Home

Galerie moderního umění Brno

Místo: Pražákův palác (Husova 18, Brno) Kurátoři: Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana Písaříková. Vstupné zdarma. Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy (Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Čapek, Josef Šíma. V roce 1961 byla galerie vyčleněna ze svazku muzea a sloučením s Umělecko-průmyslovým muzeem byla vytvořena nová instituce s názvem Moravská galerie v Brně. Činnost galerie je zaměřena na dokumentaci hlavních rysů vývoje výtvarného umění 20. a 21. století POZNEJTE BRNĚNSKÁ MUZEA A GALERIE. Historické artefakty, pozoruhodná díla moderního umění, technické i přírodovědné zajímavosti a mnohem více najdete v brněnských muzeích a galeriích. Historie muzejnictví v Brně sahá až do počátku 19. století. Moravskoslezská společnost pro podporu zemědělství, přírodoznalectví. Přepnout navigaci. čeština; English; русский; Deutsch; français; polski; čeština . čeština; English; русский; Deutsc

M i c h a e l a T h e l e n o v á

Moravská galerie v Brně - ART IS HERE: Moderní uměn

Budova uměleckoprůmyslového muzea. Husova 14, Brno. Jak napovídá název, v této části galerie naleznete užité umění, neboli umění, které se aplikuje do užitku denního života.Mezi ním najdete například grafický design - různých časopisů, karet, plakátů a podobně, nebo třeba produktový design, s nímž se setkáte u návrhů domů, aut, nábytku, venkovního. Vážení přátelé, příznivci umění, srdečně Vás zveme na výstavu děl Marie Ondrové, která je pro Vás připravena v prostorách Galerie Dílo. Výstava bude přístupná od 10. 8. do 18. 9. 2021. Těšíme se na Vás Připravujeme naši příští aukci klasického a moderního umění! Kvalitní umělecká díla přijímáme v Praze a v Brně již nyní.Nejpozději však do 15.8. 2021. Budeme rádi, pokud se rozhodnete rozšířit naši nabídku a spojíte se s námi 2017 Re Vize, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem . 2018 Tomas Rajlich, Břetislav Malý, Etcetera Gallery, Brno. 2018 Snahy o lety na lyžích urputné malby zrcadlí obraz, Galerie města Trutnova. 2018 Podívej se skrz a zase zpět, Galerie Petr Novotný, Praha Galerie moderního umění v Hradci Králové získala za 12 milionů korun sbírku Karla Tutsche čítající téměř osm set uměleckých děl. Jedná se o největší akvizici umění v historii krajských galerií. Klíčová díla z Tutschovy sbírky jsou k vidění ve čtvrtém patře galerie do 23. května 2021. V ucelené podobě vystaví galerie sbírku po detailním probádání v.

Přepnout navigaci. čeština; English; русский; čeština . čeština; English; русский; Přihlásit s 2005 Brno, Galerie Ars, vŠEDnĚ,(recenze: Host, Ateliér, Prostor Zlín) Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Pokoje, (katalog a úvod Miroslava Hlaváčková) Ústí nad Labem, Galerie na chodbě, Formáty (a jiné citace), (úvod Zbyněk Sedláček Sbírky GMU jsou zaměřeny na vývoj českého moderního umění. Stálé expozice sledují vývoj českého moderního umění od přelomu 19. do současnosti GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ BRNO MODERN ART GALLERY BRNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE JANA NEVŘIVÁ AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. arch. ANTONÍN ODVÁRKA, Ph.D. SUPERVISOR BRNO 2015 . VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program B3503 Architektura pozemních staveb.

Brno - Moravská galerie v Brně v neděli zrušila vstupné do všech svých stálých expozic. Lidé si mohou zdarma prohlédnout sbírky starého umění v Místodržitelském paláci, moderního umění v Pražákově paláci a užitého umění v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Vedení galerie chce zvýšit návštěvnost a přiblížit umění širší veřejnosti Název stavby: Galerie moderního umění Brno Místo stavby: Ulice Benešova Číslo popisné: - Katastrální území: 610003 - Město Brno Parcelní čísla pozemků: 272/51, 272/56 Předmět dokumentace:Novostavba veřejné kulturní budovy, trvalá stavba, jedná se o galerii moderního umění v Brn Galerie moderního umění EPO1, Trutnov. V indrustriálním areálu parouhelné elektrárny v Poříčí u Trutnova z počátku 20. století připravujeme spolu s manžely Kasperovými multifunkční prostory galerie moderního umění EPO1. Ambicí zakladatelů je v několika etapách vytvořit kulturní centrum evroého významu

Galerie moderního umění v Hradci Králové Karel Tutsch v letech 1986-2008 provozoval Galerii Na bidýlku v Brně, nejstarší soukromou galerii u nás, v níž uspořádal celkem 169 akcí a která se ihned stala významným místem setkávání a prezentace české a slovenské neoficiální scény. Fungovala v nevelkém podkrovním. Umění tapiserie: Dílo a jeho předobraz - dvě části jednoho celku 28. květen 2020 — 27. září 2020 Šero i jas: Stvořená příroda 28. květen 2020 — 13. září 2020 Post.Print:Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc 21. listopad 2019 — 15. březen 202

V oplatce jsi všecek tajně - Muzeum umění Olomouc

1989 Popis jednoho zápasu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem 1988 Prešparty '88, Stretnutie československých výtvarníkov, Múzeum SSR/Múzeum Slovenskej republiky rád, Prešov, S Puškinovo muzeum umění Moskva. Museo del Prado, Madrid. Louvre v Paříži. Galerie umění nebo muzeum umění je místo pro výstavy uměleckých děl, obvykle výtvarného umění. Jsou v něm vystavovány například obrazy, sochy, fotografie, ilustrace, a objekty užitého umění Dílo Galerie Brno, Brno město, Evroá databanka, Prodejní galerie moderního umění - Evroá databank Natalie Perkof (1979) je vizuální umělkyně a designérka s africkými kořeny, pocházející z malé moravské vesničky u Vlčnova, která nyní žije a tvoří v Brně. Vystudovala malbu u Daniela Balabána na FU v Ostravě (1999-2005) a následně u Petra Kvíčaly a Petra Veselého na FaVU v Brně (2005-2007) Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Galerie vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů. Stálá expozice ze sbírek galerie a pravidelně obměňované autorské.

Moravská galerie v Brně - Moderní a současné uměn

Moravská galerie v Brně (zkráceně jen Moravská Původně soukromý městský palác barona Aloise Pražáka byl počátkem 90. let adaptován pro potřeby galerie umění a slavnostně otevřen 17. listopadu 1994. Umístěna je zde stálá expozice moderního a nového umění a konají se zde výstavy zaměřující se na moderní a. Galerie, keramická dílna, prodejna výtvarných potřeb a online e-shop s uměním. Cílem je propojit umělce se sběrateli a milovníky umění. Součástí galerijního provozu galerie INDIGES je pořádání pravidelných výstav, výtvarných kurzů pro veřejnost a budování vlastního depozitu. 614 00 Brno +420 739 913 65

Galerie TIC, Radnická 4, Brno. Black box #černáskříňka2020 . V dějinách moderního výtvarného umění se opakují okamžiky, kdy umění opouští galerii. Až dosud byla hlavní motivací potřeba umělecké scény vzepřít se mocenským či prostorovým omezením výstavních institucí 2005 Pokoje, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem vŠEDnĚ, Galerie Ars, Brno Stropy, Galerie Vernon, Praha 2007 Smrt Vinnetoua, Galerie Platinium, Brno Galerie ad astra, Kuřim 2008 P.V., Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu, Brno 2011 NIC (objekty z let 1988 - 96), Wannieck gallery, Brno.

POZNEJTE BRNĚNSKÁ MUZEA A GALERIE Go To Brn

Galerie moderního umění Brno Digitální knihovna VUT v Brn

Narozen 21. března 1949 v Olomouci. Malíř, kreslíř, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby. Žije a působí ve Šternberku. Studia. 1968-1974 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér monumentální malby (prof. Arnošt Paderlík) Zastoupení ve veřejných sbírkách. Ministerstvo kultury České. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Moravská galerie v Brně. Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou. Galerie umění Karlovy Vary. Severočeské muzeum v Liberci. Muzeum umění Olomouc. Galerie moderního umění v Hradci Králové. GASK, Kutná Hora. Galerie Vysočiny, Jihlava. 8IČKA, Humpolec. Brno - Brněnská galerie moderního umění Wannieck Gallery nečekaně končí. Brnem vlastněná společnost Jižní centrum galerii zrušila nájemní smlouvu kvůli opožděnému placení nájmu. Bývalou tovární halu mají vyklidit do 10. března. Odborníci upozorňují, že jihomoravská metropole přichází o soukromou galerii mimořádného rozsahu, která lákala milovníky. Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové získala za 12 milionů korun sbírku Karla Tutsche čítající téměř 800 uměleckých děl. Jedná se o největší akvizici umění v historii krajských galerií, řekli dnes novinářům zástupci galerie. Klíčová díla z Tutschovy sbírky jsou k vidění ve čtvrtém patře galerie do 23

Galerie umění, které byste v Brně měli navštívit

Brno-Střed bylo podmínkou, abychom byli v nejlepší dostupnosti. Podařilo se nám najít prostory v Obchodním domě Klášter na rohu ul. Josefská a ul. Orlí, co je opravdu samý střed Brna. Tento prostor mnoho let sloužil pro prezentaci umění - jednalo se o uměleckou galerii s obrazy a plastikami Galerie 77. Pekařská 433/68, Brno, Staré Brno. Provozujeme prodejní galerii. Nabízíme uměleckou tvorbu současných domácích a zahraničních autorů. Zaměřujeme se na malbu, fotografie, keramiku, šperky, obrazy, sochy či výrobky ze skla. Nyní nelze poptat. Přidat firmu do hromadné poptávky

Galerie Aspekt, Brno (s Pavlem Haykem) 1995 České muzeum výtvarných umění, Praha Galerie 60/ 70, Praha 1994 Galerie Ruce, Praha 1993 Obrazy 158_1993, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein (Německo) 1992 Dům umění, Brno 1990 Galerie Hoffmann, Friedberg (Německo) 1989 Kulturní středisko Opatov, Prah 1995 Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem, CZ 1995 Zkušební provoz / Test Run, Mánes, Praha, CZ 1993 Záznam nejrozmanitějších faktorů, České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu. Galerie moderního umění Jde o jeden z mála druhů webových stránek, kde může jít grafika na úkor použitelnosti webu, jelikož to se u moderního umění tak nějak očekává. Přišli s již hotovým grafickým návrhem, avšak web potřeboval zachovat prvky použitelnosti pro a veškerý komfort administračního prostředí 1981/05/07 - 1981/06/30 Boje a zápasy českého moderního umění: Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie v Liberci, Liberec 1983/05 - 1983/06 Česká figurativní malba 40. let: III, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labe 1990/02/22 - 1990/04/01 Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno 1990/03 Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Okresní galerie výtvarného umění, Most 1995/03/08 - 1995/09/03 České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Prah

Galerie Díl

Květy touhy a zla − ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové 27. říjen 2017 — 28. leden 2018: Zorka Ságlová - Retrospektiva 09. červen 2017 — 24. září 2017: Svítání Zdeňka Sklenáře / Grafické dílo 1934 - 1985 23. červen 2017 — 24. září 201 2004 - 3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha 2004 - Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha 2004 - Za sklem, Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumper 1982 České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav . 1983 České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno . 1983 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha. 1985 Přírůstky Oblastní galerie v.

Aukční dům s více než 25 lety zkušeností 1

Stefan Bedřich 1896-1982, připsáno | Auto pro T

Video: As Goethe Said - Břetislav Malý - Výstava - Galerie Petr

Hradecká galerie moderního umění koupila ojedinělou sbírku

 1. V dějinách moderního výtvarného umění se opakují okamžiky, kdy se umění přesouvá z galerie do ulic města. Až dosud byla hlavní motivací potřeba umělecké scény vzepřít se mocenským či prostorovým omezením výstavních institucí. Zažívat tvůrčí svobodu i konfrontaci se širším okruhem diváků.Koronakrize se stala nečekaným podnětem k znovunastartování.
 2. Vystudoval AVU v Praze, v letech 1993-1998 byl vedl Ateliér malby na Jutské Akademii výtvarných umění v Arhusu v Dánsku, 2007-2012 vedl ateliér Malba I. na FaVU VUT v Brně, od roku 2013 vede AVP na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, kde mj. přednáší o problematice restaurování moderního a současného umění v.
 3. Výstava věnovaná významnému představiteli moderního umění a průkopníkovi op artu je na programu od 2. února do 2. dubna. Po výstavě Andyho Warhola, která návštěvníkům přiblížila podmanivou popartovou atmosféru, přichází Muzeum města Brna s další výstavou prezentující umělecký kvas barevných 60. a 70.
 4. Galerie Moderního Umění v Hradci Králové Doporučujeme:Instalatér Brno:Instalatérské práceTopenářské práce: Instalace topení Instalace alarmů Brno: Alarm Brno. PSX.

Ben Willikens: Prostory modernismu. Museum Kampa — Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 - Malá Strana. 9. listopadu 2019 - 9. února 2023. Výstava jednoho z nejzajímavějších německých malířů současnosti. Kurátorka: Martina Vítková. Museum Kampa — Nadace Jana a Medy Mládkových 3. Sbírka moderního a současného umění a) malba b) socha a plastika c) kresba a grafika Sbírky užitého umění a designuMoravské galerie v Brně 1. Sbírka grafickéhodesignu 2.Sbírka keramiky a porcelánu 3.Sbírka dřeva, nábytku a hraček 4.Sbírka drahých aobecných kovů 5. Sbírka skla 6.Sbírka starověku a mimoevroých.

Galerie umění nebo muzeum umění je místo pro výstavy uměleckých děl, obvykle výtvarného umění.Jsou v něm vystavovány například obrazy, sochy, fotografie, ilustrace, a objekty užitého umění Provozovatel Galerie moderního umění v Hradci Králové Velké náměstí 139/140 500 03 Hradec Králové Tel.: +420 727 806 961 Email: info@galeriehk.c Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha; 1996 Novozákonní motivy v českém umění 20. století. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Umění zastaveného času, České muzeum výtvarného umění v Praze; 2006 Šedesátá léta. Ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění, Dům umění, Ostrav Galerie moderního umění v Hradci Králové se zařadila mezi nejvýznamnější české galerie v České republice. Podařilo se jí získat unikátní sbírku uměleckých děl Karla Tutsche čítající 800 položek. V oblasti výtvarného umění je kolekce jednou z nejvýznamn..

Zlín, Nový zlínský salon 2017, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2016 Hradec Králové, Příběh dne/s/ - Současná česká figurální malba, Galerie moderního umění v Hradci Králové 2013 Olomouc, a z nebe padá hořící pes, Galerie Caesar 2011 Praha, Fundamenty & sedimenty 2000 Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; 2000 Moravská galerie v Brně; 2005 Malá výstavní síň, Liberec; 2007 Malá galerie České spořitelny, Kladno; 2010 Fotograf studio, Praha, Školská 28, 7. květen - 4. červen 2010; 2010 Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; 2010 Galerie Františka Drtikola, Příbra Sbírku moderního a současného umění Národní galerie (NG) povede Milena Kalinovská, do čela Sbírky starého umění a Sbírky umění 19. století komise odborníků nevybrala nikoho. Místa jejich ředitelů tak zůstanou zatím neobsazena. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala mluvčí NG Tereza Ježková, podle níž se generální ředitel galerie Jiří Fajt rozhodl. sbírku ruské malby, doplňovanou podle potřeby výpůjčkami z Národní gale-rie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Moravské galerie v Brně a Magis-trátu města Pardubice. V sudých letech představuje rozsáhlými retrospektivami významné osobnosti české výtvarné scény Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem sídlí od roku 1965 v bývalé jízdárně lobkowiczkého zámku v Roudnici nad Labem, která byla postavena v poslední čtvrtině 17. století italským architektem Antoniem Portou. Zaklenutý interiér budovy, osvětlený bočními okny vytvořil působivé prostředí pro stálou sbírku galerie

Petr Veselý — Galerie Zavodn

 1. Galerie moderního umění byla založena v roce 1953 jako krajská galerie s dočasným sídlem na zámku v Rychnově nad Kněžnou, v roce 1963 byla přemístěna do barokních prostor biskué rezidence v Hradci Králové. V roce 1990 byla pro potřeby galerie uvolněna secesní budova bývalého Záložního úvěrového ústavu (arch. O.
 2. GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ BRNO. Brno - Kraví Hora, Česká Republika | 2013 | Bakalářská práce - architektonická studie | stavební program. Úkolem projektu bylo navrhnout galerii, či centrum moderního umění. Vedle výstavních prostorů by měla budova nabízet další prosotry pro doprovodné programy a služby pro zákazníky
 3. Strom Art Gallery, Brno. 901 To se mi líbí · Mluví o tom (1) · Byli tady (99). - Umělecká galerie · Muzeum moderního umění. Transparentnost stránek Zobrazit víc. Umění a zábava Muzeum Muzeum umění Muzeum moderního umění. Strom Art Gallery. Čeština · English (US).
 4. Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum Poslední změna: 30.11.2020 15:58 Na Adresář muzeí a galerií ČR - databázi a její elektronickou verzi - se vztahuje právo pořizovatele, tj
 5. Galerie Pekařská se nachází na stejnojmenné ulici v Brně, nedaleko Mendlova náměstí. V nově zrekonstruovaných prostorách se nyní setkávají příznivci výtvarného umění. Galerie Pekařská poskytuje umělcům prostor k prezentaci svých děl a širokou veřejnost seznamuje s různými formami moderního umění
 6. Návštěvníkům je rovněž k dispozici muzejní obchod s širokou nabídkou publikací o výtvarném umění a dětská herna. V paláci se také nachází odborná knihovna se studovnou, která je veřejnosti přístupná nepřetržitě od roku 1883. V budově sídlí ředitelství Moravské galerie v Brně

galerie Talent ART - Prodej obrazů a výtvarného umění, obrazy na prodej, obrazy do bytu, dekorace.galerie TALENT ART je umělecký a výtvarný server. K dispozici máte renomované výtvarníky a jejich skvělá díla. Obrazy na prodej. Obrazy do bytu, obrazy jako dekoace, obrazy zátiší, obrazy jako dárek. Obrazy krajin, obrazy postav Nová galerie - galerie současného českého a zahraničního výtvarného umění. Nákup a prodej obrazů současných autorů - Špaňhel, Mainer, Štech, Knap, Typlt, Matoušek, Kašpar Galerie Aula, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně Brno, Údolní 19 ; Galerie Celnice Brno, Drobného 22 ; Galerie D Brno, Lidická 694/7 ; Galerie Dílo Brno, Radnická 386/1 ; Galerie G99 (DUB) Brno, Dominikánská 348/9 ; Galerie GallArt Znojmo, náměstí Svobody 16 ; Galerie Grafik Art Brno, Poštovská 4 ; Galerie Hády Brno. Galerie moderního umění, Hradec Králové soukromé sbírky doma i v zahraničí. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY. 1988 Sochařská tvorba, Galerie Na bidýlku, Brno, kurátor Karel Tutsch 1989 Sochařská tvorba (s Petrem Sládkem a Erikou Bornovou), Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov, kurátor Pavel Zadražil 1991 Sochařská tvorba. Moravská galerie v Brně. Husova 535/18, Brno-město. Pořádání výstav starého, moderního, současného a užitého umění, fotografií a grafického designu s přístupem pro tělesně handicapované. K dispozici je muzejní obchod s nabídkou publikací o výtvarném umění. Načíst další podobné firmy

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ - Hradec Králov

 1. Bulletin MG č. 65 - Moderního a současné umění, formování sbírek MG. 65. číslo bulletinu se zabývá historií naší sbírky moderního a současného umění se specifickým zaměřením na její akviziční strategii a možnosti. Druhou linii pak tvoří články věnované současnému umění, a to nejen v přímé návaznosti na aktivit
 2. Od renesance po modernu - výtvarné umění v Brně 1570 - 1945. Od moderny po současnost - výtvarné umění v Brně 1945 - 2013 O nové Brno - brněnská architektura 1919 - 1939. Brno na Špilberku - historická expozice města Brna Špilberk - žalář národů - dějiny žaláře habsburské monarchie v 18. a 19. stolet
 3. Hradecká Galerie moderního umění získala za 12 milionů sbírku Karla Tutsche. Ilustrační snímek. 4. 5. 17:10. Sbírka Karla Tutsche čítá téměř 800 uměleckých děl a jedná se tak o největší akvizici umění v historii krajských galerií. Klíčová díla z Tutschovy sbírky jsou k vidění ve čtvrtém patře galerie do 23.
 4. Galerie Hřivnáč vznikla v samém centru města Opavy, na Ostrožné ulici. Při pravidelných autorských výstavách Vám nabízí umělecká díla, především špičky současného moderního malířství. Nabízí také pomoc při budování Vaší umělecké sbírky. Poradenství při investicích do umění. Tipy na současné mladé umělce
 5. Galerie moderního umění EPO1, Trutnov. Bytový dům, Nové Město nad Metují 602 00 Brno tel: +420 542 211 752 email: brno@atsunami.cz. Lidé.

Martin Salajka. Martin Salajka Fotografie z výstavy v Kotelně. (* 30. března 1981 v Uherském Hradišti) Studia. 1997—2002 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti; obor: Užitá malba. 2002—2005 Fakulta výtvarných umění v Brně; atelier malba 1, Doc. Petr Veselý 2008 CZ - SK (současná mladá malba), Wannieck Gallery, Brno. 2009 Criss Cross, Wannieck Gallery, Brno. Hráči, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové. 2011 Česká malba generace nultých let 21. století, Wannieck Gallery, Brno. 2013 Pod Ještědem, Galerie města Plzně, Plze Z jedné budovy se sice pomalu ale přece rozrostlo zázemí Moravské galerie v Brně na pět vlastních objektů včetně moderního depozitáře a její aktivity se rozšířily i mimo Jihomoravský kraj do rodného domu Josefa Hoffmanna, kde jako jediné muzeum umění v republice máme ustaveno společné pracoviště s významnou.

Souvztažnosti, Dům umění, Brno Zlevněné zboží, Ville de Rennes Duch a světlo, Expo 92, Sevilla České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie - Muzeum moderního umění, Praha Duch a světlo, Galerie Sýpka, Vlkov Galerion 92, Pálffyho palác, Praha Trienále plakátu, Mons Nová geometrie, Národní technické muzeum. Výstavy Art Gallery Brno . Moravská galerie v Brně Moravské zemské muzeum Muzeum romské kultury Dalších 13 míst Historické artefakty, pozoruhodná díla moderního umění, technické i přírodovědné zajímavosti a mnohem více najdete v brněnských muzeích a galeriích. POZNEJTE BRNO S DĚTMI Děti se umí pěkně nudit

Vysoké Učení Technické V Brn

Galerie moderního umění v Hradci Králové získala za 12 milionů korun sbírku Karla Tutsche čítající téměř 800 děl. Jedná se o největší akvizici umění v historii krajských galerií. Přes dvacet klíčových děl z Tutschovy kolekce je do 23. května k vidění ve čtvrtém patře galerie. Ta ji v ucelené podobě vystaví. 2009 Podobenství, Galerie Roberta Guttmanna, Praha Za naším světem, Galerie moderního umění, Hradec Králové Obrazy a socha, Galerie České pojišťovny, Praha 2008 Jaroslav Róna, Obrazy a Umanuté kresby, Check point - České centrum Berlín 2007 J. Róna, Obrazy a sochy, České centrum ve Vídni Fifty - fifty, Městská galerie Plze

Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové, kurátor Tomáš Rybička 2003/4 Michal Gabriel-Barbora Šlapetová-Lukáš Rittstein, Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha 2002 Sochy - obrazy (s Miladou Gabrielovou), Galerie 8A, Brno 2000 Sochy - obrazy (s Janem Mertou), Obecní galerie Malostranská beseda, Prah Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice n. Labem: Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění, Karlovy Vary: 1996: Jubilanti 1996, Galerie Hollar, Praha : Umění zastaveného času / Art when time stood still; česká výtvarná scéna 1969 - 1985. Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600-1960. 25/10/2019 - 23/02/2020. výstavní síň Masné krámy. Autor: Marcela Rusinko, Vít Vlnas. Kurátor: Eva Bendová. Výstava propojuje čtyři staletí umělecké tvorby, díla starých mistrů českého i zahraničního původu ( Petr Brandl, Sebastiano Ricci, Tilman. Moravská galerie v Brně; Muzeum umění Olomouc; The Julius Koller Society, Bratislava, Slovensko; Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Východočeská galerie v Pardubicích; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Dům umění Ústí nad Labem.

Moravská galerie jako první zdarma otevřela své stálé

 1. Moravská galerie v Brně otevírá 15. února výstavu Rytmy + pohyb + světlo. Ta návštěvníkům nabídne kolekci českého moderního umění první třetiny 20. století, ve které se odrazily principy italského futurismu. Mezi 120 vybraných děl byly zařazeny i práce Františka Kupky, Emila Filly, Josefa Čapka, Bohumila Kubišty, ale i mnoha dalších významných umělců
 2. Radikální změny, považované za zásadní impuls českého moderního umění, ke kterým došlo na pražské umělecké scéně v prvních dvou desetiletích 20. století, byly do velké míry určovány proměňujícím se osobním vztahem dvou nejsilnějších tvůrčích osobností tzv. generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců: Bohumila Kubišty (1884‒1918) a Emila Filly (1882.
 3. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie muzea města Brna, Muzea umění v Olomouci, Galerii moderního umění v Hradci Králové, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Albertina Wien, Ministerstvo kultury ČR, Museum Bochum.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - vutbr

Galerie moderního umění EPO1, Trutnov www

Umění: Digitalizovaná tiráž: Poklady moderního uméní ze sbirek Guggenheimovy nadace Výstavu uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Nadací Solomona R. Guggenheima v New Yorku. Úvodní stati napsali Jiří Kotalik a Thomas M. Messer. Redakce katalogu Jana Jiránková. Z angličtiny přeložil Jiří Kotouč Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město) 1968/04 Severočeští výtvarní umělci, Mánes, Praha 1968/05 - 1968/06 50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava Václav Mílek (Krajská galerie výtvarného umění Zlín), Mgr. Ivo Sedláček (Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, Zlín), PhDr. Ilona Víchová (Muzeum města Brna) Pokyny pro autory. Časopis publikuje vědecké studie, recenze výstav a informace z aktuálního v oboru moderního a současného umění Art Antiques časopis Galerie moderního umění v Hradci Králové Tomáš Klička Uměleckohistorická společnost je profesní organizace, sdružující české a zahraniční historičky a historiky umění

Sbírka Karla Tutsche - GM

Re Vize. 1. Ústí nad Labem: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2017. ISBN 978-80-87512-66-1. MALÝ, Břetislav, Martin DOSTÁL a Zuzana JANEČKOVÁ. Břetislav Malý 2. Přeložil Alžběta POLIŠENSKÁ. Praha: KANT - Karel Kerlický, 2017 Bulletin Mor. galerie v Brně 49, 1993 • Jitka Sedlářová a kol., Výtvarná kultura vBrně 1918-1938 (katalog výstavy, MG). Brno 1993. Neznámá území českého moderního umění. Pod lupou genderu . Praha 2004. • Josef Vojvodík, Imagines corporis.Tělo v české moderně a avantgardě . Brno 2006 Poezie magického realismu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem Typický obraz, Mánes, Praha. 2003: Tvrdohlaví V., Galerie Tvrdohlaví, Praha Typický obraz, Zámecká galerie Chagall, Karviná Prostor pro tapiserii, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno Typický obraz, Západočeské muzeum, Plzeň Art Prague. 2 Český malíř, grafik, vysokoškolský pedagog, významný představitel českého moderního malířství, profesor Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně

Michaela Casková v Galerii TIC - Artalk

České galerie - Muzeum moderního uměn

Aukce umění - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Prague 2006 8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account, Karolinum, Pragu Šedesátá. České výtvarné umění 60. let ze sbírky Galerie Zlatá husa, Dům umění, Brno, úvody katalogu Magdalena Juříková a Vladimír Železný [9. září - 17. říjen]; repríza výstavy: Galerie umění, Karlovy Vary [9. březen - 30. duben] Tschechische Künstler zum eintritt die EU, Städtische Galerie Kubus, Hannover [6

Umělci: Daniel Balabán - Galerie Miroslava Kubík

 1. Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové, Czech Republic. 3,607 likes · 85 talking about this · 850 were here. Galerie moderního umění v Hradci Králové sbírá a vystavuje umělecká díla..
 2. Galerie moderního umění v Hradci Králové Detail: Moravská galerie v Brně Smlouva o výpůjčce ano 19.07.2021 Neuvedeno Galerie moderního umění v Hradci Králové Detail: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizac
 3. Galerie umění - Wikipedi
Kolem věcí; věci kolem - Petr Veselý - Výstava - GalerieTizianův originál už visí v olomouckém muzeu - Olomoucký deníkAleš Lamr obrazy | Galerie Maxiart Galerie Bergman