Home

PPUČ

Projekt PPUČ reaguje na hlavní priority vymezené v současných strategických dokumentech vzdělávací politiky ČR (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020). Jedná se především o podporu učitelů jako klíčového předpokladu pro kvalitní výuku a podporu principů. > PPUČ: Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů Zpět na rozcestník projektů ESIF Základní informace o projektu Cíle projektu Klíčové aktivity projektu Hlavní výstupy projekt Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) vydává elektronickou verzi publikace pro učitele v předškolním vzdělávání. Publikace přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny především na efektivní. Inspirujte se výstupy projektu PPUČ zaměřeného na rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v praxi MŠ a ZŠ. Příležitostí k rozvoji gramotností napříč předměty je více než jste čekali, stačí je jen využít

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre

 1. PPUČ financovaný z ESF podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut
 2. Projekt PPUČ zve na setkání Společenství praxe předškolního vzdělávání. 29. 10. 2020 - Tým projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) spolu se zástupci MŠ Motýlek z Ústí nad Labem a ostravské MŠ Varenská připravili další online setkání Společenství praxe.
 3. Projekt PPUČ, financovaný z Evroých strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků.Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).Národní pedagogický institu
 4. Anotace k webináři: Účastníci se v průběhu setkání seznámili s materiálem projektu PPUČ Očekávané výsledky učení v čtenářské gramotnosti. Byli provedeni jednotlivými OVU pro druhý stupeň ZŠ za metodické podpory dostupné na Metodickém portálu RVP.CZ. Lektor: Mgr. Petr Koubek
 5. PPUČ 1. Vztah ke čtení 1.1 Výběr textů* pro zážitek z četby 1.2 Rozšiřování čtenářských teritorií 1.3 Důvěra ve čtení 2. Porozumění textu a interpretace 2.1 Vyhledávání a propojování přímo i nepřímo vyjádřených informací podle účelu čtení 2.2 Nalezenídůležitých informací a myšlenek textu a shrnutí, budování celkového porozumění text
 6. Žádné lidské bádání nelze nazvat vědou, jestliže není opřeno o matematický důkaz. Leonardo da Vinci (1452 - 1519), italský renesanční malíř, sochař, matematik, přírodovědec, vynálezce, konstruktér, autor portrétu Mona Lisa a zároveň mnoha skic a náčrtů, podle kterých byly konstruovány vynálezy v 19. a 20. století
 7. NPI ČR - Národní pedagogický institut České republiky. Typ webináře. Využívání on-line nástrojů Oborové didaktiky Hodnocení žák

PPUČ: Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre

Projekt PPUČ vstupuje do posledního roku své realizace, probíhá od 1. 12. 2016 a je plánován do 30. 11. 2021. Celkový rozpočet projektu je 98,7 mil. Kč. Soulad řízení a realizace projektu PPUČ s projektovou žádost Manažer metodické podpory projektu PPUČ, Garant stupně vzdělávání projektu PPUČ, ICT metodik projektu/podpora KA4 projektu PPUČ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 Mobil: +420 774 726 350 E-mail: simona.seda@npi.cz. Mgr. Barbora Štěpánková ICT specialista SW analytik projektu PPUČ. Deníček z webinářů a konferencí. Zpracováno v rámci projektu: Gramotnosti.pro život PPUČ Datum publikace: 18.06.2021 Anotace: Nastartujte osvěžení paměti, zážitků, inspirací z akcí učitelů pro učitele, z událostí zajímavých lektorů ve vzdělávání, z inspirativních setkávání mezi různými světy, při kterých se učíte lépe pochopit, co děti a žáci. V rámci únorové minikonference odborného panelu digitální gramotnosti nabídl inspiraci ověřenou praxí projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaný z Evroých strukturálních a investičních fondů a realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky Devátá minikonference odborného panelu ČG systémového projektu PPUČ proběhla distanční formou dne 27. 4. od 9.00 do 15.30 hod. Akce byla akreditována jako DVPP. Jejím cílem bylo diskutovat, co se v oblasti čtenářské gramotnosti naučili učitelky a učitelé škol, které byly zapojeny po tři roky do podpory svého rozvoje v rámci systémového do projektu PPUČ

Na jaře 2021 se koná poslední série pravidelných setkávání učitelů MŠ a ZŠ napříč obory, předměty, aprobacemi a zkušenostmi z výuky. Tato společenství praxe pořádá projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) Národního pedagogického institutu ČR v rámci své kampaně Gramotnosti.pro život - Učíme v souvislostech 18. listopadu od 9 do 16 hodin proběhla 8. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti systémového projektu PPUČ. Jednalo se opět o online setkání podobně jako na jaře 2020 v případě sedmé minikonference. Jeho hlavním obsahem byly celkem dva bloky po třech workshopech s hlavním cílem - jak podpořit zavádění oborového čtenářství (odborných. PPUČ project is now approximately halfway through its implementation. It started on 1st December 2016 and it is supposed to end on 30th November 2021. The total budget of PPUČ project amounts to 98 700 000 Kč. Under this evaluation it is monitored to what extent do management activities and implementatio PPUČ pomáhá projektům místního akčního plánování v rozvoji základních gramotností. Téma gramotností je tento podzim více vidět na setkáních řešitelů projektů místního akčního plánování (MAP), která probíhají po celé ČR Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to.

Projekt PPUČ reaguje na hlavní priority vymezené v současných strategických dokumentech vzdělávací politiky ČR (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020). Jedná se především o podporu učitelů jako klíčového předpokladu pro kvalitní výuku Celkové vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 - 1% 20.05.2021 17:21:35 Gregůrková Lucie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) předložilo vládě ČR pro informaci materiál Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (dále jen SDV). Zpráva obsahuje vyhodnocení plnění Strategie s návrhem. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání Letošní konferenci Vzdělání pro budoucnost společně pořádají Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní pedagogický institut ČR a Nakladatelství Fraus. Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci v sedmi paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání Projekt PPUČ, financovaný z Evroých strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

On-line kurz, který zdarma poskytne učitelům i lektorům dostatek informací a podnětů, jak rozvíjet informatické myšlení. V průběhu 6 týdnů porozumíte tomu, co znamená myslet informaticky, proč je informatické myšlení důležité a jak informatické myšlení rozvíjet Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem PPUČ Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Zák. umělecké vzdělávání Speciální vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Odborné vzdělávání Jazykové vzdělávání Neformální vzděláván

Úvod Gramotnosti.pro život - Učíme v souvislostec

Úvod - Gramotnosti

PPUČ - Gramotnosti v prax

 1. Podpora práce učitelů (PPUČ) Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní pedagogický institut ČR a je financovaný z Evroých fondů. Doba dalece postoupila a být gramotný neznamená umět číst, psát a počítat. Jsme si toho vědomi, a tak učíme u dětí rozvíjet.
 2. Projekt PPUČ, financovaný z Evroých strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání
 3. Činností projektu PPUČ budou za tímto účelem vznikat vzdělávací a metodické zdroje. Materiál je první pracovní verzí, která vznikla v období od října 2017 do března 2018 na základě spolupráce týmu expertů na digitální gramotnost. Materiál bude průběžně projednáván s dalšími odborníky v oblasti digitáln
 4. Projekt PPUČ, financovaný z Evroých Barbora Vítová, BBA , publikováno 24.1.2019 10:07 , zhlédnuto 5274× Rozvíjení digitální gramotnosti u dětí předškolního věk
 5. Vyjmenované básničky. Myslím, že už víte, že učitelé a učitelky u nás ve škole si mě můžou půjčit do hodiny. Třeba když chtějí pracovat s tablety a nejsou si jistí, že by všechno technicky zvládli. Nebo můžu být víc jako párová učitelka. Prostě jak chtějí a jak se domluvíme
 6. Podpora práce učitelů (PPUČ) - systémový projekt NPI ČR - Pro distribuci do sítě MAP projektů v ČR připravil tým PPUČ, září 2020 Přílohou jsou letáky o EMĚ pro učitele a leták pro zájemce/organizace o partnerství s EMA.- ke stažení na www.ppuc.cz Dobrý den

Projekt PPUČ zve na setkání Společenství praxe

 1. projekty podpora budovÁnÍ kapacit pro rozvoj zÁkladnÍch pre/gramotnostÍ v pŘedŠkolnÍm a zÁkladnÍm vzdĚlÁvÁnÍ - podpora prÁce uČitelŮ (ppuČ
 2. Řeč byla o spolupráci obou projektů při oslovování škol pro nástup do projektu PPUČ, který se zabývá rozvojem čtenářské, matematické a digitální gramotnosti včetně informativního myšlení. Projekt SRP slíbil, že poskytne ve svém newsletteru (vydání je plánováno na polovinu června 2017) základní informace pro.
 3. Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence, digitální, nového vzdělávacího oboru Informatika a v souvislosti s nároky informatiky na časovou dotaci i k úpravám rámcového učebního plánu a redukci vzdělávacího obsahu vybraných vzdělávacích oblastí
 4. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Projekt TIO - metodické materiály pro učitel

NPI ČR: projekt PPUČ Společenství praxe - 1. stupeň ZŠ. Online setkání pro učitele 1. stupně ZŠ k digitálním gramotnostem... Datum konání: 6. 5. 2021 začátek od 13:00, délka 180 minut MŠMT podporuje vzdělávání na dálku. Praha, 19. června 2020 - Včera se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo další z řady setkání tzv. individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evroých fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství. Setkání.

Společenství praxe - seriál tematických webinářů projektu PPUČ. Od Jana Štefková dne 1.3.2021 13:10. Projektu Podpora práce učitelů PPUČ Vás zve na druhé pokračování seriálu webinářů Společenství praxe. 10 Minikonference odborného panelu pro čtenářskou a pisatelskou gramotnost PPUČ, Praha - Dílna čtení - Zadání práce s videem . Vložil/a Ing. Marek Drahovzal 09_Prezentace_PPUČ_VychodiskaMetodickePodpory_Tomek.pdf 10_Prezentace_PPUČ_CtenarskaGramotnost_Koubek.pdf 11_Prezentace_PPUČ_MatematickaGramotnost_HavlinovaZelendova.pd Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.. Přihlásit se. Společenství praxe projektu PPUČ - Předškolní vzdělávání, online | PortálDigi. PortálDigi / DigiKalendář / Společenství praxe projektu PPUČ - Předškolní vzdělávání, online

Podpora práce učitelů (PPUČ) - DIGIFOLIO | Vzdělávání

Zajištění tiskařských služeb - Tisk desek, letáků a plakátů - kalendářů PPUČ zadavatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogick: VZMR: Zrušeno: 08.07.2019: 18.07.201 Díky projektu Podpora práce učitele (PPUČ) Výsledky za roky 2010-12 na stránkách časopisu Řízení školy. 25.7.2013 16:57. V novém čísle časopisu Řízení školy (8/2013) vyjde na stránkách 31-33 článek Prezentace výsledků za roky 2010-2012. 25.4.2013 14:22.

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc www.upol.cz Postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia Na základě zkušeností získaných v době šíření pandemie nemoci COVID 1 Projekt PPUČ, financovaný z Evroých strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Autor: PaedDr. Štěpánka Vondrášková. Článek představí průběh a zejména výsledky páté minikonference odborného panelu pro čtenářskou gramotnost systémového projektu PPUČ. Minikonference byla zaměřena na podporu místního akčního plánování (MAP) při podpoře kvality výuky. V rámci MAP byly zřízeny pracovní skupiny k jednotlivým základním gramotnostem jako cílům učení žáků Zobrazte si profil uživatele Lenka Urbanová na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Lenka má na svém profilu 6 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Lenka a pracovní příležitosti v podobných společnostech

TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M Organizační manažer projektu PPUČ (Podpora práce učitelů) NÚV 12/2016 - 12/2019 3 roky 1 měsíc. Hostivař Obsahoví manažer projektu Hodina pohybu navíc NÚV 5/2016 - 7/2018 2 roky 3 měsíce. Hostivař Manažer pilotního ověřování v projektu UNIV, UNIV 2 kraje, UNIV 3.

Webináře, Národní pedagogický institut České republiky

 1. Ppuč digitální gramotnost Úvod Gramotnosti.pro život - Učíme v souvislostec . Дигитални пиана. С Muziker можете да сте сигурни, че купувате само качествени и доказани продукти
 2. Systémový projekt OP VVV PPUČ - RVP
 3. Matematická gramotnost - DIGIFOLI
 4. Webináře - NP

 1. Pracoviště Hostivař - NP
 2. Gramotnosti.pro život PPU
 3. Jak na digitální gramotnost ve výuce napříč obory pomocí
 4. Zahradní práce - devátá minikonference odborného panelu ČG
 5. Učitelé učitelům - základní gramotnosti ve společenstvích
GramotnostiMetodický portál RVP - Modul ČlánkyMetodický portál RVP - modul AudioVideo: MinikonferenceMetodický portál RVP - modul AudioVideo: PětiminutovkaS bacilem (virem) si poradíme