praha, 1985; Atkins P., de Paula J. Fyzikální chemie, Vydavatelství VŠCHT: Praha, 2013. ISBN: 978-80-7080-830-6 (Verze pro prohlížení on-line.) Zakončení Podmínkou k udělení zápočtu j Chemie životního prostředí Přednáška Cvičení/laboratoř 2020, letní semest Fakulta chemnické technologie (FCHT) je nejstarší součástí Vysoké školy chemicko-technologiecké v Praze (VŠCHT) a dodnes je to její početně největší fakulta, umístěná převážně v budově A VŠCHT.Zaměřuje se na studium chemie v bakalářském, magisterském studiu a doktorském studiu v chemických oborech a specializacích zaměřených na organickou, anorganickou.

Ústav zajišťuje výuku v oblasti chemie pevných látek. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Zabývá se výzkumy aplikací RTG difrakčních metod ve farmaceutických oblastech, aplikovanou mineralogií a transportem těžkých kovů v životním prostředí Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Autor: Lidmila Bartovská, Marie Šišková Vydavateľstvo: VŠCHT Praha 2004 EAN: 807080579X Skripta Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav jsou rozdělena na dva tématické celky: fázová rozhraní a disperzní soustavy Atkinova učebnice fyzikální chemie v podstatě zahrnuje předměty Fyzikální chemie I a II, Koloidní chemie, Úvodu do studia materiálů, Analytickou chemii I a II, Chemii a fyziku pevných látek, částečně Anorganickou chemii II, Fyziku polymerů, Fyziku kovů, Krystalochemii, Termodynamiku materiálů a Chemické inženýrství I.

SEKCE FYZIKY PEVNÝCH LÁTEK Čs. čas. fyz. 53 /2003/ 275 2/ Měřící hlava AFM.V bílých teflonových válcích v horní části přístroje jsou umístěny piezokrystaly zajišťující X-Y posun sondy.Vzorek je umístěn na držáku na posuvném stolku. MAGNETIKA A SUPRAVODIČE Pavel Novák, Zdeněk Jirák, Jiří Kamarád a kolekti technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů technologie čištění podzemní vody a průsakových vod technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin (nanotechnologie) (inovační technologie) další úrovně: in situ, ex-situ biologické, fyzikální a chemick

(v) pro studenty zaměřené na materiály na Ústavu chemie pevných látek Krystalová struktura, prostorová mřížka, krystalografické soustavy, grupy symetrie. Reálný krystal, poruchy krystalové struktury. Vznik krystalické fáze, nukleace, růst krystalů, příprava krystalů Ústav chemie pevných látek, Fakulta chemické technolo-gie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Tech-nická 5, 166 28 Praha 6 bohumil.kratochvil@vscht.cz Došlo 18.3.10, přijato 29.4.10. Klíčová slova: kokrystaly, multikomponentní sloučeniny, farmaceutický kokrystal, supramolekulární synthony, syn (1949), zaměstnán na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, na Ústavu chemie pevných látek, kde se věnuje aplikaci krystalografických metod ve farmaceutickém výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Členem ČSCH je od roku 1972. V letech 1997-2012 a 2016-2020 působil jako šéfredaktor Chemických listů Základní obory ve fyzikální chemii jsou nauka o struktuře hmoty, chemická termodynamika, elektrochemie, chemická kinetika a koloidika Informace o firmě. Ústav fyzikální chemie Fakulty chemicko-inženýrské. ufch.vscht.cz. Hodnocení. Ohodnoťte firmu jako první. Ústav zajišťuje výuku v oblasti chemie pevných látek VŠCHT Praha, Praha 2007. McMURRY, S. Studijní příruka a řešené příklady k 6. vydání uþebnice J. McMurry Organická chemie, VŠCHT Praha, Praha 2009 v roce 2013 doc. v oboru fyzikální chemie (VŠCHT Praha). V letech 2002 a 2003 absolvovala odbornou stáž na Department of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark (CAPEC Research Center). V roce 1991-92 pracovala jako učitelka chemie na ZŠ v Ústí nad Labem a od roku 1991 působila na katedře chemie UJEP