Home

Kapilární řečiště

Dobrý slovník čeština kapilární řečišt

kapilární + řečiště · přídavné jméno + podstatné jméno. Jednotné číslo kapilární řečiště střední rod. 1. pád kdo? co? kapilární řečiště střední rod. 2. pád koho? čeho? bez kapilárního řečišt. Naučte se definici 'kapilární řečiště'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'kapilární řečiště' ve velkém čeština korpusu červené plochy bez pozitivního testu kapilárního návratu mají mikrocirkulaci uzavřenou mikrotrombotizací, což znamená nefunkčnost kapilárního řečiště v papilární vrstvě koria a postižená oblast v následném období propadne nekróze. Je tedy hodnocena jako popálenina hluboká (obr. 3, 4)

Cílem detekce je kapilární nutriční řečiště v hloubce přibližně 50-200 µm. Různě prosvítající hlubší cévní plexy jsou většinou spíše vedlejším, nekonstantním nálezem.(4) Jiné techniky, jako např. Laser Doppler Perfusion Imaging (LDPI) nebo Laser Doppler Flowmetry (LDF), vyšetřují tok ve větší hloubce, a. Jak bylo opakovaně zdůrazňováno, je pro látkovou výměnu tkání nejdůležitějším oddílem cévního řečiště kapilární úsek. V kapilárách je sice jen asi 5 % celkového množství krve, ale těchto pět procent zajišťuje v každém okamžiku přestup kyslíku, iontů a živin z krve do tkání a naopak i odvádění oxidu. kapilární řečiště čeština » angličtina. capillary bed. Doporučujeme Online kurz AJ - Slovíčka pro finance B1 Jazykový kurz angličtiny orientovaný na účetnictví, fakturace, daně a další

PPT - Vylučovací ústrojí Systema urinarium Ledviny Renes

kapilární řečiště - češtině definice, gramatika

 1. krevního řečiště, arteriální tonus a zpětný tlak na venózním konci kapilár. Prodloužený kapilární návrat může naznačovat absenci cirkulační kohe­ rence. Kapilární návrat dále velmi dobře odráží stav splanchnické cirkulace, jelikož v rámci centralizace oběhu je obětována i kůže [2]
 2. né vlivem přenosu tlaku přes plicní kapilární řečiště. Po vypuštění balónku tyto vlnky mizí a tlaková křivka dostává charakter tlakové křivky z plicnice. Proplachovací infuze v zaklíněné poloze nekape. Krev odebraná z polohy v za-klínění dává při rozboru krevních plynů tepenné hodnoty (3, 4)
 3. Arteriovenózní malformace (AVM) je síť patologických dilatovaných cév, kdy krev proudí přímo z tepenné části řečiště do žilní, chybí tedy normálně přítomné kapilární řečiště. Cévy jsou tudíž vystaveny vysokému průtoku a tlaku krve a hrozí jejich prasknutí s následným mozkovým krvácením
 4. vysokotlaké kapilární řečiště a nízkotlaké kapilární řečiště. Vysokotlaké kapilární řečiště tvoří glomeruly, které jsou uloženy v Bowmanových váčcích . Nízkotlaké cévní řečiště, tvoří sítě kapilár, které se nacházejí v okolí nefronových tubulů v dřeni ledviny, tyto kapiláry se nazývají..
 5. Kapilární řečiště je něco, co spojuje tepnu a žílu. Je to místo, kde může vytékat kyslík a živiny zas vtékat dovnitř. Mohu to nakreslit takhle - máte jedno kapilární řečiště, které spojuje tepnu a žílu, a další tady dolů, které spojuje tyto dvě
 6. Z nefrogenního blastému vznikají nefrony a kapilární řečiště. Jedna linie vzniká pod vlivem transkripčních faktorů Foxd1 a druhá pod vlivem Six2. Prekusory podocytů secernujíVEGF, který se podílí se na tvorbě kapilárních kliček glomerulů Fgf2 a Lim1 Pax2 a Bmp

Test kapilárního návratu - WikiSkript

Kapilární řečiště představuje z hemodynamického hlediska silně odporový člen, který, mimo jiné, má za následek transformaci pulzatilního proudění na proudění kontinuální. Středem kardiovaskulárního systému je srdce, které představuje hlavní akční čle Check 'kapilární řečiště' translations into English. Look through examples of kapilární řečiště translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Krevní oběh Tepna -arterie -arterioly Terminální kapilární řečiště Venuly -Vény -v. cava inf. sup. Makrovaskulární > 0,1 mm > mikrovaskulární systé kapilárního řečiště, je hladká svalovina ve stěně arterioly nahrazena 2 nebo více buňkami, které tvoří prekapilární sfinktery. Kapilární stěna je tvořena pouze vrstvou endoteliálních buněk na bazální membráně, a je tak silná asi 1 µm, průměr kapilár je asi 9-10 µm. Celková ploch • renální cirkulace: 2 kapilární řečiště o periglomerulární -tk syst. 60 mmHg, o peritubulární - tk syst. 15 mmHg 3 Průtok krve ledvinou: 1300ml/min, průtok plasmy: cca 600-700 ml/min (Tab. I) 4 •Skimming effect: přednostní průtok krve o nízkém hematokritu kapilárou. •Přednostní půtok krve o vysokém hematokrit Vysokotlaké kapilární řečiště tvoří glomeruly, které jsou uloženy v Bowmanových váčcích. Nízkotlaké cévní řečiště, tvoří sítě kapilár, které se nacházejí v okolí nefronových tubulů v dřeni ledviny, tyto kapiláry se nazývají. peritubulární kapiláry. Nízkotlaké, peritubulární kapiláry zajišťují. 2 kapilární řečiště v sérii (spojeny vénou/arterii) Kde portální sys? Ledvina Hypofýza Port. Sýs spojující kapilární sys jater a nepárových abd. orgánů git. Arterie klasifikace. Velkého kalibru (elastického typu) Středního a menšího (svalového typu

Klinická kapilaroskopie - Zdraví

Pokud endotel kapilární sítě viry zničí, organizmu nezbude, než pomocí zkratek obejít dotčené kapilární řečiště. To zůstane zcela bez cévního zásobení a logicky umírá. Stav, který známe z tzv. diabetické nohy, či omrzlin Grammar kapilární řečiště grammar. What are the grammatical properties of kapilární řečišt. Zkontrolujte 'kapilární řečiště' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu kapilární řečiště ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

(zdroj epitelizace). Zachované kapilární řečiště i nervová zakončení, čití neporušeno Hluboké -ztráta kůže v celém rozsahu s ev. ztrátou podkožní vrstvy a devitalizací svaloviny a kosti. Spodina bledá, zn. ischemie až nekroza tkáně, čití vymizelé (hodnocení testem kapilárního návratu Žilním návratem se rozumí návrat krve z žilního řečiště tělního krevního oběhu do pravé předsíně, který probíhá periodicky v průběhu každého srdečního cyklu.Zabezpečuje tím pravidelný koloběh krve mezi plicním a velkým (tělním) krevním oběhem. Na procesu žilního návratu se podílí několik aktivních i pasivních mechanismů

Přestože se šok manifestuje klinicky klasickou hemodynamickou trias - hypotenze, tachykardie, periferní vazokonstrikce, považujeme tento stav v jeho dynamice také za metabolicko-mediátorovou chorobu, která v první řadě postihuje kapilární řečiště a při zvládnutí perakutní fáze (tzn. přežití období po inzultu) může. OSN-S Abstrakt. Plazmu(kapilární z ušního lalůčku) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy je nutné z důvodů interpretace upřesnit část krevního řečiště, ze kterého byl odběr vzorku krve za účelem získání plazmy proveden Záznam praktik histologie: 0:00 - 0:43 opakování, 0:43 - 2:17 - epitely víceřadý cylindrický, přechodní, trámčitý, retikulární, vícevrstevný kubický. Tyto změny postihují především funkčně nejvýznamnější úsek krevního oběhu - kapilární řečiště (vlásečnice), kde za normálních poměrů dochází k výměně kyslíku za kysličník uhličitý a výživných látek za odpadové produkty látkové přeměny v tkáních. To platí nejen pro šok, kdy v popředí stojí.

Základy Funkční Anatomie Člověk

Snížená hladina kyslíku v krvi s následným selháním výživy tkání na kapilární úrovni. Příčiny vzniku. snížený objem cirkulující krve - hypovolemie zvýšený objem cirkulující krve - hypervolemie přerušení tepenného řečiště přerušení žilního řečiště porucha výměny plyn Při této metodě prosvětluje světelný zdroj kapilární řečiště na špičce prstu. Výhodou je kontinuální měření. Výsledek je zkreslen kožními pigmentacemi, tlustou kůží, hypotermií, centralizací oběhu i léčbou methylenovou modří

Dobrý slovník angličtina kapilární řečišt

Pomocí genu HIF-1alfa (hypoxia-responsive transcription factor) se aktivuje kapilární řečiště, rozšiřují se cévy v kůži a kyslík se lépe využívá. Tím se ale snižuje krevní zásobení tělesného jádra, především ledvin a jater, orgánů s velkým metabolickým obratem Arteriovenózní anastomózy jsou přímé spojky mezi arteriolami a venulami před jejich rozvětvením v kapilární řečiště. Těmito spojka­mi je v případě potřeby umožněn přímý průtok krve z arterií do vén. Arteriola přecházející do venuly ztrácí membrana elestica interna a v její stěně se zmnožují hladké. Klinická kapilaroskopie je neinvazivní a relativně jednoduchá a nenáročná přístrojová vyšetřovací technika, umožňující pozorovat především tzv. nutriční kapilární řečiště v hloubce přibližně 50-200 um Kapilární řečiště funkčního plicního oběhu je zanášeno cizorodými částečkami, které různým způsobem vnikly do oběhu. Větší částice vnikající do plicní tepny, způsobují podle . 12 své velikosti obstrukci buď samotné plicnice, nebo některé její větve. Toto vyvolá těžko

sliznice je kapilární řečiště a kavernózní síť, loka-lizované hlavně na dolních skořepách nosních a na přední dolní části septa. Změny objemu protékající krve podstatně mění průtok vzdu-chu nosem, kavernózní síť slouží k výdeji tepla a sekreci v rámci klimatizace vdechovaného vzduchu Resorpcí se do krevního řečiště nevrací celý tento objem, ale asi jen 18 litrů tekutiny. Zbytek se do krevního řečiště vrací prostřednictvím lymfatické cirkulace. Hlavním transportním mechanismem v kapilárách je difuze přes kapilární stěnu. Kyslík a oxid uhličitý mohou přecházet přímo přes stěnu kapiláry. Červené plochy, které blednou pod tlakem hrotu prstu a po jeho oddálení opět zčervenají, mají zachovalé kapilární řečiště, a jsou tedy povrchové. Červené plochy bez kapilárního návratu mají mikrocirkulaci uzavřenou, což znamená ischemii a odúmrť sousedních vrstev kůže

Cévní neurochirurgie - FN Moto

Kapilární malformace MCM syndrom, syndrom makrocefalie a kapilární malformace . MCM syndrom (syndrom makrocefalie a kapilární malformace, MCM syndrome, M-CMTC) je vrozená porucha charakterizovaná abnormální velikostí hlavy (makrocefalie), kožními, cévními a neurologickými abnormalitami.Ne u každého pacienta jsou přítomny všechny příznaky dohromad Aferentní arteriola se dělí po vstupu do ledvinového tělíska na 2-5 větví, ze kterých se opakovaným dělením vytváří kapilární síť. Z kapilárního řečiště se sbírá odvodná céva, arteriola efferens, poněkud tenčí než arteriola aferentní a vystupuje z glomerula v místě vstupu arteriola afferens Přestože se šok manifestuje klinicky klasickou hemodynamickou trias - hypotenze, tachykardie, periferní vazokonstrikce, považujeme tento stav v jeho dynamice také za metabolicko-mediátorovou chorobu, která v první řadě postihuje kapilární řečiště a při zvládnutí perakutní fáze (tzn. přežití období po inzultu) může.

wiki:user:krev_obehovy_system [Kofrlab Wiki]

Start studying 39. obecná stavba stěny cév, klasifikace cév. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Celý proces dýchání má tři mezistupně: 1. výměna plynů mezi okolním prostředím a plícemi (plicní ventilace); dále 2. výměna plynů mezi alveoly a kapilární krví na alveokapilární membráně, jejímž principem je rozdílná hodnota pO 2 a pCO 2 před (prostor plic) a za membránou (kapilární řečiště) 2 kapilární řečiště ; 1. VYSOKOTLAKÉ - glomerulární kapiláry. 2. NÍZKOTLAKÉ = PERITUBULÁRNÍ KAPILÁRNÍ SÍŤ . podle typu nefronu - juxtamedulární - VASA RECTA. VV. ARCUATAE; V.RENALIS; PRŮTOK KRVE LEDVINOU. 1,2 l/min - 25% min.objemu srdečního. AUTOREGULACE = změny systémového tlaku ovlivňují filtrační talk málo.

Zároveň dochází vlivem poruchy koagulace k tvorbě mikrotrombů v kapilární části plicního řečiště. Dochází k rozvoji plicních zkratů vlivem zvýšenému nepoměru mezi ventilací a perfuzí plic. K vzniku mikrotrombů nedochází pouze v plicích, ale i ve všech ostatních orgánech. Disfunkce alveolo - kapilární membrán Jsou spíš větší a kapilární bariéra, vrstva endoteliálních buněk, která obklopuje naše cévy, konkrétně kapiláry, což jsou nejmenší cévy, přes které probíhá výměna látek, ty propustí pouze velmi malé molekuly, jako například krevní cukr. Krevní cukr může volně procházet přes kapilární bariéru Částice proplují pravým srdcem, arteriálním plicním řečištěm a embolizují kapilární řečiště. Ucpána je asi každá desetitisícá kapilára, proto by nemělo docházet k výraznému zvýšení plicního tlaku. Scintilační kamerou sledujeme oblast plic. Lze provést jak planární scintigrafii tak SPECT

Úvod do ledvin - Khanova škol

kapilární řečiště in English - Czech-English Dictionary

kapilární řečiště, kde by docházelo ke ztrátě tepla. Nejhustěji jsou glomová tělíska distribuována na . akrálních částech těla, převážně na prstech, a proto nejčastější lokalizací glomus tumoru bývají prsty kapilární řečiště i nervová zakončení, čití neporušeno. hluboké- ztráta kůže v celém rozsahu. stupně- I. zarudnutí, otok. II- a) spodina poranění růžová až červená. dobrý kapilární návrat, zachované čití, dobré a rychlé hojení. b) spodina poranění s výblede

Smíšená ventilační porucha Měření vrcholové výdechové rychlosti Alveolární ventilace a mrtvý prostor Snímek 25 Snímek 26 Alveolokapilární transport Co ovlivňuje difúzní kapacitu? Poruchy difúze Snímek 30 Plicní řečiště Zvýšení intravaskulárních tlaků Metody vyšetření I. Metody vyšetření II 6 Abstract This diploma thesis focuses on the development of a cardiovascular monitor which is the main controlling and monitoring unit of the mechanical model of the. OSN-S Abstrakt. Plazmu(kapilární, z prstu) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy je nutné z důvodů interpretace upřesnit část krevního řečiště, ze kterého byl odběr vzorku krve za účelem získání plazmy proveden

trávicího traktu. Pokračuje další vývoj plic, vyvíjí se plícní kapilární řečiště. Srdce je slyšitelné fetoskopem. Některé ženy vnímají a mohou pociťovat pohyby plodu. (Roztočil et al, 2008, s. 94-95; Leifer, 2004, s. 48-51) Následující týdny vedou k rychlému růstu. V období od 21. - 24. týdne nabývá hmotnost Konenčík - stavba pars pelvina = ampulla recti - plicae transversae recti -poloměsíčité - zona colorectalis - linea supratransitionalis - zona transitionalis - columnae anales (6-10) •přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu - linea dentata/pectinata -v úrovni valvulae anales (6-10

Patobiomechanika srdečněcévního systému. Lukáš Horný . lukas.horny@fs.cvut.cz Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojn Orgány byly vypreparovány, do systémového řečiště byl aplikován heparin a následně byl cévní systém orgánu propláchnut buď in situ (játra), nebo po vyjmutí z těla zvířete (ledviny, slezina, tenké střevo) heparinizovaným fyziologickým roztokem. Veškerá manipulace s vyjmutými orgány pak probíhala pod vodní hladinou. renalis → r. anterior → 4 segmentové větve → r. posterior pro 1 zadní segment aa. segmentales → aa. lobares (kolem 12) → 2-3 aa. interlobulares → 2 kolmo se rozbíhající aa. arcuatae → aa. interlobulares (aa. corticales radiatae) → arteriolae glomerulares afferentes → vlásečnice cévního klubíčka (glomerulus) tlak v.

Jaké jsou hlavní příčiny zadržování vody v těle. Vaše tělo je tvořeno z většiny právě vodou. Je ve vaší krvi, svalech, orgánech a dokonce i ve vašich kostech. Vodu uloženou ve vašem těle potřebujete, ale někdy ji vaše tělo drží příliš mnoho. Zadržování vody může být spuštěno mnoha různými faktory. Corrosion casts (CCs) are used for the visualization and assessment of hollow structures. CCs with filled capillaries enable (with the help of imaging methods) to obtain data for mathematical organ pefusion modelling. As the processing is more difficult in case of organs with greater volume of the vasculature, mainly organs from small animals have been cast up to now poškození kapilární stěny toxiny, teplem, alergic - kou reakcí (lokálně působící histamin a bradyky - nin). Při poruše permeability kapiláry může dojít intravaskulárního řečiště je přes baroreceptory aktivována osa renin-angiotensin-aldosteron (RAA), která způsobí další zadržování vody Zřejmě z důvodů nutnosti působit přímo na kapilární řečiště a nikoliv na odporové prekapiláry se nepoužívají obvyklé preparáty, určené k léčbě vysokého krevního tlaku, ale lék původně určený k urychlení hojení popálenin a kožních defektů. Tento přípravek sám o sobě nemá s největší pravděpodobností.

cévy Flashcards Quizle

Hvězdy pádí, hvězdy řádí - Eva Joachimov

 1. Samotné hrdlo je tvořeno zejména svalovými, vazivovými a nervovými vlákny. Dále zde nacházíme cévy a bohaté kapilární řečiště. Cervix je kryt slizniční výstelkou (epitelem), na povrchu tvořenou dlaždicovými buňkami, uvnitř pak buňkami pohárkovými, zejména žlázovými a hlenotvornými
 2. Za normální situace se tepna, zásobující krví mozek nebo jiný orgán v těle dělí na tenčí a tenčí větévky až dosáhne kapilární sítě, ve které klesá vysoký tlak, přítomný v tepenné části řečiště. V této fázi dochází k přenosu kyslíku a živin z krve do tkání
 3. přímá monitorace kinetiky myokardu, výpočet srdečního výdeje, určení náplně řečiště; kapilární návrat. prodloužení může znamenat snížení srdečního výdeje, ale také může být na vrub přílišné vazokonstrikci; diureza. diureza velmi rychle odpovídá na změny perfuzních tlaků, hypotenze často vústí v oliguri
 4. ik

Wordcyclopedia Czech kapilární řečišt

 1. Angiologická ambulance. je součástí Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce, které řeší problematiku neinvazivní, invazivní cévní diagnostiky, endovaskulární a chirurgické cévní léčby a je akreditovaným pracovištěm pro obor angiologie s cílem zajištění komplexní diagnostické a léčebné péče.
 2. * vyšší hustota kapilární sítě * kratší difúzní vzdálenost pro kyslík autoregulace extrakce kyslíku vasodilatace konstantní průtok krve v pásmu 60-120 mmHg středního arteriálního tlaku vysoká klidová extrakce kyslíku z hemoglobinu dosahující 75-80 % metabolická - adenosin, ↑pCO 2, ↓pO 2, NO, PGI
 3. kapilární řečiště a jiné buněčné membrány k rovnoměrné distribuci v celém těle . podle množství vody v jednotlivých oblastech organismu. Trvání účinku ethanolu . závisí obvykle na detoxikační funkci jater, jimiž je většina ethanolu . odbourávána. Vylučování je provázeno poklesem hladiny ethanolu v krvi
 4. u (velikost okolo 50 um) se po i.v. aplikaci zachytí v kapilárním řečišti plicního parenchymu (kapilára průměr okolo 8 um). příp. enzymatickému štěpení mikroembolů albu

Spoléhá na obnovení krevního řečiště až do mikro kapilární úrovně. Spoléhá na přirozené, ne umělé, přírodní zákonitosti fungování lidského organismu. Spoléhá na NO - oxid dusnatý i jako na neurotransmiter. IMUNO je bonus navíc, bezpečný efektivní spolehlivý.. Homeopaticky ředěná Arnika je velkým lékem sportovců. Účinkuje na kapilární řečiště a žíly. Sportovci ji můžou využít jak v prevenci a léčbě svalové únavy, tak v léčbě a prevenci dalších komplikací u úrazů různé lokalizace a rozsahu. celý článe Kapilární a žilní řečiště je AS postiženo méně. I když zde nepůsobí shear stres k syntéze NO , přesto ale proud je tak pomalý, že skoro chybí hraniční vrstva plazmy usnadňující přestup LDL → proto ten minimální výskyt v kapilárním a žilním řečišti

Homeopaticky ředěná Arnika je velkým lékem sportovců. Účinkuje na kapilární řečiště a žíly. Sportovci ji můžou využít jak v prevenci a léčbě svalové únavy, tak v léčbě a prevenci dalších komplikací u úrazů různé lokalizace a rozsahu. Výživa dětí při sportovní zátěži - 1. čás Po absorpci ethanolu dochází přes kapilární řečiště a jiné buněčné membrány k rovnoměrné distribuci v celém těle podle množství vody v jednotlivých oblastech organismu. Trvání účinku ethanolu závisí obvykle na detoxikační funkci jater, jimiž je většina ethanolu odbourávána

Překlad 'kapilární řečiště' - Slovník angličtině-Češtino

Kapilární síť představuje ohromnou výměnnou plochu o rozloze asi 500 - 1000 m 2. Stěna kapilár je velmi tenká, tvořená pouze jednou vrstvou buněk - endotelem nasedlým na bazální membránu. Navíc je kapilární stěna fenestrována velkými póry (6 - 8 nm). To vše usnadňuje snadnou a rychlou výměnu mezi krví a. V těle zdravého člověka se tepna, zásobující krví mozek nebo jiný orgán v těle, dělí na tenčí a tenčí větévky až dosáhne kapilární sítě, ve které klesá vysoký tlak, přítomný v tepenné části řečiště. Tam také dochází k přenosu kyslíku a živin z krve do tkání

PPT - Oběhový systém PowerPoint Presentation, free

Vzájemné spoje kapilár utváří kapilární sítě. Kapilární průsvit odpovídá velikosti erytrocytů, proto je postup krvinek přes tuto část řečiště pomalý. Prostřednictvím Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) je jedna z orgánových soustav živočichů.Slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa.Člověk a ostatní obratlovci mají uzavřenou oběhovou soustavu. Někteří jiní živočichové však mají otevřenou oběhovou soustavu Ošizené kapilární řečiště znamená pro množící se nádorové buňky méně živin a hladovění. Živoření s choutkami na další množení moc dohromady nejde a proto jsou výsledkem signifikantně menší nádory i pomalejší progrese rakoviny Dochází jednak k mechanické obstrukci kapilární ˆ ho řečiště s ischémií a hypoxémií, jednak dochází k následné interakci s endotelem kapilár, spuštění různých patogenetických kaskád, koagulačního systému, komplementu apod. Významnou roli hraje jednak celkový stav organismu, výkonnos

Žilní návrat - Wikipedi

Aikido vznik | aikido - vznik, historie, zakladatel

www.hasicivysokyujezd.estranky.cz - Prevence, Zdravověda - Šo

 1. Najpopularniejsze tłumaczenia kapilarny: kapilární, vlásečnicový. Tłumaczenie w kontekście. - sušicí prostředek pro odstraňování vody vznikající spalováním, například anhydron pro elementární analýzu (chloristan hořečnatý) (CAS 10034-81-8)
 2. Systémové řečiště Výživa dých. cest a větších plicních cév Část anastamozuje do plicních žil: fyziologický zkrat cca 1% srdečního výdeje snižuje PaO2 o ~2 mmHg, SaO2 o ~0.5% Při embolii umí částečně nahradit plicní cévy Další funkce plicní cirkulace: Metabolické AC
 3. Kapilární síly nejsou schopny trvale čerpat. Josef Hrncirik, 2012-02-01 20:03:09. Voda není supratekuté helium, a tak není důvod aby filtrace probíhala bez odporu. Deklarovanou absolutní, (či s vyjímkou helia) téměř absolutní účinnost fitru z malých šupinek graf. papíru také nelze předpokládat
 4. TK CVP PAP PAOP CO Jiné Hypovolémie ↑SVR, (LVSW Hemodynamické modely TK CVP !! !! ↑/norm ↑ !/norm norm/! ! norm/↑ norm/! ↑ ! ↑ !! ↑ norm/! ↑ ↑ ! ↑ Hypovolémie Hypervolémie Hyperdynamický stav (septický šok) Selhání levé komory Selhání pravé komory Oboustranné selhání Kardiogenní šok Plicní embolie* o 5 a více mmHg Plicní hypertenze Tamponáda srdeční.
 5. Power doppler, který je založený na odlišných fyzikálních principech, nežli klasický barevný doppler. Power doppler se využívá hlavně u malých struktur, které nejeví takovou fyzickou aktivitu, abychom ji mohli snímat pomocí běžného barevného Dopplera, například kapilární řečiště, perfuze placenty
Využití pravostranné srdeční katetrizace v léčbě akutníhoZahradní jezírko - kompletní realizace svépomocí